Kuthumi - 4:14 Öleld át örömöd lovagját

Michelle Eloff (08.03.24) - Kuthumi: 14:4 Öleld át örömöd lovagját

 

Forrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2008. március 24.

Hanganyag letölthető innen(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/z26bm58saj68j15/14_4+Az+%C3%B6r%C3%B6m%C3%B6d+lovagj%C3%A1nak+%C3%A1t%C3%B6lel%C3%A9se.mp3

A háromszoros (férfi) Isten aktiválásának előző része:

4:4 Az aktív cselekvés channellingje 2008. március 13

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-44-az-aktiv-cselekves.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

____________________________________________________________________

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain érkezem hozzátok, hogy ma mindannyiótokat üdvözöljelek, és hogy elhozzam nektek a szabadság, a spirituális tudatosság, az intelligencia, az aktiválás és az élvezet áldásait. Üdvözlet szeretteim!

Nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűlünk ma össze veletek, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, a mai üzenet lehetőséget nyújt számotokra, hogy megértsétek a bennetek létező fényt. Ez az a fény, ami a gyönyörűség érzeteként jelenik meg az életetekben, önmagatok olyan aspektusa ez, ami végtelenül kifejező, végtelenül kapcsolódik hozzátok, az én mélységeiből érkezik és folyton a kifejezés útjait keresi. Amikor ezt a részt elnyomjátok, ha kell, felküzdi magát a felszínre, és ez gyakran azt eredményezi, hogy az illető a frusztráció és ingerültség különböző szintjeit éli meg, különösen mikor negativitással szembesül a saját terében, és gyakran azt eredményezi, hogy az illető leszívottnak, kimerültnek érzi magát, mintha valaki pszichikailag rácsatlakozott volna az energiáira és kiszívta volna életereje egy részét, mert a kifejezés útját keresi. Léteznek olyanok, akikre gyakran lélek-vámpírként utaltunk, akik képesek rácsatlakozni erre az energiára és szó szerint kiszívni belőletek, így ez az energia leggyakrabban a szexcsakrán, a napfonaton és a szívcsakrán keresztül ürül ki.

Azért hozom fel ezt pont most, mert néhányotok most áll ez előtt a kihívás előtt, és mert a Háromszoros [férfi] Isten lovag aspektusával dolgozunk, és fontos hogy megértsétek, hogy használjátok a páncélzatot. Most nem egy védelmi célokat szolgáló páncélról beszélek, ami meggátol benneteket abban, hogy megtapasztaljátok az élet gyönyörű aspektusait, hanem olyan páncélról beszélek, amelyik megóv benneteket azoktól az aspektusoktól, amelyek megpróbálják kiszippantani az életetek örömteli és remek aspektusait. Ezek a páncélok most alapvető fontossággal bírnak, egyszerűen azért, mert rengeteg aktív lélek-vámpír van mostanában, sokan közülük nincsenek tudatában annak, hogy mit tesznek, mindazonáltal szükségleteik vannak, amiket ki kell élniük, és gyakran ez nem más, mint saját örömteliségük hiánya. Örömük és szépségük kifejezési formát keres, és mivel mások gyönyörűségét szipkázzák el, saját gyönyörűséges énjük összefonódik egy illuzórikus mátrixszal. Ennek aztán egy csomó drámába fulladó esemény lesz a vége, ez a dráma táplálja a bennük lévő szükségletet, ekkor pedig létrejön egy drámai forgatókönyv, amelyben úgy tűnik, hogy ők a hősök vagy a hősnők, az öntelt, mindenható megmentők, vagy a dráma megteremtői és végül áldozatként fogják magukat ábrázolni. Ez rendkívül manipulatív energia, és ahogy már többször említettem, hogy sokszor nincsenek is tudatában a drámateremtő képességüknek, olyan, mintha személyiségük számos aspektusa a színfalak mögött munkálkodna, és minden tőle telhetőt megtenne, hogy kielégítse a szükségleteit, szükségletük pedig nem más, mint az a belső üresség, ami - mint tudjuk - a szeretet hiányára vezethető vissza.

A ragyogó páncélzatú lovagot, aki rohamra tör hatalmas, nemes paripáján, hogy megmentse a bajba jutott kisasszonyt, szintén azzal az archetipikus forgatókönyvvel ábrázolják, amit most azért hozok létre, hogy bemutassam hogyan viselkedik az alsóbb egó, hogy szükségletei kielégíttessenek, és hogy milyen szélsőségekig hajlandó elmenni azért, hogy szeretetre leljen, hogy megtapasztalhassa a helyeslést, az elégedettséget és megpróbálja kielégíteni a szeretet utáni belső igényét, függetlenül attól, hogy milyen címkét akasztanak rá. Függetlenül az általa viselt álarctól, szomját csillapítani kell, ez az egyetlen célja.

Amikor a lovag rohamra tör, hogy megmentse a bajban lévő kisasszonyt, akkor ez a lovag manipulatív aspektusa öntudatlan állapotban, hogy úgy mondjam, és fejletlen tudatossága vezet ahhoz a viselkedéshez, amitől arrogánsnak, önteltnek, manipulatívnak látszik, énjének ez a része az önsajnálatban dagonyázik, hogy a szükségletei kielégítését végülis elérje. Az áldozat archetípusa táplálja kifejező képességének sötét oldalát. Ha férfiként utalok e személyekre, azt annak érdekében teszem, amivel most dolgozunk. Befejeztük a Háromszoros Istennő utazását, most pedig a Háromszoros [férfi] Isten utazásával foglalkozunk.

A lovag olyan fiatal férfi, aki épp csak belépett újonnan felfedezett erejének egyik szintjére kémiailag, érzelmileg és mentálisan. Fizikailag érzi, hogy férfias, úgy érzi [hogy] érinthetetlen, hogy semmi sem állíthatja meg, és mindenben igaza van. Fizikai és intellektuális ereje abba az irányba hajtja, hogy bebizonyítsa álláspontját, függetlenül attól, hogy mi áll az útjába, ám fejlődésének ezen a pontján a lovagra egy lecke vár, mégpedig az, hogy meg kell testesítenie önmaga bölcs aspektusait, amelyeket a kifejezés korábbi ciklusaiban juttatott mesteri szintre, és egyesítenie kell ezt a bölcsességet az erejével, így erejének intenzitását arra fordíthatja, hogy a fény törvényei szerint manifesztálja azt, ami a szükségletei kielégítéséhez szükséges. Ő képviseli az emberiség nagy részének egó irányította tudatosságát, ami jelenleg hatással van a világotokra.

Amint ti, akik tisztában vagytok azzal, hogy ez az energia hogyan működik, egyre többet és többet integráltok be a bennetek tárolt ősi bölcsességből, és a kettőt egyesítitek, ti lesztek azok, akik képesek eltolni a fókuszt a lélek sötét Lovagjáról, a lovag fénnyel telt [de-light-full: szójáték] élvezetes utazása felé.

Volt egy történet a zöld lovagról. A zöld lovag gyakran kihívás elé állította Lady Guinevierre-t utazása során, aminek a célja az volt, hogy egyesítse a Háromszoros Istennő energiáit a Háromszoros [férfi] Isten energiáival. A lovag energia kihívások elé állítja a férfiakat és a nőket. A világotokban élő nők többsége vonzódik az úgynevezett sötét lovaghoz, egyszerűen azért, mert ez az aspektus tükrözi vissza az önmagukban rejlő sötétséggel kapcsolatos megoldatlan dolgaikat. Az ápolatlan sebek, azon a részei, amik igénylik, hogy megmentsék őket, az úgynevezett „bajban lévő kisasszony” bevonzza a sötét lovagot, aki azért van ott, hogy megmentse a bajba jutott kisasszonyt, de amint már említettem, a megmentésére érkező sötét lovag manipulatív.

Amint a férfiakban és a nőkben rejlő nőiesség erejét magatokévá teszitek, hogy használhassátok a lovag páncélját, és fényetek erejével megvédjétek, megóvjátok magatokat, képesek lesztek arra, hogy hátat fordítsatok, és meglássátok a fénnyel teli lovagot, aki mindig jelen van, és mindig is jelen volt, de nem kapott lehetőséget arra, hogy kifejezze önmagát. És hogy is csinálja ezt a zöld lovag? - kérdezheted. Egyszerűen úgy, hogy hangot ad a fényének, kifejezi ezt a fényt, attól függetlenül, hogy hogyan próbálja a sötét lovag beburkolni ezt a fényt. A sötétség eónok óta próbálja beinni a fényt, elnyelni a fényt, letagadni a hangját. Most, amikor kezdtek rájönni, hogy a fény hatalma örökkévaló és végtelen, ráébredtek, hogy mindaz, ami megpróbálja elnyelni ezt a fényt, végül maga is fénnyé válik. Az autentikusság is fény, annak legtisztább és legerőteljesebb formájában.

Az egyik módszer, amivel a sötét lovag az emberiséget manipulálta, az volt, hogy megpróbálta eltiporni ezt a fényt, manipulatív erejét használva megpróbálta meggyőzni a fénnyel teli lovagot, hogy a fénye bántani fog másokat. Ezért aztán az emberiség felült annak az illúziónak, hogy az igazság kimondásával megbántjuk azokat, akiket szeretünk, az igazság kimondásával több fájdalmat okozunk és hogy az igazság kimondása csak fájdalmat szül. Ha már itt tartunk, azt kell mondanom, hogy igen, bizonyos értelemben valóban fájdalmat okoz, ennek pedig az az oka, hogy az igazság kihívás elé állítja az én összes olyan aspektusát, amelyek tagadásban vannak. Kihívás elé állítja az én sérült aspektusait, amelyek nem érezték eléggé biztonságban magukat, nem érezték elég hatalmasnak magukat ahhoz, hogy kitegyék magukat az én örömteli részeinek, hogy ily módon meggyógyulhassanak. Tehát csak a sérült rész tapasztal fájdalmat, mivel a seb kerül felszínre, a seb érez, nem az autentikus ént bántjátok meg, nem az autentikus én érzi a fájdalmat. Amikor tehát az autentikus én felülemelkedik a sérült én kivetítésein, és hatalmának középpontjában tud maradni, szemlélőként megvizsgálva azt, hogy mi történik, akkor soha nem lehet kizökkenteni középpontjából, mert énjének ez a része, a fény meghatalmasodott lovagja tudja, hogy az igazság győzni fog. A fény lovagja tudja, hogy az igazságot soha nem kell megvédeni, mert mindig, de mindig megtalálja az útját a fénybe.

Az utatok, szeretteim ez alkalommal arról szól, hogy engedjétek meg az igazságnak, hogy megtalálja a saját útját a fénybe, álljatok a középpontotokban, legyetek autentikusak, és engedjétek meg a bennetek létező igazságnak, hogy olyan eszközzé váljon, ami megtisztítja az utat számotokra. Az utazásnak ez a része, amelyik a Háromszoros [férfi] Isten lovag aspektusának energiáját tartalmazza, majdnem úgy söpör keresztül az életeden, mint egy tornádó, intenzitása nagyon vadnak tűnhet, de nem érint majd meg téged. Amikor az igazságodban állsz, csak annyi történik, hogy keresztülsöpör rajtad, és elviszi mindazt, ami nem tükrözi az igazságodat.

Ismét lehetőséged nyílik arra, hogy újjászüless. A feltámadás ideje ez, amikor önmagad előtt állsz, az Isten-éned előtt, és miközben szembenézel ezzel a részeddel, megtapasztalod érzékeiddel az Ítélet napját, mert nem az Isten-éned ítél meg téged, hanem a sötét lovag ítélkezik, a manipulatív, félelemmel teli, tudatlan részed ítélkezik feletted, és megpróbál meggyőzni arról, hogy te és fényed nem vagytok rendben. Édes Istenem, költő vagyok, igazán le vagyok nyűgözve saját magamtól!

Járjatok hát a sötét lovag kedvében, ha muszáj. Ne haragudjatok erre a részetekre! Abban a pillanatban, mikor megharagszotok rá, erővel ruházzátok fel, és akkor kínozni és gyötörni fog benneteket, és meggyőz majd arról, hogy végig neki volt igaza. Engedjétek, hogy az öröm betöltse az életeteket! Dönts úgy, hogy inkább önmagad örömteli aspektusai kifejeződésének engedsz utat, és nem önmagad sötét lovag aspektusainak, amelyek elfojtják a fényt, és a düh, az ingerültség, és a frusztráció érzéseivé válnak, amelyeket oly gyakran érzel.

Amikor hangot adsz önmagad örömteli aspektusainak, a lélek-vámpírok nem tudnak behatolni szexcsakrádba, napfonatodba, és szívcsakrádba, hogy lemerítsenek. Páncélod ekkor működésbe lép, és pajzsként tart téged középpontodban, a Végtelen Forrás fényében és összes örömteli részed hatalmában. Ez visszavisz titeket a gyermekkorotokba, amikor még kapcsolatban voltatok a gyönyörűséggel, a boldogsággal, az örömmel, és ezáltal a kifejezéssel is. A Háromszoros [férfi] Isten ilyen szintű integrálása rendkívül meghatalmasító, mert megvan bennetek a nyers erő, a kitartás és az előrelátás, hogy az életet legteljesebb lehetőségeiben lássátok. Abban a helyzetben vagy, hogy egyesülhetsz az anyával, a Császárnővel, a lovag pedig átalakul azzá a bölcsességgé és erővé, amit a Császár testesít meg. Ha a Császár magához ragadja hatalmát egyfajta apaként, akkor készen áll arra, hogy királlyá váljon, hogy főpapként a főpapnő mellé állhasson, és hogy egyesítse az én mindezen aspektusait.

Ezen a ponton integráljátok a Dávid csillag által kibocsátott energiák 77. szintjét. Ez a szint előidézi a négy alsóbb test érzelmi csakráinak aktiválását. A Föld Anya testének érzelmi csakrái jelenleg rendkívül erőteljes változáson mennek át. Rákényszerítik az emberiséget, mint egységes egészet, hogy belépjen az érzelmi intelligenciába. Az emberiség pszichológiájának muszáj fejlesztenie átalakulási képességét, hogy a Fénymunkások spirituális és érzelmi intelligenciája ugyanabban a mértékben egyensúlyba kerülhessen. Már korábban is mondtam, hogy az a spirituálisan megvilágosodott egyén, aki pszichológiai szempontból éretlen, rendkívül veszélyes. Fókuszotokban jelenleg ennek a pszichológiai energiának az ugyanolyan fontosságú kiegyensúlyozása áll, és a fény lovagja, az örömteli aspektusaitok hozzák el ezt az egyensúlyi állapotot. Amint hetvenhét érzelmi csakrátok az öntudat a kedvezőbb egyensúly állapotába kerül, elkezditek megérteni a Dávid csillagot alkotó Háromszoros [férfi] Istenben és Háromszoros Istennőben létező aspektusokat, amelyek háromdimenziós formában részét képezik fény merkaba járműveteknek.

Ez a konkrét alakzat jelenleg a szívedben gyökeredzik. Forgása közben automatikusan magába húzza az ezen érzelmi csakrák aktiválásához szükséges energiát. A Föld Anya is megtapasztalja testében ennek a háromdimenziós Dávid Csillagnak a hetvenhetes aktiválását, és minden résztvevő hasonló folyamatot él át. Álljatok rá készen, hogy elengedjetek minden olyan dologhoz való érzelmi kötődést, ami az érzelmi és spirituális intelligencia kiegyensúlyozott formájának hiányát testesíti meg. Miközben ebben a szellemben fejlődtök, arra is rá fogtok jönni, hogy ha egyszer befejezitek a hetvenhét aktiválás ciklusát, olyan helyzetbe kerültök, hogy képesek lesztek kezelni azokat, akik érzékelhetően még nincsenek érzelmileg egyensúlyban, és olyan] utat tudtok mutatni számukra, amin eljuthatnak az érzelmi intelligencia megszerzéséig, anélkül, hogy a sötét lovag megingathatná őket.

A fény lovagjából lesz a Császár, és miközben a Császár hatalmában állsz, automatikusan integrálod a Császárnő és a Császár, az anya és az apa egyesített erejét, és miközben ez a két energia egyesül, létrejön a szent frigy egyik szintje. Ezzel megkezdődik a fogantatás folyamata, a hetvenhét arany gyermek megfoganásáé. Mindegyik aranymagzat magában hordozza egy lehetőség magját. Ez az energia bolygószerte feltérképezésre kerül, és ezen a ponton megkérjük Salome nővérünket (Szent Test, Szent Föld), aki a Föld Anya testének energiáját térképezi fel, hogy térképezze fel ezeket a pontokat a Föld Anya testén és ismertesse ezt az információt mindenkivel, aki szeretne ezzel dolgozni. Azzal, hogy mindnyájan ráhangolódtok Gaia testének egy-egy olyan pontjára, ahol érzelmi csakra aktiválódik, elvetitek a magokat, ő megfogan egy aranymagzattal, ti pedig automatikusan ráhangolódtok erre a frekvenciára, és ugyanaz a lehetőség megfogan bennetek is. A lehetőség ekkor már bennetek is ott van, a magatok módján hordjátok ki, összhangban személyes fénytervetekkel, ezáltal a lehetőség kollektív teste megerősödik, erőteljesebbé válik, és elkövetkezik néhány hetvenhét napos sorozat az elkövetkezendő kilenc hónapban, ami alatt ez az energia megszületik. Azt mondom kilenc hónapon belül, mivel ez alkalommal nem tölti ki a teljes terhességet, ez egy héthónapos várandósság lesz, amit koraszülésként is felfoghatnánk, ám az új energia miatt, a Föld Anya testében lehetőséget formáló új magok többségének, sőt a gyermekekként a várandósság szakaszában lévő új magoknak is elegendő lesz hét hónapig az anyaméhben maradniuk, és meglehetősen életképesen jönnek a világra így is.

Mindez az új energia az érzelmi intelligencia számos új hullámát hozza el az emberiség számára. Ezt a spirituális intelligencia számos erőteljes hulláma követi majd, azért hogy az emberiség átölelje ezeket, és eggyé váljon velük. Ezeknek az energiáknak az erejére most szükség van. Szükség van rájuk, mert még mindig nagyon sokan táncolnak a sötétséggel, akik foglalkoznak a sötét lovaggal, nem azért, mert a szívükben gonoszak, vagy mert ördögi lelkek, hanem egyszerűen azért, mert más utat nem ismernek, mi pedig most éppen rájuk összpontosítunk, és nekik hozzuk el a felébredés lehetőségeit. Az emlékezés, újraébredés, és feltámadás ezen időszaka csodálatos új periódust, egy csodálatos új korszakot hoz magával minden Fénymunkás számára. Egyetlen dolgot szükséges tennetek, biztosítsátok, hogy spirituálisan, érzelmileg, mentálisan, lelkileg a lovagenergiátok örömteli aspektusaiban merültök el, beléptek az Császár energiájába és átölelitek a belső apátokat. Ez felerősíti az életetek külső aspektusainak érzékelését. Együtt dolgozunk majd mindannyiótokkal, hogy segítsünk lerombolni az összes régi idegpályátokat, és hogy újakat hozzatok létre annak alapján, hogy az én örömteli aspektusaira összpontosítotok, amiket betápláltok tudatos elmétekbe. Régi világotok összes hiedelemrendszerét eltávolítja ez a tornádó, de a ti felelősségetek, hogy melyik lovagnak adtok hatalmat.

Szánjunk rá tehát most egy percet, hogy átölelhessétek az örömteli lovag energiáját, ezért hunyjátok be a szemeteket, vigyétek figyelmeteket a légzésetekre, mélyen a testetekbe lélegezve, és a kilégzésnél ellazulva. Engedd meg a lélegzésednek, hogy feltöltsön a Végtelen Forrással. Legyen minden belégzés nyitás az öröm egy-egy új dimenziója felé.

Képzeld el, amint a tested megtelik az öröm energiájával, adj neki formát, ha szükséges, és engedd, hogy keresztülutazzon tested minden sejtjén.

Most azt szeretném, ha elképzelnéd a sötét lovagot. Figyeld meg, hogy éned ezen része hogy néz ki. Egyszerűen csak figyeld meg azt, hogy amit látsz, az emlékeztető arra, hogy milyennek tűnik neked a sötét lovagod. Ez azt a célt szolgálja, hogy ettől a pillanattól kezdve emlékeztessen arra, hogy hogyan fest a sötét lovagod, így minden alkalommal amikor az eszedbe jut mit látsz, tudatában leszel annak, hogy mivel foglalkozol.

Azt szeretném, ha most köszönetet mondanál sötét lovagodnak azért a szerepért, amit eddig játszott az életedben. Köszönd meg neki a remek munkát, amit azért végzett, hogy megvédje sérült énedet. Köszönd meg neki, hogy minden tőle telhetőt megtett azért, hogy megvédjen téged a további fájdalmaktól és a további sérülésektől.

Most mondd el neki, hogy elértél egy olyan pontot fejlődésed során, amikor már tökéletesen képes vagy felelősséget vállalni önmagad védelmezéséért, és biztosítani azt, hogy a sebeid begyógyulnak és több sérülést nem okoznak neked. Mondd el neki, hogy itt az ideje lemondania az ellenőrzésedről és átadni azt saját meghatalmasodott, örömteli aspektusának. Biztosítsd ezen részedet afelől, hogy gondoskodni fogsz magadról, hogy minden tőled telhetőt megteszel, hogy biztosítsd, hogy a múlt ösvényeit, amik az eredeti sebeket okozták, soha nem teremted újra. Mondd el neki, hogy tudatában vagy annak, hogy mit kell tenned azért, hogy kielégítsd a szükségleteidet, és hogy minden módon megóvd magad.

Most pedig képzeld el, amint örömöd lovagja testet ölt. Alaposan nézd meg, azt akarom, hogy emlékezz a szexcsakrából, napfonatból és a szívcsakrából előbukkanó erőteljes, örömteli fényre. Lásd a boldogságot, a könnyedséget és a szeretetet az arcán! Képzeld el, amint közvetlenül a sötét lovagodat nézi, és közben kibocsátja az öröm e rendkívül erőteljes fényét az említett csakrákon keresztül, és ez a fény elkezdi körülvenni a sötét lovagot. Képzeld el, amint a sötét lovag megadja magát, és ahogy átadja magát ennek a fénynek, a sebek erősségekké alakulnak, a fájdalom erővé válik, a félelemből motiváció lesz, a düh átalakul örömmé.

Most figyeld meg örömteli lovagodat, és látni fogod, ahogy elkezd átalakulni Császárrá, és a Császár bölcsessége, az apa bölcsessége, szeretete és ereje most körülöleli azon részeidet, amelyeknek szeretetre van szüksége. A Császár a bölcsességével kiterjeszti a fényt a hetvenhét érzelmi csakrádba. A Császárnő, és az ugyanezen a folyamaton átmenő Föld Anya mellett a bölcs Császár áll, és a fény lovagja, az ő lendületével, kitartásával és erejével. Most már látni fogod, hogy a Császár és az öröm lovagja egy[etlen] energia, akik utat vágnak maguknak feléd, kinyitják a csakráidat, üdvözöld őket, add meg magad, és add át magad a fénynek.

A következő tíz napban teljesen lehorgonyzod a lovag és a Császár energiáját. Ez az energia segít majd téged az érzelmi csakra aktiválások hetvenhét napján. Ne feledd, merülj el az örömben!

Mondj köszönetet azon aspektusaidnak, akik jelen voltak, hogy felfedjék erejüket, fényüket és sebezhetőségüket! Emlékeztesd magad arra, hogy van erőd, és tudod hogyan vállalj felelősséget azért, hogy milyen irányba irányítod az energiádat. Biztonságos számodra a cselekvés, biztonságos számodra aktívan kifejezni igazságodat, kormányozni az energiádat és azt tenned, ami szerinted számodra helyes. Emlékezz rá, hogy amikor a sötét lovag elkezdi megtölteni az elmédet és belső látásodat, figyelj oda, azért vonja magára a figyelmedet, mert van valami, ami zavar és nyugtalanít téged, és ő behúzza ezt a fénybe. Hívd meg fénylovagodat a Császárral együtt. Engedd, hogy a fény kiterjedjen ebből a három csakrából, és nézd meg mi az, amit be kell hoznod a fénybe, az örömbe. [de-light, szójáték]. Senkinek nincs hatalma szerencsétlenné tenni téged, ellopni az örömödet, és elvenni a fényedet, kivéve persze, ha szándékosan adod át. Emlékezz arra, hogy az öröm a páncélod.

Így van ez, szeretteim, átölelünk benneteket az öröm aktív erejében és megosztjuk veletek ezt a fényt. Maradjatok a középpontotokban a Végtelen Forrás energiájában és legyetek tudatában, hogy az igazság mindig a ti oldalatokon lesz, és mindig megmutatja majd, hogy mi az autentikus. Bízzatok a számtalan láthatatlan karban, ami benneteket tart, tudván, hogy egyetlen pillanatban sem vagytok egyedül, és hogy mi mindannyian egyek vagyunk a Minden Létező fényével. Tárja fel az általatok választott út a legnagyszerűbb erősségeiteket!

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany sugarának chohanja, szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket. Adonai.

A háromszoros (férfi) Isten aktiválásának befejező része:

4:24 A szükség hangjának elismerése 2008. március 31

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-244-szukseg-hangjanak-elismerese.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...