Kuthumi - 6:26 Az én-csatornázás isteni fényének kifejezése

Michelle Eloff (08.06.17) - Kuthumi: 26:6 Az én-csatornázás isteni fényének kifejezése


Forrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Hanganyag letölthető innen(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/8x94dp5iijif86n/26_6+Az+%C3%A9n-csatorn%C3%A1z%C3%A1s+isteni+f%C3%A9ny%C3%A9nek+kiterjeszt%C3%A9se.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal és elhozzam nektek a folyékonyság, az integráció, az összehangolódás és az igazság áldásait. Üdvözlet szeretteim!

Szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze veletek miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, minden egyes lépéssel, amelyet megtesztek a nagyobb önismeret, az önszeretet és önelfogadás útján, önmagatokban olyan helyhez juttok közelebb, ahol lehetővé válik számotokra, hogy igazán felfoghassátok az öröm, a derű, a béke, a fény, a szeretet, az igazság szavak jelentését és az összes többi csodálatos aspektusét, amelyek megtapasztalását az emberi lét lehetővé teszi. Olyan sok a szenvedés, a küzdelem, a csalódás és a kiábrándultság, és nem tapasztaljátok meg, és nem fejezitek ki elégszer énetek isteni fényét. Isteni fény énetek az a részetek, amelyik képes kivonni az energiát az öröm forrásából, a belső energiakutatokból, amelyik olyan erőteljes és fénnyel teli esszenciát tartalmaz, ami szét tudja oszlatni legsötétebb napotok legsötétebb fellegeit [is].

Már a megértés ösvényén vagytok, ahol rájöttök majd, hogyan tudjátok ezt megtenni – emlékeztek rá, hogy milyen fontos az isteni én isteni örömének kifejezése szavaitokkal, gondolataitokkal és tetteitekkel. Arra kérünk most benneteket, hogy használjátok kreativitásotokat az öröm, a gyönyör, az egység és szentségesség kifejezésére. Kreativitásotoknak kell lennie az edénynek, amelyen keresztül ezeket az energiákat csatornázzátok. Ha ezt teszitek, olyan energiamezőt hoztok létre, ami ezekkel az örömteli kifejezésekkel van telve, ami automatikusan hasonló tapasztalatokat vonz majd hozzátok. Ebben a hónapban a kulcsdátumok aktiválásai során, amelyekkel dolgoztatok, arra kértek benneteket, hogy emlékezzetek rá, hogy hogyan lehet gyermek módjára játszani, elmerülni az örömben és újraegyesülni önmagatok szent és isteni aspektusaival. Arra kértek benneteket, hogy fogadjátok el önmagatokat, fogadjátok el a pillanatot és azt, amit az élet abban a pillanatban kínál számotokra, és most arra kérünk benneteket, hogy használjátok kreatív szikrátokat annak kifejezésére, amit felfedeztetek önmagatokkal kapcsolatban. Konkrétan ez az energia felkészít benneteket az isteni mágia kifejezésének következő szintjére, ami a csodák birodalmaként ismert birodalomban létezik, és [felkészít] arra, hogy hogyan manifesztáljátok belső bölcsességeteket és az alkimista mester belső mágiáját.

Minden alkalommal amikor hálát adsz azért, aminek a mesterévé váltál, minden alkalommal, amikor hálát adsz azért, amit megtapasztaltál és azért, ahogyan megtapasztaltad, megerősíted teremtői és alkimista mesteri képességeidet. Ez automatikusan magasabb frekvenciájú energiát húz be kreatív képességeidbe; amelyek a testedben a szexcsakrádban és a torokcsakrádban találhatóak. Amikor a szexcsakra megtapasztalja ezeket a magasabb rezgésű energiákat, a béke mélyebb érzése tölt el benneteket. Ennek az az oka, hogy kezdtek rácsatlakozni olyan mélyebb szintű tudásra, mely szerint ezeknek a kreatív képességeknek megvan a hatalmuk fenntartani benneteket, és amint átléptek az elbukástól való félelmeteken, vagy az attól való félelmeteken, hogy nem vagytok képesek megtenni azt, amit kérünk tőletek, [akkor] saját erőtök következő, új szintjére léptek, és a bölcsesség újabb szintje születik meg bennetek. És felismeritek az igazságot, ami végig jelen volt, [azt] az igazságot, hogy teljes mértékben képesek vagytok használni a bennetek rejlő [azon] képességet, hogy kreatív lényként fenntartsátok az életet, ezért aztán ez olyan időszak, amikor a bénultság régi paradigmás rácsai leomlanak.

E rácsok mindegyike lekapcsolódik az új, szent fényhálózatokról, amelyeket kommunikációs rendszerekként használtok, hogy összekapcsolódjatok a kreativitás összes birodalmával, amelyeket a folyékony szeretet végtelen forrása táplál. Ez olyan folyékony rendszert hoz létre, olyan folyékony hálózatot, ami mentén az összes idea szállítható. Amikor ez a folyékony rendszer teljes kapacitással működik és a lelkek ráhangolódnak, [akkor] új szintű kreativitás jön létre automatikusan a szexcsakra és a torokcsakra összehangolt egységében. Ez ekkor megnyitja ezeken a csakrákon keresztül a dimenziós portálokat a felsőbb világokba, és kreativitásotok kifejezési képessége teljesen más formát ölt. A kifejezés formája nagyon eltérhet attól, mint amire számítotok, és talán attól is, ahogy a múltban kifejeztétek a kreativitásotokat.

Az előttetek álló hónapok az óriási változások időszakát jelzik és néhányan teljes fordulatot éltek meg az életetekben, és amit az év elején talán még az életetekként tapasztaltatok meg, az teljesen eltérő forgatókönyvként zajlik, mint az, ami az év végének beköszöntével történik majd. Augusztus, szeptember és október hónapjai alatt sok új fényt integráltok mindannyian. Ez frekvencia-emelkedést idéz elő az agyalapi és a tobozmirigyben. Megváltoztatja azt a frekvenciát is, amelyen a hipotalamusz kibocsátja az információkat, automatikusan a fény új szintjét vonzva be ezzel a pajzsmirigybe és a csecsemőmirigybe [is]. Ahogy a testedben lévő mirigyek mind átmennek ezen a változáson a [saját] rendszereiken belül, úgy fogod találni, hogy az énedről szerzett tudásod is megváltozik. Ez egyrészt a testedben zajló kémiai változásoknak az eredménye, másrészt újabb olyan periódusnak, amelynek során a régi idegpályák összeomlanak, és újak jönnek létre. Az elkövetkezendő tizenhat hónapban számos olyan időszakon mentek majd keresztül, amikor a régi idegpályák összeomlanak, hogy újak jöhessenek létre, amelyek kapcsolódnak [azokhoz] a folyékony hálózatokhoz, amelyekről korábban beszéltem.

Mindegyik hálózat kapcsolódik testetek egyik csakrájához, egy nagyobbhoz, és egy kisebbhez. Ez mélyebb tudást csepegtet belétek arról, hogy mi a folyékony tudatosság, és hogy mivel jár a folyékony univerzumban való lét[ezés]. Múltatok összes szilárd [vagy rögzült] aspektusa feloldódik. A szilárd világ nem olyan, mint azt képzelnétek, nem olyan hely, ahol a szerkezeteket a helyükön tartják az egész érdekeit és javát szem előtt tartva, abban az értelemben, hogy lebetonozzák azokat a rendszereket, amelyek támogatnak benneteket. A szilárd világ, vagy szilárd univerzum, ahogy ti ismertétek, olyan világ, amelyben korlátoltságot és gátakat tapasztaltatok meg. Minden szilárd idea olyan tárolót hozott létre, amelyben a korlátozottságot és a bénultságot tapasztaltátok meg. Most lehetőségetek van túllépni a saját határaitokon, kihívás elé állítani a határaitokat, és túllépni a régi világ küszöbén, be egyenesen az új világba, az új világba, amelyet magatokhoz vonzottatok, olyan világba, amelyik nagyszerűbb lehetőségeket nyújt számotokra, hogy teremtőként és társ-teremtőként szolgáljatok.

A szolgálat életét élni kreatív kísérlet. Ez a projekt óriási mennyiségű kreativitást igényel, hogy tökéletesen kibontakozhasson. Ezért lehetőséget nyújtunk számotokra, hogy mélyen elmerüljetek önmagatok ezen aspektusában, és hogy igazán magatokévá tegyétek saját kreatív és társ-teremtői képességetek erejét. Olyan helyzetekbe fogtok kerülni, ahol képesek lesztek folyékony természetű kapcsolatokat létrehozni az emberek széles rétegeivel, egymást támogató csoportokat hozva létre, olyan kapcsolatokat formálva az egyénekkel, amelyek táplálják a lelket, táplálják a kollektív kreativitás isteni fényét, és számos új projekt aktiválódik, olyanok, amelyek bizonyos esetekben nagyon kifizetődőnek bizonyulnak, és amelyek felfedik számotokra, [hogy] amikor a hasonló gondolkodású, és hasonló érzésű emberek egyesülnek, csodákat hoznak létre, teremtenek és a bőség tudatosság megerősödik.

Ezeknek a magasabb szintű kreatív energiáknak a beintegrálása a napfonatotokra is hatással lesz. Ennek az az oka, hogy a napfonatotok számos [olyan] fényfonalat tartalmaz, amelyek kapcsolódnak a mennyei akarathoz és saját akaratotokhoz abban a tekintetben, hogy megtegyétek azt, amit meg kell tenni a fizikai világban. Ezért kreatív inspirációitok feldolgozásra kerülnek a napfonatban, így le tudjátok horgonyozni a szándékotok mennyei akaratát és annak megfelelően tudtok cselekedni. El lesztek ragadtatva attól, amit saját kreatív erőitekkel kapcsolatban felfedeztek, és azok, akik azt gondolják közületek, hogy egy csepp kreativitás sem szorult beléjük, nézzetek csak körül, mindaz, amit az életetekben láttok a kreatív képességetek egy-egy része, ti teremtitek az életeteket, ti teremtettétek ezt a rendszert, amiben megtapasztaljátok az életet, ezért aztán nagyon is képesek vagytok arra, hogy valami mást teremtsetek. Ne kövessétek el azt a hibát, hogy azt képzelitek, hogy kreatív képességeiteknek muszáj az énekléshez, rajzoláshoz vagy az íráshoz kapcsolódnia. Kreatív képességetek egy bennetek rejtőző egyedi erő, valami olyasmi, amiben igazán jók vagytok. Olyasmi, amit már gyermekként felfedeztetek, de eltettétek egy hátsó polcra, mert nem volt időtök, vagy nem éreztetek elég hajlandóságot, hogy figyelmet szenteljetek neki, vagy talán valamilyen traumához, esetleg fájdalomhoz kötődik. Tökéletes idő ez arra, hogy levegyétek most a polcról, leporoljátok, és új szemszögből nézzetek rá, a folyékony szeretet folyékony lényének szemein keresztül, aki tudja, hogy folyékony világban élni annyit tesz, hogy át kell adnia magát a teremtő erőknek, és hogy a belülről fakadó kreatív erő motiválja az életét, az hajtja előre, és ez készíti fel a jövőre.

Higgyetek benne, hogy eljött a ti időtök, hogy valóban felismerjétek ezeket a kreatív képességeket. Legyetek tudatában, hogy olyan időszak ez, mikor szükséges felismernetek saját kreativitásotokat, mert fontos üzenetek rejlenek benne. A kreativitás ott van mindenben, és minden dolog, amit képesek vagytok megtenni, az a kreativitás egy formája. Nyissátok meg az elméteket, és engedjétek, hogy szabadon hajózzon a mágia óriási óceánján, hogy kreatív lényként kifejezhessétek belső isteni mágiátokat, és ennek eredményeképp viruljatok benne. Élvezzétek ezt az időszakot, amikor megengeditek a teremtőerőtöknek, hogy gondoskodjon rólatok, hogy meggyógyítson és fenntartson benneteket. Nagyon fontos része ez folyékony alapjaitok felépítésének a folyékony univerzumban, ami megköveteli tőletek, hogy folyékonyak legyetek testben, elmében, és lélekben, beleértve a szíveteket is.

Legyetek tudatában, hogy mindaz, ami bennetek és körülöttetek létezik a kreativitásotok kifejeződése, és hagyjátok, hogy ez a tudás felfedje előttetek a következő réteget. Eljött [annak] az ideje, hogy megváltoztassátok az önmagatokkal és az élettel kapcsolatos érzékeléseteket, és hogy hagyjátok, hogy az autentikus énetek egyre nagyobb része jusson kifejeződésre rajtatok keresztül. Az örömteli cselekvésen keresztüli önkifejezés időszaka inspiráljon benneteket, és gyújtsa fel bennetek a szenvedély lángjait, amelyek arra ösztönöznek benneteket, hogy teljes szívetekből, lelketekből, szellemetekből, testetekből, elmétekből átöleljétek az életeteket, és hozzon ez számotokra nagy örömöt, nagyszerű felismeréseket, felszabadító bepillantásokat és mély szeretetet. Ezek is olyan áldások, amelyeket átadunk nektek az isteni kegyelem, a folyékony szeretet, és mágia birodalmain keresztül, és csodák manifesztálódnak a világotokban.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség arany sugarának chohanja és veletek örvendezek ezen a napon. Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...