Mária Magdolna - 5:5 kulcsaktiválás channellingje

Michelle Eloff (08.04.14) - Mária Magdolna: 5:5 kulcsaktiválás channellingje

 

Forrás: thelightweaver

Fordította: Mácz Annamária

2008. április 14

Hanganyagot készítette(Szigeti Antal):http://www.mediafire.com/download/e9n7psnl5jk7mnh/5_5+M%C3%A1ria+Magdolna+kulcsaktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően

____________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, és azért jöttem, hogy üdvözöljem mindannyiótokat az újraébredés, az emlékezés és a bennetek rejlő igazság egy tudatosabb szinten történő újraaktiválásának e gyönyörű időszakában. Üdvözlet!

A Föld Anya testén élő minden egyes lélek magához vonzotta az újraértékelés időszakát. Ennek az a célja, hogy megértsétek, hogy az újraértékelés része a nagyobb képnek, ennek a képnek a középpontjában pedig Te állsz, és az összes [olyan] elem, amely téged testesít meg. Az újraértékelés előidézi az én szépségének csodálatos felismerését és elismerését, mert az újraértékelés az én megbecsüléséről szól, összes aspektusoddal való foglalkozásról, annak érdekében, hogy felismerd az élet összes oldalát, fazettáját, amelyek rajtad keresztül tükröződnek.

Ez a konkrét aktiválás az ötödik hónap ötödik napján felgyorsítja a belső szabadság megértését és teljes felfogását. Az Alkímiai Beavatások utazásán az emberiségnek felkínálták a lehetőséget, hogy rendkívül erőteljes energiákat tegyen magáévá, ami lehetővé tette mindannyiótok számára, hogy felismerjétek miből áll a szabadságotok. Annak felismerése, hogy mi az igazság lényege, teljesen egyedi számotokra, és egyetlen szó vagy mondat sem lehet ennek végső meghatározása, ezért ez a konkrét planetáris energia összehangolódás kommunikációs szabadságot hoz számotokra, a szíven és az intuíción keresztül, telepatikusan, szavakkal, kreatívan, a testbeszéden keresztül, és az érzékek által gyengéden és tudatosan kibocsátott emanációkon[kisugárzásokon] keresztül. A tudatalatti és a tudatos elme új táncba kezd, a szabadság táncába, olyan táncba, ami az éned összes elhallgattatott aspektusának hangjává válik. Metaforikus értelemben [véve] mindannyian számos halálon és újjászületésen vagytok már túl, és minden egyes halál a felismerés egy újabb ajándékát hozta, és minden egyes újjászületésnek is pontosan ez volt az ajándéka.

Én, Mária Magdolna, a Magdolna Oszlopok ötágú csillagában állok. Ezen a ponton mindannyiótoknak hozok öt Magdolna rózsát, ezek mindegyike az öt fő elem egyikét, illetve (fizikai) testetek érzékeit jelképezi. A bennetek lévő elemek, mint tudjátok, tükröződnek mindabban, ami rajtatok kívül van, és ez ugyanígy van az érzékeitekkel is. Ez a különleges időszak arra kér benneteket, hogy váljatok még tudatosabbá az érzékeitekben rejlő isteniségre, az érzékeitek közötti kapcsolatra, és a körülöttetek lévő elemekre. Alapvető fontosságú, hogy megértsétek, [hogy] mi motivál benneteket napi szinten, és az, hogy még ennél is mélyebben felismerjétek azt, hogy mi motivál benneteket az egyik pillanatról a másikra. Az érzékeléseteken, hiedelemrendszereiteken, és attitűdjeiteken keresztül azonosítjátok magatokat az élettel. Az emberiség olyan szinten be lett programozva, hogy [csak] nagyon csekély tér maradt a növekedésre, abban az értelemben, hogy érzékeljétek az életet azokon a határokon is túl, amelyeket a társadalom működésben tart. Ez a kulcsaktiválás azért van, hogy kitolja a határokat, hogy még egyszer darabokra szedje azt, amit még a régi módszerek csapdájába esett tudatosság rakott össze.

Az alkímia tudatosság olyan eszköz, ami abban segít benneteket, hogy túllépjetek világotok identitásain. Ezek az identitások alkotják a komfort zónátokat, a komfort zóna pedig az elkényelmesedés, az önelégültség helye. Abszolút semmi rossz nincs abban, ha kényelmesen érzitek magatokat a testetekben, kényelmesen érzitek magatokat az általatok teremtett életetekben. Az is nagyon fontos viszont, hogy mindig nagyon is tudatában legyetek, [akár annak] hogy kényelmesen érzitek magatokat, [akár annak, hogy] önelégültek vagytok. Fel fogjátok ismerni, hogy mikor vagytok önelégültek, amikor [olyan] új információkkal vagy tapasztalatokkal találkoztok, amelyek kihívást jelentenek a számotokra, és úgy találjátok, hogy ellenálltok ezeknek félelemből, vagy azért, mert ekkor az ismeretlen túlságosan is rémisztőnek tűnik. Még annyi minden vár rátok az életben, hogy megtapasztaljátok, és az attól való félelem, hogy mi rejlik az ismeretlenben, senkinek és semminek nem árt annyira, mint saját magatoknak. Minden egyes döntéseteknek és választásotoknak következménye van, és nagyon gyakran ezek a következmények csak szorosabbra húzzák a megszorítások, a korlátozások övét a derekad körül, egészen addig, míg végül már nem kapsz levegőt.

Az általam átadott Magdolna rózsák az élet másféle ízét hozzák el számotokra. E rózsák mindegyikéből egy-egy aroma hatol be az érzékeitekbe, és mindegyik, ahogy mondtam, egy-egy érzéket és egy-egy elemet képvisel. Szeretném, ha mindannyian szánnátok most egy kis időt arra, hogy hozzárendeljetek egy speciális illatot, egy érzéket, és egy témát, ha úgy tetszik, e rózsák mindegyikéhez. Ezek képviselik számodra azt, hogy mi a te utad a szabadságba, és személyesen neked, ami kitolja a határokat. Azt is felfedik majd számodra, hogy van-e az elkényelmesedettségnek olyan területe az életedben, amelynek szüksége van a figyelmedre.

Az "öt" energiája mozgást hoz számodra. Változást hoz, és ha félelemből úgy döntesz, hogy nem mozdulsz, és nem változol, akkor azzal a Magdolna Oszlop torony hatását vonod magadra. Vizualizáld a Magdolna Oszlopot csőszerű fényként. Ezt a fénycsövet nem korlátozzák semmiféle falak, energetikai cső ez, tehát ki-be mozoghatsz benne, amikor csak akarsz. Az elkényelmesedettség falakat hoz létre körülötted, a komfort zóna olyan hellyé válik, amiben elkezded az életed azon aspektusaival azonosítani önmagadat, amelyek létrehozzák a komfort zónádat. Amikor valamivel túl sokáig azonosítod önmagadat, az a részeddé válik, és ha az, ami a részeddé válik, valamilyen módon bezárul az elkényelmesedettség tudatosságba, vagy komfort zónádba, akkor csak munkát teremtesz magadnak, mert ki kell törnöd ebből a bizonyos identitásból. Amint már tudjátok, a hiedelemrendszerek, az attitűdök/hozzáállások, a vélemények teremtik meg ezeket az identitásokat, és ti teremtitek [meg] az összes érzékelést, attitűdöt és hiedelemrendszert, mert így azonosulni tudtok valamivel.

Ennek az aktiválásnak a beavatása vagy kihívása végigvisz benneteket [saját] határaitok kijjebb tolásán, [azon] hogy elkötelezzétek magatokat valami olyasmi végrehajtására, ami számotokra nem ismerős. [Rávesz,] hogy olyat tegyetek, ami talán halálra rémít benneteket bizonyos fokig, valami olyat, aminek a kimenetelét nem tudjátok megjósolni. A félelmeddel való szembenézés felszabadító, és lerombolja az eredeti identitást, legyen az bármi, amit választottál, amivel szembesülsz, és amin túllépsz. Ez talán tükröződik a rózsák egyikében, vagy talán minden benne foglaltatik ebben az öt rózsában. Nagyon fontos, hogy ebben az időszakban használd az összes érzékedet, és hogy ráhangolódj a benned és a rajtad kívül lévő elemekre. Elemeid megértésével, elkezded megérteni azt, hogy a csakráidra hogyan hat az, amit az életedben megteszel, vagy nem teszel meg.

Röviden átadok nektek némi információt. Azoknak közületek, akik ezt már tudják, ez egy jó emlékeztető lesz. A gyökércsakrátok a föld elemhez kapcsolódik, része a Föld Anya testének, itt földelitek le mindazt, amit megpróbáltok manifesztálni az életetekben, ez kapcsol benneteket a Föld Anyához, a családhoz; legyen az biológiai, vagy másféle. Amikor nem vagy leföldelve, nem kapcsolódsz a Föld Anya eleméhez, nem érzed majd, hogy támogatásra lelnél az életben, mindenről úgy érzed, hogy kicsúszik a kezeid közül, és frusztrálttá válsz, mert amire szükséged van a fizikai, anyagi világban, ahhoz, hogy támogassa az életed, folyamatosan elkerül. Vizsgáld hát meg föld elemed minden aspektusát, kapcsolódsz-e a földhöz; más szavakkal le vagy-e földelve? Mennyi időt töltesz a szabadban, vagy [inkább] az időd nagy részét a fejedben töltöd? Hadd mondjam el azt is, hogy ha túl sok időt töltesz az intellektuális térben, az földeletlenné tesz téged. Ott van hát a fejed, az intellektusod, teli tudással, pontosan tudod, [hogy] mit kell tenned, mikor kell tenned, és hogyan kell tenned, de [vajon] tényleg megteszed-e? A cselekvés a földelés, és tenned kell, és jelen kell lenned a fizikai világban ahhoz, hogy teljesen kifejezhesd a föld elemet.

A víz elemed a szexcsakrád. Ezek az érzelmeid. Ez a központja kreativitásodnak, befogadó képességednek, és ez az a központ, amelyet gyakran társítanak az intuícióval. Amikor valaki túláradó, akkor lehet, hogy a víz elem túl aktív, amikor [viszont] valaki nem fejezi ki, vagy nem érzi a saját érzéseit, akkor a víz eleme megfagy az időben, és ekkor az történik, hogy nincs [olyan] energia, ami táplálná a föld elemet. Kuthumi már átadta nektek ezeket a tanításokat, és fontos, hogy emlékezzetek erre. Nagyon alapvető módja ez annak, hogy képes legyél felmérni, hogy mely elemeid működnek teljes aktivitással, melyek vannak a túlműködés állapotában, és melyek működnek elégtelenül. A víz elemed tartja fenn az energiaáramlást a testedben. Ez tartja fenn a teremtő energia áramlását a testedben. A tudatalatti és tudatos elméd közötti kommunikációs rendszereket is ez a víz elem tarja fenn. Tested fizikai egészségét is befolyásolja a víz elemed. Az érzelmeid megértése, és ezek kifejezésének megengedése nagyon fontos. Az összes körülötted lévő víz elem, a Föld Anya testében lévő víztömegek mind a részeid. Szánj rá időt, hogy kölcsönhatásba kerülj a vízzel környezetedben, hogy harmóniát hozhass a saját víz elemedbe.

A napfonatod a tűz elemed. Ez a központ kormányozza az erődet, ez önmagad kihangsúlyozása képességének központja, a határok megszabásának és fenntartásának helye, az élet iránti szenvedély megtapasztalásának helye. Ez a központ is kapcsolódik intuíciódhoz. Amikor a tűz tombol, akkor ez a központ túlműködik, pusztító, amikor alulműködik, akkor nincs elég hő, és az érzelmeid megfagynak. Lángod egyensúlyi állapotban való megőrzése lehetővé teszi számodra, hogy megtapasztald az élet szenvedélyének melegét, és hogy érezhesd saját energiád hőjét, ami energetizál téged. Segít neked hasznosítani a feltámadó düh érzését, anélkül, hogy az elszabadulva kirobbanna. Egyik nap meleget fújsz, másik nap hideget? Hol az egyensúly az életedben? Hogyan fejezed ki a dühödet? Hogyan bízhatsz meg az intuíciódban? Vannak-e határaid, és hogyan nyomatékosítod a szándékodat?

A szív csakra a levegő elemed. A légzőszervek fölött helyezkedik el, így tehát van-e elég tered lélegezni az életedben? Mennyi levegőt viszel be? Az oxigén fontos, hogy életben tartsa a lángot, így ha nincs elég tered a légzésre az életedben, a lángod kihuny, az érzelmeid megfagynak, föld elemed terméketlen talajjá válik, amiben semmi nem marad meg, és ez létre is hozza a képet, ahol nagyon is jól láthatod, hogy életed állapotát az elemekhez és az érzékekhez való kapcsolatod fényében.

Az ötödik elem, ami összeköt téged a Lélekkel a felső három csakrán keresztül áramlik. Ez szíved, akaratod, kreativitásod és fizikai szükségleteid hangja. Ez a harmadik szemen keresztüli látomás a szívedről, az akaraterődről, a kreativitásodról, a fizikai szükségleteidről és a szándék, és az ima erején keresztül, a korona csakrán keresztül vagy képes kiterjeszteni ezt az energiát azzal kapcsolatban, hogy mi rejlik a szívedben, az akaraterődben, a kreativitásodban, és a fizikai szükségleteidben. Mindezt összehozva, olyan képet hozol létre, ami úgy hiszem, a lehető legjobb megértést biztosítja számodra azzal kapcsolatban, hogy most mivel van dolgod.

Ez a gyakorlat némi időt vesz majd igénybe. Életbevágó fontosságú, hogy elvégezd, megadja majd [azokat] a felismeréseket, amelyekre szükséged van. Én, Mária Magdolna együtt dolgozom majd veled május hónapjában, hogy biztosítsam, hogy megértsd azt, hogy hol börtönözted be magad, talán azt, hogy mely elemek vannak a bebörtönzöttség állapotában benned, vagy melyek fagytak meg az időben. A benned lángoló szenvedélyek, amelyeknek szeretnél kifejezési módot találni, hívnak téged, és meg kell, [hogy] halljad ezeket.

Óriási energiák szabadultak el mostanában, és úgy fogjátok találni, hogy az egyiptomi istenek és istennők erőteljes jelenléte érezhető, és érezhető is lesz az egész év alatt. Mindegyikük olyan energiákat tart, amelyeket Kuthumi Mester, Merlin Nagyúr és ezek az Istenek és Istennők horgonyoztak le az emberiség számára, az alkímia hét utazásával kapcsolatosan. A szabadság az Alkímia Tudatosság legfontosabb részeinek egyike, és a Tudatosság Alkímiájának megértése része annak a gyakorlatcsomagnak, amellyel ma megismertetlek benneteket. Ezért arra foglak kérni benneteket, hogy szánjatok rá legalább húsz, harminc percet azután, miután abbahagyom a közvetítést, és tegyétek [meg] azt, amit kérek tőletek, és tisztázzátok, hogy mire vágytok a szabadsággal kapcsolatban. Tehát, a határaid védelmeznek-e téged, vagy inkább megfojtanak? Komfort zónád az elkényelmesedés helye vagy szentélyként szolgál most a számodra? Légy magaddal őszinte, mert az egyetlen ember, akit átverhetsz, az Te magad vagy, és aztán ezzel kell majd tovább élned.

Használd ki az összes érzékszervedet. Érezd, hogy milyen érzés benne lenni az életedben, létezni. Vizsgáld meg nagyon figyelmesen az életedben uralkodó dinamikákat/működéseket. Milyen íze van az életednek? Ha étel lenne, milyen étel lenne? Az összes érzékszerved nagyon erős kommunikációs képességgel bír. Az emberiség olyan mértékben elkábította és eltompította önmagát, hogy már a fizikai érzékszervek sem képesek úgy kommunikálni, mint ahogy a múltban képesek voltak. Ha nem használod ki teljes mértékben az emberi érzékszerveidet, ha nevezhetem ezeket így, akkor nem leszel képes használni a felsőbb érzékszerveket, mert a felsőbb érzékek használják a földi érzékszerveket, hogy kommunikáljanak veled.

Ha nem vagytok tudatában a szagoknak; az aromáknak, akkor hogy lennétek képesek felismerni jelenlévő vezetőitek ismerős illatát? Ha nem vagytok hozzászokva az érintéshez, hogyan fogjátok érzékelni a vibrációt, ami akkor érkezik, mikor megérintetek egy fát, egy virágot, egy gyermeket, vagy egy kristályt? Nem fogjátok megkapni [azt] az üzenetet, amelyet ők adnak [át] nektek. Amikor emésztitek az ételt, az kommunikál veletek, abban a pillanatban, amikor beteszitek a szátokba, az ízek kommunikálnak az összes érzékszervetekkel, és ez kivált egy csomó információt, és mi mindannyian, akik veletek dolgozunk a felsőbb birodalmakból, használni fogjuk mindazt, ami a környezetetekben van, hogy kommunikáljunk veletek. Ezért meg kell ismételnem, [hogy] ha ragaszkodtok ahhoz, hogy kábultak, tompák, érzéketlenek maradjatok, akkor ahhoz ragaszkodtok, hogy elvágjátok magatokat a vezetőitekkel, az angyalokkal, az egész természettel, az egész teremtéssel összekapcsoló kommunikációs rendszerektől, és ez nem szabadság, ez halálvágy, és nem a szabadság birodalmába [vezet], hanem [azt eredményezi, hogy] ugyanazon a tudatossági szinten haltok meg, amilyet élő emberi lényként elértetek, és ezekkel a dolgokkal tovább kell foglalkoznotok az életeteken túl, a másvilágon is.

Minél inkább életre kelsz, amennyire csak képes vagy, minél inkább meggyógyítod magad, békét kötsz önmagaddal és az élettel, minél inkább újragyújtod a szenvedély lángjait, minél jobban öntudatra ébredsz, minél megvilágosodottabbá, megfényesedettebbé, és így tovább, és így tovább válsz, annál nagyszerűbb tapasztalásban lesz részed, amikor belépsz a fizikai halál utáni életbe. Amilyen a tudatosságod a halálod időpontjában, ugyanolyan lesz a halálod után is, ezt tapasztalod, amikor leveted a fizikai testedet, és ez az egyik oka annak, amiért ilyen intenzíven és figyelmesen dolgozunk az emberiséggel. Behúzunk benneteket a felsőbb birodalmakba, és nem csak fizikai formában élő emberi lényként megélt tudatossági szintről, [hanem] ezt fogjátok megtapasztalni a fizikai halálotok utáni életben is. Ne csapjátok hát be önmagatokat, és ne gondoljátok, hogy oké, majd ha meghalok, akkor foglalkozom ezzel az egésszel, a táblát tisztára törlik, és kezdhetem elölről az egészet, nem, nem, nem, ugyanezekkel a dolgokkal kell majd foglalkoznod, és újabb életbe kezdesz, inkarnálódsz, hogy foglalkozhass az összes befejezetlen dolgoddal. Jobban teszitek tehát, ha most szembe néztek ezekkel, mint hogy újra végigcsináljátok az egészet egy másik alkalommal, és a fizikai halál utáni életben rátok váró jutalmak megérnek minden egyes erőfeszítést, amit tesztek, [megérnek] minden egyes elhullajtott könnycseppet, minden egyes érzést, minden egyes fájdalmat, és minden egyes küzdelmet.

Megígérték nektek, hogy mindez, a lelketekbe befektetett energia kifizetődik majd, ezért, én, Mária Magdolna, elhelyezlek benneteket a Magdolna Oszlop szent fényében. Itt hagyom az energiamezőtökben az öt Magdolna rózsát, hogy beszívjátok [azokat] testetek azon részébe, ahol szükség van rájuk, és ez az egész újrarendeződik, ha elvégzitek [azt] a gyakorlatot, amelyet javasoltam.

Lépjetek tudatosan kölcsönhatásba mindennel a környezetetekben, valóban legyetek éberek, tudatosak mindenre, amit éreztek, mindenre, amit láttok, mindenre, amit ízleltek, amit szagoltok, amit hallotok, mindenre, amit megérintetek, legyetek tudatosak. Amikor nevettek, érezzétek, hogy hogyan érez a testetek, amikor sírtok, legyetek annak [is] tudatában. Amikor a testetek vízben van, hangolódjatok rá [arra] az érzésre, amit a víz kelt a testeteken. Gyakoroljátok ezt minden nap, és biztosíthatlak benneteket, drága lelkek, hogy az elkövetkezendő hat hónapban drámai módon fokozzátok, élesítitek az érzékeiteket, olyannyira, hogy sokan közületek képesek lesznek megérezni vezetőitek és angyalaitok szentséges illatát, és tisztánhallóként, tisztánlátóként, tisztánérzőként, egészként éberebbek lesztek. Tudatában lesztek [annak], amikor a környezetetek, az állatok, és az összes többi birodalmak kommunikálnak veletek. Képesek lesztek élesíteni telepatikus képességeiteket is azokkal [kapcsolatban], akiket szerettek, mert újrakapcsolódtok önmagatok isteni természetéhez, és a természethez. Minden jót kívánok az újrakapcsolódás és újra felfedezés ezen izgalmas utazásához, ez kulcs eleme annak, amit mi a Kvantum Tantra Alkímiájának nevezünk. Ez egy kis gyorstalpaló tanfolyam, és még sok minden vár rátok, de kezdjétek ezzel, és meg fogtok lepődni, hogy mennyi mindent fedeztek fel önmagatokról, és ez azért nem olyan rossz.

Az igazság, fény, a szükségletek, és a bennetek rejlő erő kommunikáljon veletek! Hallgattassanak meg, érezzétek ezeket, fejezzétek ki, és földeljétek le ezeket, és mindaz, amire igazán szükségetek van, materializálódjon könnyedén, csodálatosan és békésen.

Mária Magdolna vagyok, és köszönetem az időért, amit velem töltöttetek. Au revoir.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...