Kuthumi - Grand Canyon Aktiválás 2

Michelle Eloff (08.05.26) - Kuthumi: Grand Canyon Aktiválás 2Forrás:thelightweaver

Fordította: Szigeti Antal 

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2008. május 26.

Az első rész itt tekinthető meg: 

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-grand-canyon-aktivalas-1.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra az átláthatóság, a transzcendencia, a nagyobb lélekimmunitás és a belső tisztánlátás áldásait. Üdvözlet szeretteim!

A szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Ahogy folytatódik az utazás kibontakozása, mind több lehetőségetek nyílik arra, hogy megértsétek az isteniség kifejezésének mechanizmusát magatokat jelenítve meg a környezetetekben. A fény keresztülhatol a sűrűség és sötétség résein. Ahogy a fény erejében növekszik, a rések mély szakadékokká válnak, valóságos kanyonokká, ezért van az, hogy az utazás a Grand Canyon mentén, a hozzá kapcsolódó és közeli többi kanyonban megmutatja az emberiségnek, hogy néha bizonyos dolgoknak bizony szét kell szakadniuk ahhoz, hogy az igazság feltárulhasson. Amikor minden széttörik, valójában a pecsétek azok, amik feltörnek. Ezek a pecsét-feltörések kapcsolódnak néhány, a korábbi években az emberiségnek átadott munkánkhoz a Hét Szent Pecsét tárgykörében. A testetek hét fő csakrájának pecsétjei szintén széttörnek. Összesen tizenhét szint létezik. Az Egység Arany Kapuja volt felelős az első tíz áttöréséért. Ez egy rendkívül intenzív, robbanásszerű változás volt. Az utolsó hét nagyon különleges ön-meghatalmasító és ön-felfedező utazásokhoz kapcsolódik.

A kanyon egy, a belső énhez vezető átjáró. Az érzelmi test birodalmának olyan világaiba visz benneteket, melyek eddig kitértek előletek. Eljött az idő az eddig meg nem értett érzelmek, a nem teljesen értett viselkedések, jellemvonások, félelmek és hiedelmek mélységeinek áthatására. A Grand Canyonhoz kapcsolódó különleges események eredményeként bekövetkező nagy változások egyike, a második, július 9. és 12. között horgonyzódik le, és a 11-e a fontos dátum. Június 9. és 12. között egy éterikus aktiválás következik be. Július 9. és 12. között a fizikai aktiválás megy végbe, 11-e pedig a fizikai kulcs integrálás, hogy úgy mondjam. Július 7-én Merlin Nagyúr és az Arkangyalok seregei a bőség és alkímia energiáin keresztül összegyűlnek bolygótok körül. Felkészítik energiáikat, hogy szétzúzzanak egy még létező illúziót a Föld bolygón, ami aztán az emberi tudatosságra is ütéseket mér, különösen azokéra, akik az úgynevezett New Age mozgalom ösvényét tapossák.

Annak oka, hogy annyi ideig vártunk annak elmondásával, amit most el akarunk mondani, az az, hogy fontos volt megvárnunk, amíg eléritek az ön-meghatalmasodás bizonyos szintjét, ami lehetővé teszi, hogy megértsétek, amit most mondani fogok. Éveken át a New Age mozgalom erejében folyamatosan növekedett. Most mindjárt tisztázzuk, hogy amikor a New Age-ről beszélek, akkor a Halak Tudatosságból a Vízöntő Tudatosságba való elmozdulásról beszélek, ami alatt a szabadságba és ön-meghatalmasításba beavatkozó irányítással és manipulációval való szakítást értem. Azonban azt a New Age mozgalmat, amit most körülírtam, szintén manipulálták és kihasználták és ez ahhoz vezetett, hogy sok, ezen az úton járó ember az áldozati tudatosság börtönébe került. Az energiák, melyekkel manapság szembesültök, minden fény, információ és lehetőség, mindvégig az ész, a szív, a lélek és a test felszabadítását célozták. Az áldozati tudatosság azonban az emberiség egészét úgy tartja a markában, hogy azt mutatja, mintha a Halak Korból kivezető ajtó kulcsát tartaná a kezében és olyan képet fest, mintha a Vízöntő Korban járnánk már, de közben semmi nem változott. Elárulom, miért mondom most el ezt. Beszéltem már erről az első Grand Canyon aktiválás alkalmából, pontosabban akkor, amikor azokról meséltem, akik hatalmukat kristályoknak, gyógynövényeknek, tündéreknek, stb., stb. adják át. Rá kell ébrednetek, hogy az utazás, amit választottatok, azt ti választottátok és nektek van hatalmatok fölötte.

Ha valaki képtelen élete folyását irányítani, akkor tudat alatt áldozatnak érzi magát, testének minden sejtje élettapasztalatát a múlt áldozati tudatosságának mintáihoz köti. Annyi embert ejtett már csapdába régtől fogva mind a mai napig az ámítás, ami valójában egy akronima: Általános Mozgalom az Ínséges Tudatosság Állóvízében tespedő Személyünkről (hű, de okos, mi?) Mert ami történik, szeretteim, annak eredményeként, hogy odalökitek éneteket mindenféle könyvnek, gurunak, műhelynek(workshop), tanfolyamnak, konferenciának, gyógyító lehetőségnek magatokon kívülre a gyors rendbehozatal reményében, az nagyon hasonlít a túlsúlyos emberek viselkedésére, akik bekapnak egy pirulát annak reményében, hogy másnapra vagy harminc kilót adnak majd le, mert nem ez történik? Nem, ilyen dolog nem létezik. Ha éneteket magatokon kívülre lökitek annak reményében, hogy megjavítsák, megmentsék, megmondják mit kellene tennetek, az ugyanolyan ámítás, mint a csoda diéták, mert minden ámítás, ami azonnali eredménnyel kecsegtet csekély vagy akár semmilyen ráfordítással részetekről. A másik dolog, ami hatalmas mennyiségű hatalomtól való megfosztást és az illúziók eltörlésének megállítását eredményezte – és tudom, hogy aki a tanításaimat követte, pontosan így érzett – az az a várakozás, hogy az átadott információ majd megment, meggyógyít, megváltoztat és szabaddá tesz titeket. Minden csak rajtatok múlik. A ti felelősségetek, hogy a kapott információt munkára fogjátok életetekbe, és igen, sok – sok guru, tanító, gyógyító és edző odakintről információkkal lát el, de nem adnak az egyes emberek kezébe olyan eszközöket, amik a változások alárendeltjévé teszik őket, és ezzel nagyon óvatosan kell bánnotok, mivel az átjövő információk olyanokon szűrődnek át, akik megfosztják az embereket hatalmuktól, mivel elsősorban a bankszámlájuk egészségét tartják szemük előtt.

Néhányan emlékezhettek, amit nem is olyan régen, a március 21-i napéjegyenlőség alkalmából mondtam arról, hogy a New Age mozgalomban rengeteg a csalás és a megtévesztés. Tanúi lesztek majd a tavaszi nagytakarításnak és nagy nevek fognak belekeveredni. Itt az ideje hatalmatok visszakövetelésének, erőtök magatokba vonásának és hogy érezzetek, tudjatok és bizalommal viseltessetek mindazzal, amit boldogan tesztek az életetekben és az életetekkel. Ez a csatorna [Michelle] valójában hozzájárult üzeneteinkhez, mivel a saját fájdalmai, a saját traumái egyszerűen hangsúlyosabbá váltak, mutatva a Fénymunkások fő problémáit és ez az attól való félelem, hogy valamit rosszul csinálnak. A hibás választástól való félelem azt a tudatalatti félelmet eredményezi, hogy a helytelen döntés büntetést von maga után. Ez pedig nem más, mint a Halak kor vallásos nevelése hullámainak átcsapása. Ez a mostani aktiválás biztosítja ennek kitisztulását, kimosását az érzelmi testből.

Hatalmas változások történtek és amit eredetileg az Arany Ponton (Ponta da Ouro, Mozambik) kellett volna lehorgonyozni, az most elmozdult és a Grand Canyon vált a lehorgonyzás központjává, bár Yellowstone, Sedona és sok más szent hely szerte Amerikában és Kanadában felszívja az energiákat. Mi, a Megvilágosodás Nagy Tanácsa kollektív testületében úgy döntöttünk, hogy ez egy nagyon fontos célból történjék így. Amerika a bolygótok fő egó centruma. Jelképezi és kifejezi az alsó egó félelmeit – az én azon részeit, melyek lekapcsolódtak az autentikus, teljesen éber tudatról, és Kanada jelképezi a magasabb ént, a magasabb egót, hogy úgy mondjam. Az volt a testületi döntésünk, hogy ez az energia ezeken a helyeken kerüljön lehorgonyzásra, mivel innen egy picit gyorsabban terjedhet szét, mint az Arany Pontról. Lesz egy leágazás erről az energiáról, ahogy eléri ezt a pontot, de nagyon fontos, hogy ez a fény áthassa az egó sűrűségét, az alsó egót, amely véletlenül még mindig azt hiszi, hogy bilincsbe verheti bármilyen rendszer, amely megbünteti azt, aki nem azt teszi, amit mondanak neki.

Ez a beavatás, kedveseim, egy kihívás, mivel amit most a Szellem mond nektek, az feledteti, amit korábban valaha mondtak nektek, feledteti, amit jósoltak nektek, és amit tennetek kell, az csak annyi, hogy hallgassatok a szívetekre és kövessétek! Döntéseiteket arra alapozzátok, amit belül éreztek és nem arra, amit Isten akar vagy az Angyalok akarnak vagy a Mesterek vagy bárki legyen is az. Felejtsetek el minket is, csak ti számítatok. Magatoknak döntötök.

Az önfeláldozás példája gyorsan véget ér és ti föláldozzátok a győzelem tudatosságotokat, a siker tudatosságotokat és képességeteket a feltétel nélküli szeretetre minden olyan alkalommal, amikor bíráljátok a saját választásotokat vagy akár a szándékaitokat. Megfigyeltük már, hogy mennyiszer ítélitek el vagy kritizáljátok magatokat olyan mértékig, hogy leromboljátok, amit teremtettetek, mert valamilyen okból úgy gondoljátok, hogy a Mester majd megbüntet, elfelejt, elküld vagy valami szörnyűt tesz veletek. Ahol szimbólumok voltak hivatva vezetni titeket, ott ti parancsokat feltételeztetek arra, hogy hogyan éljétek az életeteket, ahol kristályok voltak hivatva, hogy segítségükkel fogadjátok és közvetítsétek az energiákat, ott ezek átvették az uralmat sok ember élete fölött. Az emberek elvesztették az egyensúly érintését a Szellem és a Tudomány között. Mindig is mondtuk, hogy az allopatikus[hagyományos] gyógyításnak épp annyi jogosultsága van, mint a homeopatikusnak és bármelyik más természetes gyógymódnak, és pontosan ugyanez a helyzet minden mással is. Szükség van az egyensúlyra abban az értelemben is, ahogy a három dimenziós világban éltek, amit sokan, úgymond a való világnak hívnak, és a szellemi világotok megélése között. Minden túlzás egészségtelen, így most mindenkit visszaviszünk a tervező asztalhoz, vissza a kezdetekhez, miáltal látni fogjátok az eredeti célokat, amiért útra keltetek: hogy szabaddá tegyétek magatokat, hogy visszaköveteljétek hatalmatokat, hogy érezzetek a szívetekkel és tudjátok az igazatokat. Ez egy tökéletes példája volt annak, hogyan bukkannak fel mintázatok annak tudatosulása nélkül, hogy ugyanazt a játékot élitek meg és játsszátok végig a régivel pont szomszédos arénában.

Tehát a New Age Mozgalom, NAM, tovább folytatódik Vietnamban, Namíbiában, vegyük ezt a két helyet. Vannak energia helyek, melyek elnyelik az igazi New Age autentikus megismerő energiáit és nem az ámításéit. Legyetek éberek velük kapcsolatban. Tekintsetek a rengetek könyvre a polcotokon, vegyétek az elvégzett tanfolyamokat, a gurukat, akiket hallgattatok, mindent, amit valaha befogadtatok és kérdezzétek meg magatokat, hogy hogyan hatalmasít meg benneteket éppen most! Van bármi, amit valaha magadévá tettél vagy magadba fogadtál és most az áldozatiság, a bénultság vagy a félelem érzetét kelti? Ha ez lenne a helyzet, szabadulj meg tőle, távolítsd el magadtól.

Nagyon mélyen éget az a tűz, amit érzelmileg és testileg tapasztaltok. Sokatokat bizony fájdalommal tölt el a felismerés, hogy életfilozófiátok csupán álarcot cserélt, de azért ugyanaz maradt, így amit tettetek az csak annyi, hogy Isten haragjától való félelmeteket lecseréltétek az Univerzum, a Szellem, a Mesterek vagy az Angyalok haragjától való félelemre. Az integritás a kulcs, vagyis ha azt választjátok, hogy az integritást testesítitek meg, akkor minek félnétek bárki haragjától is? Tanítottam már sok, sok, sok, sok hónapon át a szándék fontosságát, hát mi is a szándék? Nos, a kezdetekhez visszatérve fölismerhetitek eredeti céljaitokat és képesek lesztek meglátni, hogy hol vesztetek el ebben a folyamatban. Mégsem estek vissza. Fontos fölismernetek, hogy azért nem estek vissza, mert amit visszaesésként értelmeznétek, az tulajdonképpen fejlődés, mégpedig azért, mert most már bölcsebbek vagytok, jobban tudatában vagytok annak, milyen könnyű visszahullani a köpönyeget forgató régi mintázatokba. Ez fog hozzásegíteni benneteket a több figyelemhez önmagatokkal szemben, cselekedeteitek, gondolataitok, szándékaitok és hiedelmeitek nagyobb tudatosságához.

Amikor szembesültök egy választással és azon kapjátok magatok, hogy aggodalmaskodtok, vajon ez a döntés tetszik-e vagy sem Istennek, a Mestereknek, az Angyaloknak vagy bárki másnak, akkor tudjatok róla, hogy épp akkor mondtatok le a hatalmatokról. A választásotok nektek jó-e? Mert ha nektek jó, akkor mindennek és mindenkinek körülöttetek jó lesz, mert ekkor a fény tervét követitek. A jónak érzett döntés meghozása azt jelenti, hogy garanciát kaptok a kétkedés árnyaival szemben, hogy ez a döntés mindenkinek megfelelő.

Mai közvetítésem célja, hogy felrázza életfelfogásotok alapjait, hiedelem rendszereitek alapjait és a döntéshozatalra vonatkozó képességetekről és hatalmatokról való felfogásotok alapjait, és a rések engedik átszüremleni a fényt, amíg csak hatalmas kanyonokká nem válnak a rések bennetek, melyek mentén eljuttok az élet folyójához, az érzelmekhez, melyek vezetnek benneteket, az érzésekhez, melyek beszélnek hozzátok. Rostáljátok ki, ami szükségtelen, amíg békét nem éreztek azzal kapcsolatban, amiről dönteni szándékoztok vagy amit már választottatok. Felejtsétek el a fatalitást[elkerülhetetlent] és a végzetet! Felejtsétek el az előre elrendelt és az előre 'kimeditált' terveket, az egyetlen dolog, ami valós, hogy úgy mondjam, az a pillanat, amiben léteztek, a pillanat, amiben magatokat találjátok, és a másik valós része a pillanatnak az, amit tesztek benne. Hitelesek vagytok az adott pillanatban vagy pedig az energiátokat fecsérelitek az aggódásotokkal arról, hogy vajon mit gondolnak mások, tesznek vagy mondanak valamit arról, ami tenni készültök, és vajon Isten jóváhagyja, a Mesterek, az Angyalok vagy akárki jóváhagyja, nem biztosítva más gondolatot? Az ön-meghatalmasítás kizárólag egy ember vállain nyugszik és ez a személy az én általi meghatalmasodást választja, az énért, az énen keresztül, az én nevében és az én igazsága által motiválva. Vagyis felejtsétek el a gurukat, a milliárdnyi könyvet, a tanfolyamokat és mindent, ami annak érzésére ösztökélt, hogy képtelenek vagytok meghozni egy egyszerű döntést magatokért és ez az kedveseim, ami a hátralévő hét pecsét feltörését jelenti.

Amint lehorgonyozzuk ennek az energiának az utolsó szakaszait, sokan úgy érzitek majd, hogy azon idő alatt, ami egyébként a jelen idővonalon belül sok egyéb asztrológiailag jótékony hatású együttállást is jelent, észreveszitek majd, hogy az igazságotokként, a saját igazságotokként érzékelt dolgok a legnagyobb erősségeitekké válnak azzal összefüggésben, hogy választásokat tesztek magatokért, felismerve, hogy a szándékaitok mindig tiszták, csak a hibáktól, a tévedésektől való félelmetek okozza a zavarodottságot. A beavatás ezen része megköveteli tőletek, hogy tisztában legyetek vele, mit éreztek, amikor egyszerű választásokat tesztek. Tudatosítsátok a gondolati folyamatot, amelyik azonnal megjeleníti a pillanatot, amiben választatok és dolgozzatok vele. Ha nehézségeitek támadnak annak feldolgozásával, amit fölismertek, feltétlenül dolgozzatok olyas valakivel, akiben megbíztok, legyen az terapeuta, edző vagy egy bizalmasotok, aki segít megerősíteni az ön-meghatalmasító képességeiteket, nem pedig mélyebbre húz a zavarodottságba, az illúziók gyártásába és a hatalomtalanításba.

A változások, melyekkel világotok szembesül, a hitelesnek a hiteltelentől való megtisztításáról szólnak, az illúziók, a csalás és a láncok eltávolításáról, melyek hamisan olyan dolgokhoz kötik az emberiséget, melyek már többé nem szolgálják érzelmi fejlődését. El tudjátok képzelni, milyen hatást jelentene egy felsőbb szintű technológia, mely azonban érzelmileg teljesen mentes a szuper-intelligenciától, mit jelentene a világotoknak? Ez majdhogynem egy Zeta Reticuli [kettős csillagrendszer, két sárga törpe csillaggal, a 'szürkékként' ismert UFO-k feltételezett világa] tudatossággá válna, az egó intellektuális szuper technológiájává, míg a szív sajnálatosan háttérbe szorulna. Értitek, hova akarunk kilyukadni ezzel az üzenettel? Látjátok azt a veszélyes helyzetet, amiben jelenleg az emberiség van és hogy miért olyan drasztikus mértékű, amit teszünk és fogunk is tenni annak érdekében, hogy az emberi tudatosság elkerülhesse a Hüllővé és Illuminátussá válást, mert nagyon is gyorsan halad feléje. A legjobb dolog, amit az úgynevezett Fénymunkások a Föld bolygón jelenleg tehetnek, hogy megállnak, magukhoz ragadják hatalmukat és úgy döntenek, hogy az énért tevékenykednek, olyan döntéseket hoznak, ami jó az énnek és akkor észrevehetitek majd, ahogy fordul a kocka. Nincs olyan ösvény odaát, ami egy szívdobbanásnyi idő alatt megszabadítja a szellemet anélkül, hogy megismernétek az ént. Nincs olyan ösvény odaát, ami a szabadsághoz vezető egyetlen út lenne, és mindig mondtam, ha valaki azt állítja, hogy ismeri az egyetlen választ, az elől a létező leggyorsabban szaladjatok el. Isten mint Legfelsőbb Lény jelen van mindenben, mindenkiben, mindenkor, ezáltal az ő jelenléte mindig egy lehetőség a szabadságra. Ezért létezik annyi út a mennyekbe, annyi út a szabadságba. Senki a bolygótokon nem formálhat jogot arra, hogy egyedül az övé legyen a Mennyek Királyságának a kulcsa és a legjobb, ha ezt mind észben tartjátok.

Valamennyiőtök felé az az utolsó kívánságom a mai közvetítéssel kapcsolatban, hogy szeressétek magatokat eléggé ahhoz, hogy megajándékozzátok magatokat mindazzal a felhatalmazással, ami az életetek lényegének megragadását eredményezi. Ez a lényeg aztán átcsap rajtatok, megérint másokat, gazdagabbá téve, táplálva őket éppúgy, mint veletek tette. Soha ne becsüljétek alá szeretetetek erejét, mindannak az erejét, amivel éneteket felruházzátok. Ágyazódjanak be ezek a szavak lágyan a szívetekbe, ám a szavak súlya hasson olyan erővel, mint amilyen erővel széttörik az idejétmúlt félelmeket, melyek az áldozatiság foglyai, és amivel szétrombolják a divatosabb öltözékbe bújtatott régi mintázatokat. Tudjatok róla, hogy én, Kuthumi, továbbra is mellettetek járok, vezetlek és védelek titeket és együtt fogjuk az emberiséget szolgálni, megszabadítani és egyként járunk majd szabadon. Nyilvánuljon meg nektek legteljesebb hatalmatok fénye, tudassa veletek, hogy miért jöttetek erre a földre a mennyek lenyomatait lehorgonyozni. Soha ne feledjétek a rengeteg erőtől duzzadó kart, melyek benneteket tartanak, a szíveket, melyek titeket szeretnek és az ösvényt, melyen járva egyesültök hatalmatokkal.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, üdvözöllek és szeretetben megáldalak titeket. Adonai.

A harmadik és egyben utolsó részre itt lehet tovább menni: 

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-grand-canyon-aktivalas-3.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...