Kuthumi - Arany Kapu az Egy-ségben - Fehér Tűz beavatása I

Michelle Eloff (08.05.17) - Kuthumi: Arany Kapu az Egy-ségben
Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád 

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2008. május 17.

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra a szabadság, az átlátszóság, és az isteni igazságotok, valamint a legistenibb, szentséges szeretet gyógyító ereje újra-lehorgonyzásának áldásait. Üdvözlet szeretteim.

És szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze veletek, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, a sötétség számos völgyében jártatok már. Múltatok félelmeinek sűrűsége a felszínre tört, hogy átölelhessétek, [hogy] megbarátkozhassatok vele, és hogy bizonyos esetekben a fényetekkel és igazságotokkal úrrá legyetek rajta. Ti vagytok azok, akik úgy döntöttek, hogy a szabadságba vezető igaz utat választjátok. Úgy döntöttetek, hogy felemelkedtek a szeretetbe, felülemelkedtek a korlátokon, a bizonytalanságokon, és a régi paradigma sűrűségein. Számos szinten, szüntelenül dolgoztatok azon, hogy a tiszta és nyílt szív perspektívájából teremtsétek meg az igazságotokat. Mindez része volt [annak] a beavatásnak, ami arra készített fel benneteket, hogy belépjetek az Arany Kapun keresztül az Egy-ségbe.

Az Egy-ség arany sugara, amit a Szeretet és Bölcsesség arany sugarának is neveztek, magjában a Fehér Tűz elemet testesíti meg. Ez az elem nem tűr meg semmilyen illúziót, és biztosítja, hogy bármiféle [olyan] sűrűség, ami elrejti az igazságot a tudatos éned elöl, felszínre kerüljön, és ne legyen más lehetőséged, mint alaposan megvizsgálni [azt]. Azzal, hogy górcső alá vettétek önmagatok legmélyebb, legsűrűbb, és legsötétebb aspektusait, és megengedtétek önmagatoknak, hogy eljussatok oda, hogy megértsétek ezek lényegét, esszenciáját, a motivációit, más szóval, mivel meghatalmasodtatok, az utatok a legvadabb elképzeléseiteket meghaladóan kiterjed, és még a legnagyszerűbb álmotok, legnagyszerűbb reményetek vagy vágyatok sem ér közelébe [annak] az igazságnak, amit hamarosan megtapasztaltok. Egyetlen dolog szükségeltetik ehhez, ez pedig a bátorság, [az] a bátorság, hogy egyenesen legnagyobb félelmetek szemébe nézzetek, hogy érezzétek a félelmet, és ennek ellenére menjetek tovább; és drága lelkek, azt javaslom, hogy ez legyen életetek új mottója. Érezd a félelmet, de csináld tovább, ne engedd, hogy bármi módon is megállítson, hogy megbénítson, vagy hogy korlátozza figyelemreméltóságodat, fényedet vagy szeretetedet.

Az Arany Templom tanítása jelenleg a legmagasabb rezgésű tanítások egyike, amelyek a Földön elérhetőek a Fénymunkások számára. Mi, a Fény mesterei most be tudjuk hozni ezeket a magas rezgésű tanításokat, és összes kulcsfontosságú beavatottunk készen áll arra, hogy befogadja ezeket. Én, Kuthumi, és számos más mester a társaságomban megváltoztattuk csatornáinkat aszerint, aminek most lehorgonyzásra kell kerülnie, és az összes Arany Lény, aki készenáll egy, a régi világ felett létező világ átölelésére, most számos módon gazdagon megjutalmaztatik. Mindig mondtuk, hogy azon erőfeszítésért cserébe, amit testetek, elmétek és lelketek meggyógyításáért tesztek, eljön majd az az idő, amikor megkapjátok igazságos jutalmatokat. A legfontosabb időszak most előttetek áll, és legnagyobb kihívásotok a félelmetek, a félelmetek attól, hogy mi lehet, a félelmetek attól, hogy mi nem lehet, és a félelmetek az ismeretlentől. Érezzétek a félelmet, de csináljátok tovább - ez a legnagyobb leckéje az Egy-ségbe vezető Arany Kapun való belépésnek.

Tudjátok-e mit idéz elő igazából, ha magatokhoz ragadjátok a hatalmatokat? Tudjátok-e mit jelent igazából meghatalmasodott emberi lényként élni? Ha tudjátok, akkor érzitek majd a félelmet, de csak csináljátok tovább. A meghatalmasodott lény nem hagyja, hogy a félelem megbénítsa az énjét. Most már képesek vagytok megszelídíteni az elmét, megszelídíteni az érzelmeket, megszelídíteni a múltatok démonjait, és fel tudtok mászni az Egy-ség Arany Paripájának hátára, és beügethettek új világotokba, senki és semmi nem tarthat vissza benneteket, csak egyetlen dolog, az egyetlen dolog, ami visszatart benneteket most, az ti magatok vagytok, és az az erő, amit a félelmeteknek adtok.

Az Arany Templom tanítások számos fényhalmazból állnak; ebben a fényben sok szeretet és bölcsesség halmaz van. Az Arany Templom tanítások a szeretet és bölcsesség tanításai, a Fehér Tűz elemén keresztül megtapasztalhatóak és ezen keresztül tanítjuk. A Fehér Tűz elem a tűz elem legerőteljesebb megtestesülése, ami a Föld energiájával összhangban létezni tud, [és] amit a Föld jelenleg még el bír viselni. Az eddig a Földön átadott legmagasabb frekvenciájú tanítások tizenkét főrészből állnak, amelyeket most számos különböző mesteren keresztül különböző csoportok hoznak át bolygószerte. Okkal döntöttél úgy, hogy dolgozol ezekkel a tanításokkal. Más, ugyanilyen rezgésű és intenzitású tanításokkal és módszerekkel is találkozol majd. Szabadon dolgozhatsz bármivel és bárkivel, ami, és aki csak szükséges ahhoz, hogy eljuss teljes fényedhez és az isteni szeretet és isteni bölcsesség teljes erejéhez. Az Arany Templom tanítások kollektív törzsét alkotó minden egyes szeretetmolekula utat mutat [nektek] és ösztönöz majd benneteket.

Most tehát, én, Kuthumi, a Szeretet és Bölcsesség aranysugarának chohanja, az Arany Templom tanítások Szent Őrzője és teremtője, és a Fehér Tűz elem Szent Őrzője lehetőséget adok nektek, lehetőséget arra, hogy egy teljesen más dimenzióból származó életet ölelhessetek át. Azzal, hogy átléptek ezen a kapun, magatok mögött hagyjátok azt a világot, amihez már hozzászoktatok, mint az eddig ismert élethez. Azzal, hogy beléptek az Arany Templomba, a szeretet és bölcsesség Arany Korszakába, igent mondtok egy teljesen új világra, egy új életre, új emberekre, új tapasztalatokra, új körülményekre; semmi sem marad a régi. Készen álltok-e erre?

Néhány hónapja Jezabel istennő feltett egy hasonló kérdést, és én is feltettem már nektek ezeket a kérdéseket: készen állsz-e az új énedre? Ezt Jezabel megkérdezte az egyik tavaly októberi aktiválás során - az első Androgün Mintázat aktiválásakor, Tara hegyén, Írországban. Drágáim, ekkor kezdett az új spirál behatolni az energiamezőtökbe, és ekkor hatolt be ez az új spirál molekuláitok DNS-ébe, és a sejtek a testetekben, amelyek akkor megnyíltak, hogy befogadják az üzenetet, most lehetővé teszik számotokra az utazást, más szóval lehetővé teszik a szabadságba vezető igaz út kibontakozását. Mária Magdolna néhány nappal később adta át üzenetét, ebben tudatta az emberiséggel, hogy elérkezett az idő a Belső Érzékeléshez való visszatéréshez, ami egyúttal az Ártatlansághoz való visszatérés is. Hol találhattok rá az ártatlanságra? A szeretet tisztaságában.

Az összes Androgün Rácsokkal és Mintázatokkal végzett munka erre készített fel benneteket. Az Androgün Energia nagymértékben semleges energia. Egyként férfias és nőies, nem különül el, együtt dolgozik, ámbár ti, mint fizikai emberi lények, akik a harmadik dimenzióban éltek, még mindig nőként vagy férfiként tapasztaljátok az életet, ezért olyan fontos, hogy különösen azok közületek, akik úgy döntöttek, hogy dolgoznak ezekkel az energiákkal, egyesüljenek isteni fényük legnagyszerűbb aspektusával. Hónapok óta beszélek most már isteni komplementeretekről, néhányan isteni lángnak, ikerlángotoknak nevezitek, isteni kiegészítőtöknek hívjátok, valójában mindegy, hogy milyen nevet adtok neki, ami számít az az, hogy felismerjétek ezt a lényt, mint önmagatok leginkább meghatalmasodott fizikai manifesztációját és tükörképét, a bennetek létező szeretet és fény fizikai megtestesülését, és a potenciált, hogy még ezen is túlnőjön.

A Fehér Tűz, mint említettem, semmilyen formában nem tűri meg az illúziót, a fény magjába taszít benneteket, a láng kellős közepébe, [oda] ahol a legfényesebben, legerőteljesebben ragyog, és amikor ennek az esszenciának a középpontjában állsz, akkor jössz rá, akkor ismered fel és teszed magadévá igazán, hogy ki vagy te, hogy miből vagy, hogy mit érdemelsz meg, és hogy merre tartasz. Ez az energia nem lóg többé az éterben. Többé nem csak egy fantazmagória, amivel az elmédben foglalkozol. Olyasmi ez, ami nagyon is valóságossá válik, mert ha nem valós, akkor nem élsz a testedben. Az alkimista megteremti azt, ami leghatalmasabb erejét képviseli úgy a földön, mint a mennyekben, és ha követeled, hogy Alkimista Mester légy, és nem a legnagyszerűbb álmaidat éled a fizikai valóságodban, akkor sajnos azt kell mondjam, hogy erről a hajóról lemaradtál. Ha ez a helyzet, akkor azt javaslom, kapd össze magad most azonnal, szedd össze magad és erősítsd meg, hogy amikor a hajó újra jön, Te akarsz lenni rajta az első. Ne add át a hatalmat többé a félelmeidnek, hogy megfosszanak bármitől is. Ne adj hatalmat a kétségnek, a múlt mintázatainak, és a programozásnak, hogy manipuláljanak és irányítsanak téged. A Fehér Tűz ügynökének lenni azt jelenti, hogy galaktikus szintű segg-szétrúgó vagy, komolyan gondolod, amit csinálsz, és semmi kevesebbel nem éred be, mint az abszolút igazság, azzal, ami abszolút a legjobb számodra, és azok számára, akikről gondoskodsz, azoknak, akinek te vagy az őrangyala.

Jezabel istennő, Mária Magdolna és Guinevierre, én, Kuthumi és még sok másik mester, akik a csatornáikkal dolgoznak, most elhozták nektek életeitek lehetőségét, és ezt kihangsúlyozom, nem ezét az életét, hanem az életeitekét. Az Arany Templom tanítások toszogatnak benneteket. A Fehér Láng szét fogja rúgni a seggeteket a mennyek királyságától le egészen a Földig, és vissza, ha kell, hogy biztosan megnyissátok a szíveteket és a lelketeket, hogy lássátok, mi a jogos jussotok. Harcosként jöttetek a Földre, megmentőként, tanítóként, útmutatóként jöttetek a Földre, más szavakkal vezetőként. Sámánként jöttetek a Földre, alkimistaként, gyógyítóként, és mint alkimista, erőteljes teremtőként. Ütöttek, pofoztak, püföltek és kegyetlenül elvertek benneteket, hazudtak nektek és becsaptak benneteket, darabokra tépték az érzelmeiteket, számos alkalommal eljátszották a bizalmatokat, de a szeretet esszenciája még mindig ott van bennetek. Az erőtök még mindig megvan, mert a Fehér Tűz elem ott van bennetek, és mikor megengeditek, úgy találjátok majd, hogy emlékeztek a Földön betöltött szerepetekre, ami nem más, mint emlékeztetni másokat a szabadságba vezető útjukra. Ne hagyjátok, hogy más emberek félelme és ítélkezése megállítson benneteket! Az a mód, ahogy ők érzékelik az életet egyedi, az ő saját tapasztalatuknak megfelelő, az ő saját útjuknak megfelelően sajátságos. Legyetek könyörületesek, hallgassátok meg a történeteiket, de ne tegyétek a saját történetetekké, ahogy mások sem tehetik a ti történeteteket a sajátjukká. Vannak esetek, mikor kapcsolódni tudtok egymás történeteihez, de ezek sosem lesznek azonosak, ezért aztán összpontosítsatok a saját teremtésetekre, és ami a legfontosabb, zárjátok rá az ajtót a múltbeli mintázatokra, ne kössétek össze az itt és mostot, a jövő lehetőségét azzal, amit a múltban tapasztaltatok, mert az az álmaitok elbukását jelenti.

Most szeretteim arra kérlek benneteket, hogy gyertek velem, tartsatok velem a Fehér Lángba, át az Arany Kapun, az Egy-ségbe. A Fehér Lángba való belépéssel biztosítjátok energiátokat az Arany Templom szívében és tanításaiban. Ez biztosítja energiátokat a jövőtök arany tervezetében. Azzal, hogy beleegyeztek, hogy most velem tartotok, beleegyeztek abba, hogy soha nem tekintetek vissza. Egy teljesen más életre mondotok igent, mintha elhagynátok fizikai testeteket, és meghalnátok annak az életnek a számára, amiben most éltek, és egy teljesen más tapasztalatban reinkarnálódnátok. Ez a döntés élet/halálról szól szeretteim. Életbevágóan fontos, hogy ezt tudjátok, mert az életetek soha többé nem lesz a régi. Ezt erősen hangsúlyozom, és ha nem akarjátok megragadni ezt a lehetőséget, ha nem álltok készen arra, hogy soha többé ne nézzetek vissza, inkább ne gyertek, mint hogy sóbálvánnyá váljatok. Ha nem álltok készen, akkor várakozhattok szabadon, mindenféle ítélkezés nélkül, van-e valaki, aki nem szeretne velem jönni? [szünet] Akkor folytassuk.

Vegyetek mély lélegzetet az orrotokon keresztül, és fújjátok ki a szátokon keresztül. Most hívjátok meg a legmeghatalmasodottabb, legautentikusabb énetek Arany Magját. Hívjátok meg azt a részeteket, amelyik félelem nélküli, [azt] a részeteket, amelyik teljesen átöleli az új életet, amibe éppen belépni készültök. Hívjátok [meg] a jövőbeli éneteket, aki átöleli az összes álmot, és kihasználja mindazt a lehetőséget, amit ez az új élet kínál nektek. Hívjátok most magatokhoz ezt a jövőbeli éneteket! Nézzétek meg ezt a részeteket! Nézzétek meg hogyan néz ki. Lássátok azt a hatalmat, azt az erőt, az önbizalmat, a legteljesebb békét, ami keresztülsugárzik a szemén, az egész lényén, amint előttetek áll teljes hatalmában, igazsága teljes tudatában. Amikor ránézel erre a részedre, akkor olyasvalakit látsz, aki szembenézett a félelmeivel, aki szembenézett legnagyobb, és leggonoszabb démonjaival, és túljutott rajtuk. Derű és béke jellemzi őt, aki jött, győzött és megkapta jogos jussát.

Azt akarom, hogy nézz mélyen e részed szemébe! Részed kinyújtja feléd a kezét, fogd meg a kezét, és amint megteszed, erőteljes Fehér Láng lobban fel a kettőtök körül. Fogjátok erősen egymás kezét, miközben érzed, hogy e láng energiájának intenzív ereje feltódul kettőtök között, fényének ereje behatol gyökércsakrádba, felszáll a gerincedben, kirobban a koronacsakrádon keresztül, és ezzel eltörli a régi paradigmás félelemmintázatokat, amelyek eddig akadályoztak benneteket. Amint az összedőlés és a robbanás megtörténik, úgy tűnik, mintha ablakok robbannának be, és az üvegszilánkok minden irányba szétrepülnek. Kapaszkodj jövőbeni énedbe, mert az illúzió ablakait, amelyek bezárták csakráidat, most teljesen leromboljuk. Lélegezz mélyen, felkészítve magad a következő hullámra.

Lélegezzetek, miközben az erőteljes fény hulláma feltódul a gerinceden, egy újabb óriási robbanás hallatszik, ezt most áttöri legsűrűbb védelmi falaidat, amelyek bezárták a szívedet, és korlátozták az erődet, hogy szeress, hogy befogadj, és hogy adj. Ragaszkodj ehhez a részedhez, a tested belsejében összes sejted remegni kezd. A Fehér Tűz elem most behatol magsűrűségedbe; olyan részed ez, amibe eddig nem hatoltak még be, és a belső föld hívójelét kezded hallani. A belső föld benned voltaképpen mindazon elemek összessége, amik kapcsolatban állnak a Föld Anyával. Ezek az elemek hozzájárulnak érzékelésed irányításához, a véleményed, a hiedelmeid, az attitűdjeid és elvárásaid irányításához, és most arra kérlek, hogy add át magad, és hagyd, hogy mindez hadd menjen. Engedd a Fehér Fény elhamvasztó erejének, hogy olyan helyekre jutasson el, ahol még sohasem jártál, és hadd menjen.

Ha most intenzív félelmet érzel, nem baj, nem az anyag alkotja majd új életed anyagát, csak engedd el, mondj nemet, és add át magad. Kapaszkodj a jövőbeli éned kezébe. Azt semmilyen körülmények közt se engedd el. Úgy szorítsd, mintha az életed múlna rajta, miközben a láng ereje erősödik, és ott lobog kettőtök közt. Ereje most eléri a tornádó sebességét, ezért arra kérlek, hogy kapaszkodj erősen a földbe, földeld le magad szilárdan az igazságban, amit jövőbeli éned most visszatükröz számodra. Vegyél most mély lélegzetet, kilégzés, és engedd, hogy ez az erő keresztüláramoljon rajtad. Ez az erő nem csak a Fehér Tűz elem erejét hozza el számodra, hanem a Szél elem erejét is, amint keresztülrobog rajtad, kitisztítja az összes törmeléket a sejteseidből, a molekuláidból, a DNS-edből, és behatol egészen tested atomszerkezetéig, a benned lévő legapróbb fényecske elemig. Csak hagyd, hadd menjen.

Most, miközben egymást tartjátok, szeretteim, te és jövőbeli éned elkezdtek forogni. Az óramutató járásával ellentétes irányban mozogtok, mintha ti lennétek a tornádó központi magja. Tartsatok ki, amint ez a pörgés kioldja az összes régi paradigmás mintázatot, amelyek a régi gondolkodásmódodhoz és hiedelmeidhez kötöttek, különösen [azokhoz] a félelmekhez, amelyek irányítottak téged, [azokhoz] a félelmekhez, amelyek a régi módszereid ketreceibe láncoltak és gúzsba kötöttek téged. Most nagyon fontos, hogy jól bánj a légzéseddel, lélegezz be mélyen, míg négyig számolsz, majd fújd ki a levegőt teljesen. Amíg így lélegeztek szeretteim, mi fokozzuk a forgást, most már teljesen ennek az erőteljes tornádónak a központi magjában vagytok.

Ez a tornádó a Fehér Láng központja; a teljes és abszolút pusztítás eleme, ami semmit sem hagy épen. Sodrásában mindent elpusztít, csak az marad ép, ami elég erős ahhoz, hogy ellenálljon ennek az erőnek. Lélegezzetek. Csak érezzétek, menjetek vele, ez tornádó visz most tovább benneteket. Most, szeretteim, ez fénytornádó áthúz benneteket az Egységbe vezető Arany Kapun, és erőteljes szívóerőként, most ezen az Arany Kapun keresztül beszippant benneteket egy szülőcsatornába, az arany szülőcsatornába, a tornádó átszippant benneteket rajta. Hadd menjen, lélegezzetek, lélegezzetek, lélegezzetek. Tartsatok ki! Most elindítom a visszaszámlálást, és mikor elérem az utolsó számot, ti az Arany Templom szívében landoltok.

Öt. Lélegezz!
Négy. A régi világod eltűnik.
Három. Mindaz elpusztult, ami többé nem az igazságod része.
Kettő. Mindaz, ami még az igazságod, veled van, és keresztülmegy most veled ezen a kapun.
Egy. Hazaérkeztél.

Minden kezd lenyugodni. Végy mély lélegzetet, és ahogy kilélegzel, teljes és tökéletes csendben, nyugalomban, békében és csöndességben találod magad. Átléptetek az idővonalon egy párhuzamos világba, ti, szeretteim, magatok mögött hagytátok a régi életet. Az az élet folytatódik egy párhuzamos valóságban. Az nem az az élet, amit ti, akik ezt most megtapasztaljátok, valaha is újra megtapasztalnátok. A régi élethez kapcsolódó emberek folytatják saját életüket abban a párhuzamos világban, talán találkozol még velük az új életedben, de amit ezután adsz számukra, az teljesen különbözik attól, amit eddig adtál számukra. Most már a Fehér Tüzet testesíted meg. Az Egy-ségbe vezető Arany Kapun való belépéssel eggyé váltál a jelenlegi legerősebb elemeddel; a Fehér Tűz elemmel. Az Arany Templom és tanításai középpontjában állsz most. Ez az a hely, ahol megkapod az Arany Sugár legelső beavatását. Ahol most állsz, ott mondták neked először, hogy ha ide visszatérsz, akkor az annak megerősítése, hogy készen állsz arra, hogy legnagyszerűbb, legmeghatalmasítóbb életedet éld a Földön, a legnagyszerűbb, legmeghatalmasítóbb életet a Földön, és a meghatalmasodás ezen útja lehetővé teszi számodra, hogy a világosság új lehetőségeit hozhasd át, szabadságba vezető ajtókat és gyógyító eszközöket az emberiség számára.

Az Arany Templom tanítások első szakaszában megismerkedsz a Bőség csakrák szimbólumaival – száznegyvennégy beavatás a mester alkimistává váláshoz, és a Fehér Tűz elem erejével való mesteri szintű bánásmód elsajátításához. Ezen keresztül fogjátok meglátni, hogy mit jelent másik paradigmában élni, és közben még kapcsolatban állni egy világgal, amelyben korlátolt a tudatosság. Egy másik világból származtok és egy másik világgal kommunikáltok, ahogy mi, a Mesterek is másik világból származunk, és kommunikálunk veletek. Megértjük a fájdalmatokat, a traumáitokat, a kihívásaitokat, amelyekkel szembe kell néznetek. Megvizsgáljuk [azt], hogy min kell keresztülmennetek ahhoz, hogy az anyagi világ mestereivé váljatok, de soha nem vállaljuk magunkra [a ti munkátokat], mert mi ezt már elvégeztük, mi már mesterekké lettünk, ismerjük a beavatások eredményeképpen kapott jutalmakat; ezért is nem fosztunk meg benneteket ezen fájdalom, a kihívások vagy a szenvedés megtapasztalásától, mert ha ezeket nem tapasztaljátok meg, és nem tapasztaljátok meg az ezzel járó bepillantásokat, akkor soha nem lesz a tiétek az, amiről most megengeditek magatoknak, hogy befogadjátok, úgyhogy bízom benne, hogy mindannyian megértitek, hogy miért vannak és lesznek olyan időszakok, amikor nem válaszolunk bizonyos kérdéseitekre, és nem teljesítjük azon kéréseitek bizonyos aspektusait, amelyekkel hozzánk, vagy másokhoz fordultok. Az egy-ségbe vezető utatok célja, hogy eggyé váljatok a szeretet és bölcsesség isteni tervével. Szeretetünk bölcs, és ezért nem avatkozunk be abba, amiről tudjuk, hogy a legjobb számotokra. Most rajtatok áll, hogy magatokévá teszitek-e a szeretet és bölcsesség eme újabb szintjét, és használjátok-e ennek az új életnek a megteremtésére. Érezd a félelmet, de csináld tovább akkor is, ne akadályozzon meg más emberek félelme semmilyen módon. A mások félelme az övék, amit kivetítenek rád, visszaküldheted nekik, vagy magadra veheted, a döntés a tiéd.

Én, Kuthumi, most közted és a jövőbeli éned közt állok, akivel beléptél az Arany Templomba. Most elhelyezem a Szeretet és Bölcsesség szent szimbólumait az energiameződben, a szent szimbólumokat, amelyek felszabadítanak téged a fájdalom és szenvedés régi paradigmájának bevésődései alól. Most elhozzuk mindazt a lehetőséget, hogy a legjobb életedet élhesd, hogy tudd, hogy a dimenzió, amiben most éled az életedet olyan, amiben még soha nem éltél korábban emberi formában, ezért az egyetlen módja [annak], hogy megélhesd [ezt] az, ha a pillanatban élsz. Ha kivetíted magadat a jövőbe, és kivetítés mögötti motivációban, vagy energiában félelem van, akkor azonnal hagyd abba, helyezd el a vihar középpontjába, és hagyd, hogy a tornádó teljesen lerombolja, vagy tartsd meg ott a félelmet, ahol érzed, legyen az a szívedben, a napfonatodban, vagy bárhol máshol a testedben, és érezd a Fehér Láng erőteljes rohamát, amint feltör a gerinceden keresztül, és berobban a félelem középpontjában, teljesen eltörölve azt. Nincs rá okod, hogy továbbra is ragaszkodj ezekhez a félelmekhez, semmilyen okod, és a Fehér Tűz elem felerősíti a képességed, hogy gyorsabban juthass át ezeken a kérdéseken. Nem kell egy hosszúra nyúlt folyamatnak lennie, folyamatos, végtelen terápiás folyamatokkal vagy tanácsadással, vagy bármivel. Levághatjátok most a szabadsághoz vezető utat a régi, sejtszintű mintázatok és memória tekintetében. Ez egyúttal teljesen kitisztítja a teljes DNS meződet is. Megragadja az összes ősöktől származó lenyomatot, és kitisztítja DNS-etekből, és hogy tudjátok, ha valamelyikőtök megfogan egy gyermekkel, vagy apja lesz egy gyermeknek, [akkor] az a gyermek úgy születik, hogy magában hordozza a Fehér Tűz elem teljes szent tervezetét, és soha nem kell megküzdenie [azzal] a kihívással, ami a családi leszármazási ágból származik, amivel nektek meg kellett küzdenetek, ti ennek véget vetettetek. Azzal, hogy megküzdöttetek őseitek történelmével, mesterévé váltatok a témakör számos aspektusának, és most jött el a vége, bezárjátok ezt az ajtót. Az Armageddon jött és ment. A gyermekek, akik azokon keresztül érkeznek, akik átléptek az Egy-ség Arany Kapuján, a Fehér Tűz Gyermekek, a Gyémánt Gyermekek, ők azok, akik a fény legtisztább fazettáit sugározzák ki, a jelenlétük elhamvaszt minden sűrűséget, minden csalást, semmi és senki nem lesz képes csalárd lenni a jelenlétükben. Ők biztosítják azt, hogy az igazság megmarad a tiszta lelkek szívében. Ezek a lények biztosítják, hogy azok, akiket beárnyékol múltjuk félelme, felszabadulnak, és igazságuk előbukkan. Onnantól, hogy megfogannak édesanyjuk méhében, [már magzatként] rendelkeznek majd [azzal] az erővel, amellyel szétzúzhatják a megtévesztést, a csalárdságot mások testében, energiamezejében és életében, ehhez nekik meg sem kell fizikailag születniük.

Ezek a gyerekek tehát a Fehér Tűz elemet megtestesítő Arany Templomon keresztül érkeznek, és az Egy-ségbe vezető Arany Kapun lépnek majd át a Gyémánt Gyermekek, hogy megszülethessenek, és csak azokon keresztül tudnak megszületni, akik képesek hordozni a Fehér Tűz elem szent lángját, akik képesek kihordani ezeket a gyermekeket a várandósság alatt, és persze azokon keresztül, akik képesek megnemzeni ezeket a gyerekeket. Csak a Fehér Lángot megtestesítő emberek lesznek képesek felnevelni ezeket a gyerekeket, mert te, csak akkor lehetsz szülő, ha képes vagy ezen fény erejének megértésére, beintegrálására, képes vagy kiállni ennek az erőnek a próbáját, mivel belőlük ez árad majd, és mindezt most a nagyságrendjére értem, mert ez az erőteljes fény tiszta szeretet és bölcsesség. Ők a Földön valaha inkarnálódott legbölcsebb lelkek.

Most befejezem a szimbólumok elhelyezését energiameződben. Azt kérem most, hogy tenyereidet érintsd a jövőbeli éned tenyereihez, állj olyan közel ehhez a részedhez, hogy a szív csakráitok megérintsék egymást, ajkaitok, orrotok, homlokotok megérintik egymást. Hunyjátok le a szemeteket, és mindketten vegyetek mély lélegzetet, nyissátok ki a szátokat, és lélegezzetek ki egymás szájába, befogadva egymás éltető lélegzetét. Nyissátok ki egymásra harmadik szem csakrátokat, és nézzetek egymás harmadik szemébe. Nyissátok ki a torokcsakrátitokat, és tegyetek ezekkel is így. Nyissátok meg a szíveteket, a napfonatotokat és szexcsakrátokat egymás számára. Érezzétek, ahogy kezetek apróbb csakrái mind megnyílnak a másik számára.

Most érezzétek, amint az erőteljes Fehér Tűz elem rezgése elkezd vibrálni a lábatok alatt. Érezzétek, ahogy a lábaitok kisebb csakrái elkezdenek megnyílni és válaszolnak a rezgésre, befogadják azt. A Fehér Tűz elem felmegy a lábatokba, onnan pedig egyszerre mindkettőtök gyökércsakrájába. Vegyetek három mély lélegzetet, fújjátok ki, és a harmadiknál a Fehér Láng feltör a gerincetekben, és egyszerre kirobban mindkettőtök koronacsakráján. Ez a Fehér Tűz elem zuhany 100 %-ig egyesít titeket minden szinten és minden módon az általad választott új élet Szent Arany Tervrajzával. Érezd most, hogy te és jövőbeli éned egyesültök, és eggyé váltok. Végy mély lélegzetet, és ahogy kilélegzel, sóhajts, és a sóhaj annak tudása, hogy eggyé váltál az Arany Templommal, és tanításaival, most már egy vagy a szent Fehér Tűz elemmel és egy vagy új életed szent arany tervrajzával. Semmilyen félelemnek nincs hatalmában megállítani téged. Hatalmasabb vagy, mint bármilyen félelem, ami a régi világodban gyötört. Dolgozzatok ezzel, szeretteim, mert mindazzal, ami vagyok, azt ígérem, hogy már a sűrűjében vagytok, az új energia lenyomatban, az új rácsban, az új életetekben, és soha nem lesztek többé ugyanolyanok. Energetikailag már ott vagytok, már elvégeztetett. A földi életetekben legyetek türelmesek, mert az elkövetkezendő napokban és néhány hétben, mindez kibontakozik, áthozva mindezt a valóságba, testet adva neki. Emlékezzetek rá, hogy ami energetikailag történik, és ami fizikailag materializálódik, az nem mindig azonos időzítés szerint történik, de bizonyosan nem tart majd tovább három hónapnál, ha teljesen átadjátok magatokat neki. Ha a félelmetek kapja a jobbik részeteket, akkor ez a folyamat határozatlan idejű késedelmet szenved, a cselekedeteiteknek megfelelően.

Tavaszra szeretteim, a déli félteke szerinti tavaszra, tehát egy teljesen másik világot tapasztaltok meg, egy teljesen más valóságot. Úgy találjátok majd, hogy számos része, amit felbukkanni láttok majd, legnagyobb vágyaitokat testesíti meg, aztán majd azt is meglátjátok, hogy valójában még legnagyobb vágyaitokat is meghaladja, hogy lehetetlenség volt akár még csak elképzelnetek is, hogy képesek lehettek megtapasztalni és élni azt az életet, amit hamarosan élni fogtok. Ez az ajándék, amit az Arany Templom nyújt, a Fehér Tűz elem ajándéka. Leckéje, beavatása nagyon brutális, brutálisnak tűnik, de valójában ez a legnagyobb áldásotok álruhában.

Vegyetek most mély lélegzetet, hozzátok vissza magatokat a testetekbe, érezzétek a fizikaiságotok jelenlétét. Próbáljatok meg összekapcsolódni [azzal] a békével, amit most belétek csepegtettünk, legyetek nyugodtak és fogadjátok el [azt,] amit választottatok.

Most pedig szeretteim, teret nyitok arra, hogy kérdéseket tegyetek fel kimondottan arra vonatkozóan, amivel ma dolgoztunk. Ha nincs kérdés, és jobban szeretnétek csendben üldögélni, akkor legyen úgy. Van valaki, aki szeretne kérdezni?

Kérdező: Kuthumi nagyúr, hogyan használhatjuk a Fehér Lángot arra, hogy segítsünk másoknak kitisztítani a dolgokat a sejtszintű memóriájukból?

Kuthumi: A Fehér Láng ott van bennetek és körülöttetek. A módszer, amivel segíthettek másoknak kitisztítani sejtszintű memóriájukat nagyon egyszerű, csak azzal, hogy ott vagytok a jelenlétükben, aktiváltok egy szükségletet bennük az elengedésre. Ezt érted? Szóval abban a percben, amint energiameződ kapcsolatba lép az övékkel, ők elfogadják, vagy elutasítják a lehetőséget. Hetvenkét órán belül látni fogod, hogy hogyan döntöttek. Érted?

Kérdező: Igen.

Kuthumi: Szívesen, áldás és béke legyen veled.

Kérdező: Kuthumi nagyúr, a Fehér Tűz tiszta, erős és aktív állapotban tartásához egyszerűen azt kell tennünk, hogy pozitív módon tudatában vagyunk és az öröm állapotában maradunk, vagy ezt automatikusan elérhetjük azzal is, ha tartózkodunk a félelem érzésétől?

Kuthumi: Nővérem, automatikusan fenntartható, amíg tartózkodsz a félelemteli érzésektől, azonban, el kell mondjam, hogy csaknem lehetetlen sosem érezni újra a félelmet, egyszerűen a világ miatt, amiben éltek. A dolog lényege, hogy érezd a félelmet, és ennek ellenére tedd tovább a dolgod. A Fehér Tűz tehát erőt ad neked ahhoz, hogy cselekedj, ahelyett, hogy megbénítana a félelem. Érted?

Kérdező: Igen, értem.

Kuthumi: Nagyon szívesen, és köszönet az általad feltett kérdésekért.

Kérdező: Kuthumi nagyúr, miután visszatértünk Egyiptomból, számos érzésen mentünk keresztül. Tekinthetünk ezekre előkészítésként arra, amit most tapasztalunk, vagy arra, ami ma történt?

Kuthumi: Szeretett fivérem, azok, akik fizikailag is elutaztak Egyiptomba egy rendkívül erőteljes, felgyorsított beavatást kaptak az Arany Templommal és a Fehér Tűzzel kapcsolatban. Annak oka, hogy mindannyian nagyon erős érzelmi fájdalmat vagy fizikai tisztulást, tapasztaltok, sőt egyesek ezek kombinációját, nem más, mint hogy a DNS-etekben lévő összes félelemcsomagot, a testetek sejtjeit és molekuláit szó szerint kipucoltuk, mint ahogy a Fehér Tűz elem tette a vizualizációban, amit most végigvittünk veletek. A ti csoportotoknak jutott a puding próbája, az első kézből származó tapasztalat, úgyhogy igen, nagyon is lehetséges, hogy mások is, akik ezzel dolgoznak, hasonlóan intenzív méregtelenítő folyamaton mennek át, de végülis megéri, mert így tiszta lappal indulhattok. Az emésztőrendszer a tisztítás egyik fő területe, ami a Fehér Tűz elem eredménye, és ilyen terület a torok, a fej és természetesen az érzelmi test is, ehhez kapcsolódóan a szomorúság, a gyász, a nélkülözés, a veszteség és az elhagyatottság érzései. Érted?

Kérdező: Igen.

Kuthumi: Így azok, akik a jövőben ezzel az erőteljes aktiválással dolgoznak megérthetik, hogy milyen mellékhatásai vannak. Megismétlem, ami ezek után jön, az nem csak rendbe tesz mindent azok után, amin keresztül mentetek, hanem annál is több lesz.

Ezt is elismétlem, amit mindenkinek elmondtam Egyiptomban: semmilyen érzést ne fojtsatok el, ne nyomjátok el az érzelmeiteket. Ha elnyomjátok az érzelmeiteket, az emésztőrendszeretek rendkívüli stressznek lesz kitéve, és higgyetek nekem, szar kerül a palacsintába! El kell engednetek, történjék bármi. A test többé nem fogja elviselni az ehhez a fajta sűrűséghez való ragaszkodást, mert ott van bennetek a Fehér Tűz elem. Mint említettem, a Fehér Tűz elem nem tolerálja az illúziót, vagy a sűrűséget, úgyhogy azonnal kilöki, erre készüljetek fel. Azt nem mondhatnám, hogy azok, akik már átmentek ezen, azokkal sosem történik meg újra, mert ha elnyomod az érzelmeid, ha lakatot tesztek a szátokra, akkor jó esélyetek van, hogy újra bekövetkezik, ezért hát inkább beszéljetek, fejezzétek ki. Használjátok a haveri láncot, amiről korábban már többször beszéltem; keressetek valakit, akiben bíztok, akivel beszélhettek minderről, a félelmeitekről, a reményeitekről, a vágyaitokról, a legmélyebb, legsötétebb titkaitokról, engedjétek, hadd jöjjön ki, mert ha nem teszitek meg, akkor tudjátok mi fog történni. Világos?

Kérdező: Igen, világos.

Kuthumi: Nagyon szívesen, béke és áldás legyen veled!

Kérdező: Kuthumi nagyúr, köszönet a csodálatos áldásért, amit most kaptam tőled. Nincs kérdésem. Van valami, amit szeretnél megosztani velem, vagy mondani nekem?

Kuthumi: Köszönet a háládért, nővérem. Amit most szeretnék neked mondani, az mindenkinek szóló üzenet. Engedd, hogy a feltörő erő ösztönözze szándékaidat és cselekedeteidet. Semmilyen körülmények között se engedd meg magadnak, hogy ne tedd meg azt, amit vágysz megtenni, csak azért, mert valaki a külső valóságodban kivetíti rád saját bizonytalanságát, féltékenységét, irigységét, félelmét, vagy bármi mást. Vedd a kardod és vágd keresztül magad a kivetítéseken, fordítsd vissza ezeket a fénybe és folytasd az utad, függetlenül attól, hogy mások mit mondanak, gondolnak, vagy tesznek. Még ha mások azzal is fenyegetnek, hogy elfordulnak tőled, elhagynak, akkor legyen így, de az igazságod, a hatalmad, az általad választott út, az utazás az egy-ségbe a legfontosabb, mert az igazságod tiszteletben tartásával felszabadulsz és beteljesíted az emberiség felszabadításával kapcsolatos sorsodat azáltal, hogy példaként szolgálsz számukra. Érezd a félelmet, de csináld tovább akkor is. Világos ez így?

Kérdező: Igen.

Kuthumi: Nagyon szívesen, béke és áldás legyen veled nővérem.

Kérdező: Még egyszer köszönöm Kuthumi.

Kuthumi: Nagyon szívesen, az irántad és mindenki más iránt érzett szeretetünk óriási.

Van még más kérdés is, mielőtt befejeznénk a közvetítést? Rendben van.

Így van ez, és amit választottatok, annak úgy kell lennie, végrehajtatott.

Drága Fénymunkások, átölellek benneteket a szívemben és igazságotokban, és úgy döntöttem, hogy veletek tartok a szabadságba vezető úton, mellettetek, előttetek, mögöttetek, felettetek, alattatok, és rajtatok mindenütt! Közös utazásunk az eddigi legfelszabadítóbb utazás lesz. Számos nagyszerű dolog vár rátok, szeretteim, csak egyetlen egyszerű dolgot kell tennetek, egyetlen, egyszerű dolgot. Higgyétek el! Nem igaz, hogy amit láttok, azt hihetitek el, a hit engedi meg számotokra, hogy lássatok.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany sugarának chohanja, és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket.

Adonai.

Második rèsz:

Fehér Tűz beavatása /Aranykapu az egységbe 2. rész  2008. június 7

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-feher-tuz-beavatasa-ii.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...