Kuthumi - Grand Canyon aktiválás 1

Michelle Eloff (08.05.22) - Kuthumi: Grand Canyon aktiválás 1Forrás: thelightweaver

Fordította: Szigeti Antal

Michelle Eloff© közvetítése által

Johannesburg – 2008. május 22.

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel/lényekkel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

Én vagyok Kuthumi, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain érkezem hozzátok, hogy mindannyiótokat üdvözöljelek ez alkalommal, és elhozzam nektek az ártatlanság, a függetlenség, a bizalom és a szépség áldásait. Üdvözlet szeretteim.

És nagy örömmel és gyönyörűséggel a szívünkben gyűlünk ma össze veletek ezen a napon, miközben mindannyiótokat szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk.

Szeretteim, a folyékony szeretet erőteljes hullámát öleljük át, olyat, amely a forrás legbelső magjából érkezik, hogy átölelje az emberiséget. Ez a forrás ereje integrálásának időszaka, az összes élet forrásának, az összes igazságnak, fénynek, szeretetnek és teremtésnek.

A Föld Anya emlékezési folyamata az, ami mindenkiben bekapcsolja az emlékezés utazását. A személyes utazásodra való emlékezés egyedi tapasztalat számodra, habár maga az utazás hozzájárul a Föld Anya kollektív gyógyításához, és mindazokéhoz, akikkel megosztja az energiáját [a Föld]. A Grand Canyon olyan hely a testén, ahol sokat megtart az új paradigma lehetőségeinek éteri buborékjaiból. Ezek az energiák üregekbe lettek elhelyezve, mondhatni az egész Grand Canyon mentén, előkészítésként arra az időszakra, amikor ki fognak szabadulni, hogy az emberiség elkezdje beintegrálni ezeket.

Sokan emlékezhetnek közületek arra az időre, amikor Merlin a hatalmas bőség idejéről beszélt, amikor az élet sok csodálatos lehetőséget mutat meg neked. Azt kérdezte, amit Jezabel istennő is, hogy kész vagy-e erre, azt kérdezte, hogy mit tennél vele, ha az utadba akadna.

A Grand Canyon utazás három különleges aktiválásból áll, és mindegyik aktiválás áthatja a négy alsó test egy szintjét. A kvantum-energia üregei mondhatni már a spirituális testben tartatnak, ez összes álmod, a reményeid, kívánságaid, vágyaid tükrözője, az összes olyan szándékodé, melyeket magad elé állítottál, hogy új életmódot hozz létre, sokkal békésebb és harmonikusabb létezést. Ezek az energia-üregek saját meződben léteznek, az agyadat visszatükrözve, az imaginációdat, és agyad összes többi teremtő részét. Ez egy kvantummezőben tárolódik. A Grand Canyon kvantummezeje az elmúlt hat hónapban energiaimpulzusokat bocsátott ki. Ezek az impulzusok bizonyos emberek energiamezői által lettek elhozva, és azok közületek, akik hallgatják ezeket a szavakat, és részt vesznek ebben az aktiválásban, ti vagytok azok, elhoztátok ezt az információt, a közvetítés el lett küldve és ti fogadtátok.

A legelső utazás ezen lehetőségnek az érzelmi testbe való bevonásáról szól, nem pedig a mentáltestbe. A Grand Canyon a víz áramlatát tartja. Mindebből azt fogod tapasztalni ennek az első aktiválásnak az eredményeként, ami ahhoz az információhoz kapcsolódik, ami az anyaméhben a köldökzsinóron keresztül lett beléd táplálva. A köldökzsinórban információ-szegmensek vannak, elképzelheted ezeket, mint információ-üregeket. A várandósság minden egyes hónapja egyre több információt szabadít be a magzatvízbe. Ez válik aztán azzá az ősmintázattá, amelyet beszívsz az agyi-gerincvelői folyadékba, és szeretteim, a köldökzsinóron keresztül magadra veszed édesanyád legmélyebb tudatalatti és tudattalan félelmeit. Magadra veszed a nagymamád tudatalatti félelmeit, a dédnagymamádéit, és így tovább, és a többi, minimum öt generációét. És ezen információszintek mindegyike bevésődik a magzatvízbe, Te [pedig] elkezded osztályozni ezt az információkészletet, és eldöntöd, hogy melyik információ a legjobb a számodra, olyan értelemben, hogy urald azt, amit kiválasztottál az adott inkarnációban.

A Grand Canyon most teljesen új kiáradást képvisel, az ilyenfajta hozzád érkező információk teljesen új áramlását. A nagy különbség, hogy ez nem hordozza magában a trauma generációit. Nem, szeretteim, ez a mezejében a Kozmikus Anyától származó folyékony szeretet isteni forrásának lenyomatát tartalmazza. Olyan köldökzsinór ez, amelyik már hozzákapcsolódott az energiameződhöz, a köldökcsakrádon[napfonat] keresztül. Ez azt eredményezte, hogy sokan közületek érzelmi zűrzavart éreznek, mintha a napfonatotok és a szexcsakrátok a mosógép valamiféle mosási ciklusában lenne. Ez a szétszakadás-érzés nem negatív, valójában a Kozmikus Anyától érkező energia elkezdi felkavarni [„köpülni”] az összes a tudatalattiban és a tudattalanban alvó feloldatlan félelmet, amelyeket az édesanyádtól vettél át – mindattól, amit félt megtenni veled, félt neked adni, [„lenni érted”] és mindazt amit az anyák féltek rátok zúdítani mondhatni, bár a ti engedélyetekkel. Lehetőséget tapasztalsz most, hogy megtisztítsd az érzelmi testedet a fájdalomtól, a traumától, és a tudatalatti és tudattalan szintű emlékektől, amelyek a lehetőségek ezen üregeiben telepedtek meg a tested napfonat és szakrális[szex] csakrájában.

Miért éppen ez a két csakra? Igen, a szakrális [vagy szex-]csakrád nőies csakra. Ez befogadó, teremtő, folyékony, bizakodó és intuitív. A napfonat csakrád férfias csakra. Ez a tüzed, az akaratod, ez ösztönöz a cselekvésre. Ez az a részed, amelyik előre viszi az életedet, hogy megtörténjenek a dolgok. Vegyük tehát most a szexcsakrád szakrális befogadó edényét és a tűz elemed ragyogó fényét a napfonatodban, és aztán egyesül ez a kettő. Amikor ez a két elem találkozik, a víz és a tűz, akkor rendkívüli tapasztalatot teremtesz magadnak. Ez a különleges tapasztalat feltárja számodra azt, amit rejtett sémának nevezünk. Ez a rejtett séma azon sokféleség ősmintázata, amely mindig az alatt az ősmintázat alatt rejlik, amellyel megszülettél. A rejtett séma csak akkor érhető el, amikor a lélek eléri az érzelmi érettség és a spirituális növekedés meghatározott pontját. Ti már elértétek ezt a pontot. A felsőbb énetektől engedélyt kaptatok, hogy pillantást vessetek erre a rejtett sémára. A rejtett séma megmutatja neked azokat a kincseket, amelyek kihívásra késztetik a hiedelemrendszeredet, a hozzáállásodat és az élettel kapcsolatos elvárásaidat, amelyek elvezettek téged eddig a pontig. Amikor előhúzod alulról ezt a rejtett sémát, más szavakkal a tudatalattidból, meg fogod látni, hogy megtörtént a régi paradigma felfeslése érzelmileg, mentálisan, spirituálisan és fizikailag. Időnként ez szimultán fog történni [a különböző szinteken], máskor mondhatni csak egy-egy testre fogunk fókuszálni. Ez az aktiválás különösen az érzelmi testre fókuszál.

Fényáramlatok járják át az emberiség tudatosságának éteri hálózatát. Olyan ez a hálózat, mint a látást elhomályosító fátyol. Amikor a látásod hozzáidomul ahhoz, amit látsz, és felismered, hogy mit látsz, a hiedelmednek megfelelő képpé formálódik, és Te elkezded megváltoztatni a látott képet, aszerint, ahogy változik a hiedelmed. Elkerülhetetlen a [kép] átalakulása, amikor valaki elkezd különféle ideákkal foglalkozni. Abban a pillanatban, amikor felfedezed magadnak a kifejeződés másik birodalmát, ez a másfajta kifejeződés részt vesz az életben, és megtapasztalja azt, és hirtelen a látásod számára eddig rejtett ajtók teremnek a szemed előtt, nemcsak a periférián, hanem közvetlenül előtted. És ezek nem csak résnyire vannak nyitva, hanem ki vannak tárva, és most van itt az idő számodra, hogy bemenj ezeken.

Ez a különleges aktiválás azt fogja kívánni tőled, hogy fókuszálj azoknak a tudatalatti és tudattalan félelmeknek az elengedésére, amelyeket a méhben vettél magadra. Ez azt jelenti, hogy minden reggel, amikor felébredsz, legyen az első dolog, amit teszel, hogy ráhangolódsz a Kozmikus Anya méhéből a köldökcsakrádba vezető köldökzsinórra néhány percig, de nem tovább, mint két percre. Ha szükséges lélegezz be és ki, elképzelve, hogy a mennyei szeretet Szakrális Forrása feltölti a szexcsakrádat és a napfonatodat a kiegyensúlyozott fény, a kiegyensúlyozott szeretet és a szupertudatosság harmonikus áramlatával. A szuper-tudatosság automatikusan elindítja a felfokozott ön-érzékelést. Ebben a három napban észre fogod venni, hogyan válsz szuper-tudatossá azokra a félelmekre, amelyekről eddig azt, hitted, hogy a tieid, csakúgy mint azokra, amelyekkel kapcsolatban azt hitted, hogy eddig valamilyen okból nem érdemelted ki, hogy megszabadulj tőlük. Megmutatják neked, hogy a szépapák és szépanyák, vagyis az őseid bűnei nem a tiéid, nem kell hordoznod azokat, és amikor ebben a példában a szépapákról és a szépanyákról beszélünk, a férfi és női oldali felmenőid négy alsó testéről beszélünk, akár apai, akár anyai ágon. El fogsz képedni, hogy milyen felismeréseid lesznek. Időnként könnyekre fogsz fakadni, amikor meglátod, hogy milyen sokáig hordoztad és milyen messzire vitted azokat a dolgokat, amelyekről édesanyád úgy döntött, hogy átveszi az ő anyjától, és így tovább és tovább.

Azt mondhatjátok néhányan: „de Kuthumi, úgy gondolom már kitisztogattuk a múltunk összes genetikai [vonalról jövő] mintázatát.” Igen, megtettétek, de a tisztítás ezen különleges szintje közvetlenül a rejtett sémához kapcsolódik, a tudatalatti ezen szintjeit mindaddig nem voltál képes elérni, amíg nem voltál kész átölelni a szuper-tudatosság azon szintjeit, amelyek a rejtett sémából származnak. Ebben a sémában megmutatnak neked néhány ősi és nagyon erőteljes technikát, amelyeket a Mester Alkimisták használtak, első kézből fogod ezeket felfedezni, tanulni fogsz a saját erősségeidről, saját bölcsességedről és a saját manőverező-képességedről, a stratégiai képességedről és azon képességedről, hogy képes legyél mások előtt szilárdan állva beszélni erről. Ez a részed szükséges ahhoz, hogy szuper szent harcosként beléphess ide.

Ezen aktiválás három napja alatt (július 7-8-9) fontos, hogy érzékeny maradj az érzelmeidre, de ne vedd azokat magadra, ne hagyd, hogy beléd akaszkodjanak, vagy megkössenek mondhatni a pillanat hevében. Szeretteim, ez a cselekvés új szintjére tolja az emberiséget. Megértitek azon okok egyikét, amiért a New Age-t zizegősnek, vagy az alsóneműben áradó fénynek tekintik, mivel az emberek szó szerint az egyik extremitástól[szélsőségtől] a másikig mennek, a vallási extremitástól a New Age-s extremitásig. Hadd mondjak most valamit, ami néhányótokat talán sokkolni fog: nincs szükséged a kristályaidra, nincs szükséged az összes varázslatos kenőcsödre és cseppedre, a megerősítéseidre vagy a mantráidra, ezek egyikére sincs többet szükséged. Talán most meg tudod látni, hogy miközben a dolgok egyik szélsőségből a másikba lengtek, a közép teljesen el lett nyomva, és a New Age-esek helyett, akik tegyük fel, hogy Fénymunkásokká váltak, szabadgondolkodókká, spirituális tanítókká, és a többi, és a többi, hol vannak azok, akik létrehozzák a változásokat? Nos, ők sajnos mindannyian áldozatokká váltak az önsajnáló partikba merülve, beleakadtak minden kifogásba, hogy például miért nincs elég pénzük, szeretetük, egészségük, és bármi más, ami ahhoz szükséges, hogy működővé tegyék az életüket. Tehát amit, mondok, az az, hogy a Grand Canyon aktiválások szétzúzzák a New Age-s szélsőségesek világát, az összes fanatikusét, akik az elme világában élnek, a fejben, a koronában, a harmadik szemben, akik nincsenek benne a testükben – ők mind vissza lesznek hozva, le a földre, mert a Földön nem válhatsz Mester Alkimistává, ha nem vagy leföldelve a testedben, és nincs olyan lerövidített út, ami ezt elkerülhetné. Mindannyiótoknak a testetekben kell lennetek, vagy menjetek a pokolba és maradjatok is ott.

Szeretteim, létfontosságú, hogy megértsétek ezt, mert akik komoly változásokat akarnak hozni nem lehetnek a továbbiakban az elutasítók, ahogy ez eddig volt. A szélsőséges New Age-esek negatív hatást gyakorolnak azokra, akik a New Age komoly harcosai – azokra a Fénymunkásokra, akik valóban kivonják a kardjukat, szétvágják a hadovát, és előreviszik a dolgokat. A hátsódon üldögélni, azt várva, hogy az univerzum leszállítja az aranykincsedet, soha nem fog működni, és hadd mondjak valamit azoknak közületek, akik a hegyekben üldögélnek a kristályaiknak énekelve. Nagyon szeretlek benneteket drágáim, de az Isten szerelmére, ébredjetek fel! A valóság beránt benneteket az ellenőrzőpontba, mert annak egyetlen módja, hogy teljesen átöleljétek a Fehér Tűz elemeteket és képesek legyetek az Arany Templom Tanításaival dolgozni, éppen az, hogy összeszeded magad, és az életed valóságára figyelsz, és birtokba veszed az a tényt, hogy van egy életed, és ez olyan élet, amilyet élni akarsz, amilyet élned kell, és ha nem akarod ezt élni, akkor mit akarsz csinálni? Most tehát megláthatod, hogy milyen fontos az egyensúly, nem működik egyetlen irányú szélsőség sem.

Miért van az, hogy a New Age közösségek nem képesek teljesen átölelni magukat? Miért nincs több fényváros? Miért nem működtetnek a Fénymunkások több szervezetet? Azért, mert nincsenek eléggé leföldelve a testükben. Az Univerzumban, a Szellemben, Istenben, a Mesterekben, az Elohimban való megbízás koncepciója – vagy bárki másban, aki jobbá teszi számodra az életet, nem fog működni, és ez az az illúzió, amelyből fel kell ébredned. Az Univerzum mindig is a cselekvést támogatta és azt is fogja támogatni. Te vagy az egyetlen, akinek a cselekedetei megváltoztatják az életedet. Napi négy vagy hat órát meditációban ülni – ez nem fogja megmenteni a világodat, nem fogja megváltoztatni azokat az atrocitásokat[erőszakoskodás, kegyetlenkedés, viszály], amelyek aktívan, fizikailag megtörténnek a világotokban a nappal és az éjszaka minden egyes milliszekundumában. Miért gondoljátok, hogy az úgynevezett Sötét Erők gyakorolják a hatalmat, azt teszik? Korábban sokan kérdezték tőlem közületek, hogy miért olyan erős a Sötét [oldal]? Miért nem nyer teret a fény a fizikai, anyagi világban? A Sötét [oldal] tudja, hogy mit akar, és mind kimennek a fizikai világba, hogy megkapják. Semmi sem állítja meg őket a céljaik elérésében. Ha most a fénymunkások ugyanazt az energiát befektetnék, mint a Sötét Erők, el tudnátok-e képzelni, hogy mi történne? Fejezzétek hát be a rózsaszín bolyhos felhők illúzióvilágában élést, az unikornisok és a tündérek világát (nincs baj az egyszarvúakkal és tündérekkel) és térjetek vissza a Földre. Ha változást akartok létrehozni, fogjatok neki, programokkal fogjatok hozzá, koszoljátok be a kezeteket, koszoljátok be a lábatokat, és ha játszanotok kell velük az ő játékukat, tegyétek azt, de a magasabb célból származó saját szándékaitokkal és késztetéseitekkel. Emlékezz rá, hogy ha időnként nem tudod megverni őket, akkor csatlakozz hozzájuk, játszd velük a saját játékukat, de a Te játékod célja eltér az övéktől, így aztán elkezdjük majd meglátni a komoly változást a világotokban. Az üzletre gondolok és szívből remélem, hogy a többségetek szintén.

Elég sok időt elpocsékoltatok a kristályokhoz imádkozással, a virágokhoz, a fákhoz imádkozva, a madarakhoz, a méhekhez, vegyétek vissza az erőtöket, és csináljatok ti magatok. Te vagy a sereged vezére, és oly erősek mögötted a Fény Légiói. Láttál-e valaha olyan harcost, akit a csapatai kényszerítettek csatába? El tudnád-e képzelni Artúr Királyt, a lovagjai által csatába vonszolni, rugdosással és üvöltözéssel, igen? Gondolod, hogy akkor az lett volna, aki volt? Nem, szembenézett a félelemmel, és tette tovább a dolgát.

Azon dolgok egyike, ami bizonytalanságot eredményezett a Fénymunkásokban az már elkezd veszíteni az erőségéből, és itt hadd mondjam el, hogy amikor Fénymunkásokra hivatkozom, mindazokról beszélek, akik részt vesznek az úgynevezett New Age mozgalomban, akár imádkoztok a kristályaitokhoz, akár nem, nem igazán számít, én csak ezt a példát használtam az álláspontom bemutatására. A kristályok csodálatosak, akárcsak a fák, a növények, a tündérek, és minden egyéb dolog, de a veszély már fennáll, az emberek elveszítik önmagukat, már csapdába estek mindezekbe a levegőben lógó dolgokba. Bele kell fognotok mindabba, aminek meg kell változnia, és sokan ezért inkarnálódtatok, ezért jöttetek vissza a földi síkra, azért jöttetek, hogy bekoszoljátok a kezeteket és a lábatokat. Ne pocsékoljatok több időt, fogjatok hozzá.

A szeretet és bölcsesség szent vibrációja fogja támogatni a Grand Canyon aktiválásokat. Látni fogjátok a bölcsesség felhasználásának fontosságát, és azt is látni fogjátok, hogy a bölcsesség sokszor kívánja a szeretet makacs gyakorlását. Alkimistának lenni megköveteli, hogy urald a tűz elemet. Csak annyira kontroll nélküli tombolás a tűz, amennyire a legszentebb és isteni szeretet heve és szenvedélye az. Meg fogod-e engedni a düh és harag lobogó hevének, hogy a szenvedély tüzét használja, az isteni és megszentelt szeretet szenvedélyes tüzét[?] , mert most ez történik. A szélsőség, a tűz negatív szélsősége nagyon gyorsan teret nyer. Így tehát behozzuk a víz elemet, az érzelmet, a folyékony szeretetet, hogy segítsen lecsillapítani a harag, gyötrelem és vágy kínokat, fájdalmat okozó tomboló lángjait. Engedd meg a megszentelt és isteni szeretet szenvedélyes lángjainak, hogy felolvassza azok felbőszült, feldühödött és mélységesen megsebzett szívét, akiknek még nincs lehetőségük meglátni, hogy mit kínál a szeretet.

Amikor azon elmélkedsz, hogy mit is mondtunk ma neked, automatikusan megengeded, hogy az energiaüregekben tárolt frekvenciák keresztüláramoljanak a testeden. A körülötted lévő mágneses mező elkezd kommunikálni a többi, körülötted lévő mezővel, és egy „fodrozódási effektus” megy végbe, mialatt ez átjárja a kollektív tudatosságot, így végbemennek a változások, egymáshoz igazodnak, újraigazodnak a dolgok, újrakalibrálódnak és végbemegy a változás. Szeretteim, nagyon hamar még több Föld-változás érkezik, fontos, hogy dolgozzatok, dolgozzatok olyan irányban, hogy megbizonyosodjatok arról, hogy a fókuszotok a helyes cselekvésre irányul, és hogy kiegyensúlyozottan szemlélitek a dolgokat, [kiegyensúlyozott] a cselekvésetek, a passzivitásotok és a szándékaitok. Ez az, amikor szakrális harcosként élsz a Szent Fény birodalmában. Biztosítsd, hogy hatalmas mennyiségű folyadékot fogyasztasz e három nap során, a vizet használó rendszereken keresztül segítve a testedet az elengedésben. A folyadék sokk-elnyelőként is szolgál, így ahelyett, hogy megtapasztalnád a sokk intenzív pillanatait a testedben, egyszerűen el fog nyelődni a vízben, és egyszerűen ki fogod üríteni a testedből. Javasoljuk, hogy vegyetek be 6-os számú szöveti sót [„magyarul”: Schüssler-sót, vagy más néven Kali Sulph], csakúgy mint a 9-es számút (Nat Mur), Betlehem Csillagát vagy Rescue Remedy-t[Elsősegély Csepp]. [E két utóbbi Bach-virágterápiás készítmény.]

Szeretteim, mindannyiótoknak köszönöm, hogy úgy döntöttetek, hogy együtt dolgoztok velünk az Arany Templom Tanításaival. Köszönet Salome húgunknak, aki fizikailag is velünk utazott a Grand Canyonba, hogy ezen aktiválások fizikai horgonyaként szolgáljon. Energetikailag mindegyikőtök ráhangolódott e lehorgonyzásra, köszönjük a szolgálatra, a gyógyításra és a gyógyíttatásra irányuló vágyatokat.

Kemények voltak ma a szavaim és egyenesek, de azok közületek, akik jól ismernek engem tudják, hogy csak nagyon különleges céllal beszélek így. Soha nem irányítanám ily módon a szavaimat, ha nem lenne nagyon különleges célom. Bízom benne, hogy meghallottatok a szívetekben, a szellemetekben, a lelketekben, az elmétekben és a testetekben, és hogy ennek megfelelően cselekvésbe kezdtek. Egyesítsük az akaratunkat, egyesítsük a szeretetünket és egyesítsük az erőinket, hogy behozzuk a képbe a fény erejét. Emlékezz, hogy mit mondtam arról, hogy miért olyan sikeresek a Sötét Erők, és alkalmazd ugyanazt a technikát.

És így van ez isteni létezőim, hogy a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának folyékony szeretetében tartalak benneteket. Én, Kuthumi átölellek mindannyiótokat egyenként és kollektíve, biztosítva benneteket az általatok választott ösvényen, biztosítva benneteket arról, hogy minden, általatok megtett lépés biztonságos és a helyes irányba vezet. Nézz az énbe, húzd be az [ős]elemek energiáját, az Anyatermészet energiáját, de ne őt, az elemeit, az ásványait, és testének bármelyik részét a növekedésed eszközévé, mert ezt csak magaddal teheted. A Minden [dolog] Forrásában létező szeretet legyen egy veled, és tápláljon téged szüntelenül az összes szeretet Forrása.

Én vagyok Kuthumi, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja, és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket.

Adonai.

A második részt itt találjátok:

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-grand-canyon-aktivalas-2.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...