Kuthumi - Grand Canyon Aktiválás 3

Michelle Eloff (08.06.10) - Kuthumi: Grand Canyon Aktiválás 3


Forrás: thelightweaver

Fordította: Szigeti Antal

Michelle Eloff ©közvetítése által

Johannesburg – 2008. június 10.

Az első két rész:

Michelle Eloff (08.05.22) - Kuthumi: Grand Canyon aktiválás 1

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-grand-canyon-aktivalas-1.html?m=0


Michelle Eloff (08.05.26) - Kuthumi: Grand Canyon Aktiválás 2

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/kuthumi-grand-canyon-aktivalas-2.html?m=0


Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.


Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.


Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain keresztül érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem ez alkalommal, és elhozzam számotokra a béke, a derű, az éleslátás és az előrelátás áldásait. Üdvözlet szeretteim!

A szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyiótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, ma a Grand Canyonhoz kapcsolódó utolsó aktiválás energia rácsában ölelünk magunkhoz titeket. Ennek az energiának a megtestesülése biztosít nektek egy lehetőséget arra, hogy autentikus énetekbe léphessetek. Ezen részetek átölelése nemcsak arra ad lehetőséget, hogy múlt és jelenlegi felfogásotokon túl is lássátok magatokat, hanem arra is, hogy szembesüljetek azon részeitekkel, melyek az egyébként szemétbe való hiedelem rendszereiteket idézték elő számotokra.

Magában a Grand Canyonban tárolt energia üregek rezgéseket bocsátanak ki, melyek kommunikálnak a test sejtjeivel, amik pedig az autentikus énetekkel tökéletes egységben rezonálnak. Elképzelhetitek autentikus éneteket a törmelék egymásra rakódott rétegei alá temetve. Azt az időt is elképzelhetitek életetekben, amikor igazságotok teljesen darabjaira hullott földrengés-szerűen és a széthulló igazság borította be énetek ezen fontos részét. Említettem már és még sokszor el fogom mondani, hogy addig nem ölelhetitek át magatokat mesterként, amíg teljesen át nem öleltétek saját hitelességeteket. Hitelességetek a saját igazságotok, a valódi önmagatok, az az önvalótok, amely leporolta a régi paradigma és a külső valóság kivetített pókhálóit, ezáltal a megismerő én fényébe tett különleges utazásotok olyan irányba fordít benneteket, ami az autentikus én egy másik birodalmába vezet. Egy bizonyos fokig terelgetve lesztek, amíg szilárdan nem álltok igazságotokban és amíg föl nem ismeritek a magatok igazát. Ez azt jelenti, hogy látjátok majd a körülöttetek kibontakozó dinamikát, ahogy az emberek bánnak veletek, hogy hogyan érzékelitek magatokat ennek a bánásmódnak az eredményeként és az ennek hozadékaként megjelenő érzelmeket. Magatokra néztek és ezt kérdezitek: 'Amit látok, az tényleg én volnék?' Azon kapjátok magatokat, hogy életetek több területét megcélozva megkérdőjelezitek annak hitelességét. Több nézete van annak, ahogy az illúzió különböző tükörképei a magatokról alkotott hiedelmeitekhez vezettek, így aztán amikor lényetek mélyebb igazságaihoz kapcsolódtok, ezek a különféle nézetek önmaguktól széthullanak, néhány pedig akár egy szívdobbanásnyi idő alatt esik darabjaira.
Sok hónapja készítitek már föl magatokat erre az időre. Tulajdonképpen nincs mitől tartanotok, mivel a fölébredési folyamat legnehezebb aspektusain már keresztül jutottatok, melyek egyébként a hitelesség világába vagy más szavakkal az autentikus én világába való beavatások voltak. Talán most már kezditek megérteni az 'igazság szabaddá tesz' mélyebb értelmét. Idáig már sok ember értette meg, hogy ami látszólagos, annak értelmében, hogy az emberek őszinték-e veletek, hogy igazat mondanak-e nektek – az csak a jéghegy csúcsa. A Kvantum Ugrás Éve óta hozzátok érkező energiák olyan szintek elérésére ösztökéltek titeket, ahonnan igazából magatokra tekinthettetek, és ha nem akartatok magatokra nézni, akkor a külső környezetetek bombázni kezdett olyan energiákkal, amelyek további szintekre kényszerítettek benneteket, ahonnan láthattátok, kik is vagytok, ahonnan megláthattátok, mi is elégít ki testileg, érzelmileg, értelmileg és szellemileg.

Az aktiválások sorozatának ez az utolsó fázisa kifejezetten Sedonában horgonyzódik le, de még kapcsolódik a Grand Canyon-beli energia üregekhez is. Kiterjesztjük az energia karjait a földgolyó számos különböző pontja felé, abból a célból, hogy biztosítsuk a hitelesség folyékony hálózatának áthatolását minden olyan porondon, melyek képesek felszívni és megtartani a fényt. Az autentikus én elhozása a három dimenziós valóságba egyike annak a sok és fontos utazásnak, amit a tömeg tudatosság felszabadításáért kell megtenni. Minél több ember él hitelesen, annál nagyobb az esélye hatásai továbbhullámzásának. Nincs szükségetek, megismétlem, nincs szükségetek igazából a hamis én további gyámolítására.

Kérdezhetitek, hogy miből is áll a hamis én. A hamis én azokból az igazként elfogadott, magatokról alkotott tévképzetekből áll, melyeket a külső realitásba vetítettek ki azok, akiknek nem kényelmes az igazságotok. Ennek klasszikus példája lehet olyas valaki, aki magából fakadóan vonzódik a saját neméhez, ez a személy hazugságban él, tagadva homoszexualitását, valami egészen mást mutatva a világ felé, elrejtve autentikus énjét a sok különböző fájdalmas és traumatikus tapasztalattól való félelmébe. A hamis én túlsúlyba kerül életükben, az autentikus én pedig csak néha tud egy kis időt csenni magának. Aztán vagy az történik, hogy a személy egy testi betegséget jelenít meg rejtett énje haragja és fájdalma eredményeként, vagy pedig valami olyan történik, ami arra kényszeríti, hogy kinyíljon, vagy befejezzen valamit, ami jellemével szöges ellentétben áll, mert a hiteles én talált egy járható utat, amin kifejezheti magát, függetlenül attól, hogy a hamis én mihez ragaszkodik. Abban a percben, ahogy ez a személy 'kijött a WC-ről', ahogy mondani szokás, mázsás kövek gurulnak le a vállairól, lénye megkönnyebbül, élete új fordulatot vesz. Ez csak egy példa. Számtalan területe van életeteknek hasonló frekvenciákkal. Ne tagadjátok meg igazságotok egyetlen aspektusát sem, akármilyen csekély is, mert az én minden apró aspektusa, ami egységben rezeg kollektív autentikus énetek igazságával, hozzájárul ahhoz, hogy meghatalmasodott lényekként élhessetek a harmadik dimenzióban.

Eljött az idő, hogy akcióba szólítsunk benneteket. Arra kérünk fel, hogy tevékenyen éljétek a hiteles emberi lény életét. Kedveseim, itt az ideje, hogy ebbe a fénybe álljatok, szeretném remélni, hogy saját fejlődésetekben elértetek egy olyan pontot, ahol nem sokat adtok az olyan huhogásra, hogy ki mit gondol valójában kik és mik vagytok, mit csináltok, elég beavatáson mentetek keresztül ahhoz, hogy fölfogjátok ezt. A hiteles én olyan részetek, aki olyan helyre visz, ahol lennetek kell, nem azokhoz, akik külső világotokban üldögélnek ítélkezve fölöttetek, kritizálva vagy elutasítva titeket. Fordítsatok hátat nekik és válasszátok a hiteles utat! Ne rémítsen meg, hogy kit és mit hagytok magatok mögött, mivel akik nem fogadják el hitelességeteket, azok hamis énetek részei, a hamis valóságé, amiben éltetek, és biztosíthatlak benneteket a mai napon, hogy hiteles éneteket választva áldást és ajándékot adományoz nektek, olyan beteljesülést és ihletettséget, mint soha azelőtt. Most és mindörökre megérdemlitek választásotokért.

Most arról lesz szó, hogy a Grand Canyon első két aktiválása energiái a július 15. és 17. közti időszakban tetőznek. Az energia tetőzése a szintén július 17-i kulcs aktiválás eredményeként fokozódik és felerősödik. Merlin Nagyút és százhuszonkettőezer (122000) Mester alkimista gyűlik egybe. Ott helyezkednek el, vagy másként, energiájukat azokon a pontokon horgonyozzák le, ahová ez a fény kiterjed és az autentikus világ folyékony lenyomata véglegesen lehorgonyzódik. Voltak korábban szilárd és rögzített rácsok, melyek bizonyos folyamatokat tartottak a helyükön, de most már világra segíthetjük folyékony természetüket. Ez azt jelenti, hogy a külső világ változásai is fölerősödnek, tanúi lesztek sok változásnak, tanúi lesztek a fölébredések új hullámának, olyan emberek részéről, akikkel drámai és drasztikus változások történnek azáltal, hogy magasabb énjük úgyszólván átlódítja az alsó egót a valóságba és amikor a valóságról beszélek, akkor ez alatt a hiteles én valóságát értem, mivel rengeteg roppant erős Fénymunkás még mindig mélyen alszik vagy menekül saját fénye elől. Márpedig nekik föl kell ébredniük, mivel egy nagyobb terv részesei.

Ezek a folyékony energia hálózatok, amint azt tudjátok is, áthatják a birodalmakat, melyeket a rögzült energia képtelen volt és tanúi lesztek, amint olyan emberek, akikről sosem gondoltátok volna, hogy megteszik ezt a lépést, megnyílnak fényük felé és nagy arányú átalakulások történnek velük. Ez egy áldás, egy ajándék a Földanya számára, mivel sejtmemóriája felébredésének mélyebb szintjeit képviseli, és ahogy a hiteles én ezen mélyebb szintjei elmozdulnak az új nap fénye felé, úgy teste sejtmemóriája elkezd vibrálni, áthatva a törmelék azon szintjeit, melyek elfedik, ami az eredeti igazság volt egykor, ami most is az eredeti igazság és mindig is úgy lesz ismert, mint az eredeti igazság. Ezeknek az igazságoknak az értelmezése egyedi, de a hiteles vezérfonal soha nem veszik el, ami által ezen különleges időtartamra, a lehetőségek szelének szárnyán, egyesülhettek autentikus énetekkel, megtapasztalva az isteni kegyelem csodálatos új útjait, a kegyelem erejét, melyek felfedik előttetek ezeket az aspektusaitokat.

Ez a tektonikus lemezek elmozdulását idézi elő. Előidézi továbbá a koponya lemezek elmozdulását is, mivel az agyba bevonzott energia mindkét agyféltekét érinti és az agystruktúrákban tárolt tudatossági szintek egyfajta kiterjedésen mennek keresztül. Amint ez a terjeszkedés végbemegy, egy hatalmas, gejzír-szerű energia kieresztés megy végbe és egy erőteljes új energia behúzása is, egy korszerű, új ízlésnek megfelelő energiáé, amely a kristálytiszta víz áttetszőségét mutatja. Nevezzük ezt (bocsánat), de nehézségek támadtak a megfelelő szó kiválasztásával, mivel igazából nincs megfelelő szó a leírására. Megpróbálok inkább egy képet festeni róla. Ha el tudnátok képzelni ablak táblákat kopás és karcolás mentes tiszta üvegből, de képlékenynek és folyékonynak képzelve el, ahogy az agyatokba jön egy lap egyszerre, de nagyon gyors ütemben, ez lenne az eredménye, ha a továbbiakban már szükségtelen energiák a korábbiakban gejzír-szerűnek leírt módon távoznának. Ez a tudatosság különböző szeleteibe csusszan belem, ami a megértés tiszta eszközeiként szolgál arról, hogy mi célotok következő szintje, hogy pontosan mire van szükségetek ahhoz, hogy biztosítsátok a felébredés következő hulláma által érintett és megáldott új világ teljesen lehorgonyzását. Ennek ti vagytok a horgonyai, minden alkalommal, amikor azon fáradoztok, hogy alávessétek magatokat ilyen intenzív változásoknak, akkor horgonyozzátok le az energiát, ti váltok a fény világítótornyaivá.

Néhányan a végletekig merészkedtek, és el fogjátok érni azt a pontot, ahonnan már nincs visszaút és lezuhantok a peremről, ahonnan egy új világba estek, ahol majd úgy találjátok, hogy azon a ponton túl minden sokkal erőteljesebb, felszabadítóbb és ígéret-teljesebb, mint amit valaha is el tudtatok képzelni még azon a ponton állva. Megismétlem, ne féljetek ettől a folyamattól! Az emberi természet olyan, hogy fél az ismeretlentől és ellenáll neki, de most azt mondom nektek, hogy csak két választásotok van: leesni vagy maradni a hamis én rémálmában. Ha az utóbbit választjátok, elárulhatom, hogy az életetek borzalom lesz, magasabb énetek folyton csak noszogat, noszogat és noszogat, míg végül el nem szakad a cérna és a szakadékba taszíttattok. Melyiket szeretnétek inkább? Hajlotok inkább arra, hogy bizalmat szavaztok az ugrásnak vagy a szakadékba taszíttatást választjátok magasabb énetek részéről? Valamennyien tudjuk, ki nevet a végén. Mégis azt kérném inkább, hogy tekintsétek a mélyebb rétegek tapasztalatának. Amit most átnyújtunk nektek, az energiák, amikbe beavatunk titeket, és az energiák, amik a Földanya testébe horgonyzódnak, az energiák, amiket testébe húz és amiket ti is a testetekbe húztok, az olyan birodalmakba visz, amit ember még nem tapasztalt meg soha fizikailag, így most teljesen új területre léptek. Ezért aztán lehetetlen megjósolni, hogy hol találjátok magatokat. Arról biztosíthatlak benneteket, hogy nem a félelem mezsgyéin, ezek olyan helyek, ahová képesek lesztek kiterjeszteni énetek tudatosságát, énetek kifejező képességét, és az én harmadik dimenzióban élésének paradigmáján túli aspektusait, egyszersmind hihetetlen beteljesüléseket tapasztalva meg a harmadik dimenzión belül.

A lehetőségek számtalan átjáróját nyitjuk meg azok számára, akik bátran szembeszállnak a veszéllyel, szembenéznek démonaikkal és rászánják magukat a bizalomra. Itt az ideje, hogy úgy bízzatok bennünk, mint még soha, hogy úgy bízzatok magasabb énetekben, mint még soha és oda tegyétek be a lábatokat, ahova az Angyalok féltek betenni. Ez, kedveseim, a leginkább felüdítő része annak az időnek, mellyel a Föld mostanában szembesül. Ez felderítetlen terület az emberi lény számára és akkor most követni akartok vagy vezetni? Úsztok az árral vagy ellenálltok? Magatokra öltitek az igazi szellemi harcos hatalmát vagy maradtok az áldozatiság kényelmi zónájában?

A következő harminchat órában ennek a három aktiválásnak a kollektív rezgése átpulzál a fizikai, érzelmi, értelmi és szellemi testeteken. Megváltoztatja annak frekvenciáját és ütemét, ahogy a fényt testetekbe fogadjátok. Ahogy a fény hányadosai növekednek, egyre könnyebbé válik számotokra a tisztánlátás és az igazság érzékelése. Megérzéseitek véglegesen kifinomulnak és érzékennyé válnak és ahol csalás, illúzió vagy bármilyen hamis érvelés mutatkozna meg, azt egy szempillantás alatt felfogjátok és szándékotok szerint bánhattok vele, de vigyázzatok, mert megérzésetek már rendkívül kifinomult és egyre erősebbé válik, ahogy mind jobban megtestesítitek autentikus éneteket, mivel a megismerő én, az a részetek, amelyik ismer minden, a kétkedés árnyain túli igazságot, már egy fejlett tudatossági szinten egyesül veletek, és uram isten, amit így látni, hallani és megérezni fogtok, az sokaknál kiveri a biztosítékot. Igen, világgá mennének érzékeitek precizitásától, de az is csontig hatoló lesz, amikor tudatjátok velük, hogy az illúzió milyen szintjeiből vásároltak be. Annak képessége, hogy igazságotokat ilyen nyíltan és egyenesen tudjátok megnyilvánítani, sokak illúzióinak világát rombolja szét, és onnantól már az ő döntésük, hogy mit kezdenek vele.

Szeretteim, köszönjük, hogy velünk együtt védelmezitek ezt az energiát és hogy hajlandók vagytok az autentikus én utazására elindulni. Köszönjük, hogy megnyitjátok magatokat isteni igazságotoknak és hogy hajlandók vagytok oldalunkon szolgálni, a Földanyát és az emberiséget szolgálni. Azok élére állni, akik már fölébredtek, és mutatni az utat azoknak, akik már megkóstolták az igazságot, de félnek az időnkénti kihívásoktól, de ha egyszer már elsajátítottátok a beavatásokat, a jutalom annyival nagyobb, mint a lélek sötét éjszakája által képviselt energiák, és ez jelenti a mennyekbe vezető lépcsőket, a lélek dimenzióin keresztül felemelkedni, a hamis én világából a hiteles én világába emelkedni. És ha autentikus énetek hallatja hangját, ha kész kifejezni magát, akkor nincs szükségetek szerepek játszására, ha mondhatjuk így, nincs szükségetek, hogy olyan helyzeteket vonzzatok magatokhoz, melyek láttatják hiteles éneteket, mivel az látható, hallható és már kifejeződött.

Bízzatok mindvégig a benneteket őrző láthatatlan karokban, tudva, hogy minden megtett lépésetek a hiteles énetek igazságával áll kapcsolatban. Képzeljétek el, ahogy ennek a nagyon tiszta energiának az ereje beszivárog a Földanya testébe Sedonánál, július 15. és 17. között és a Földanya ezen fizikai helyén annak forrásává válik, hogy áthathassa a ti testeteket és kiterjedjen a világ többi része felé. Legyetek tudatában, legyetek résen és várjátok békében, hogy még több minden fog megnyilvánulni és eljönni, de ti mát készen álltok.

A Sedonánál belépő energia kapcsolódik két másik különleges ponthoz, melyek az energia kiegyensúlyozó horgonyaiként szolgálnak: Vietnam és Namíbia. Vietnam az emberiség sérült tudatosságát tükrözi, Namíbia pedig az emberiség vad, hiteles tudatosságát. Központi rácsként Sedona felel a folyékony energia áramlásáért ezen két pont között tartva fenn önmagát. Figyeljetek ezekre a területekre, óriási változások várhatók itt a következő három évben. Ahogy az energia egyre több ponton csatlakozik ma Földanya testéhez, szemtanúi lesztek, ahogy a nagyobb történet kibontakozik és ahogy minden összekapcsolódik.

Ahogy a Vietnamra és Namíbiára vonatkozó információk aktiválása felé mozdulunk el, ugyanezen az utazások fogtok átmenni. Képesek lesztek megkülönböztetni energiátok fókuszát, vagy a sérült énre vagy a hitelesre, és ez segít tisztább képet kapnotok arról, hogy hogyan kezeljétek energiátokat belső nézőpontból, ahelyett, hogy megmondanák nektek, hogy mit gyógyítsatok vagy figyeljetek meg.

Annak reményében hagyunk most el titeket, hogy átfogóbb képetek van már az autentikus én mibenlétéről, hogy milyen fontos ennek a részeteknek a magatokhoz ölelése, és hogy melyek hamis énetek mostani életetekben megjelenő aspektusai. Tudjatok róla, hogy ez az utazás időtlenül bontakozik ki, de amint valami újat fedeztek fel, az azonnal mester alkimista hatalmatok növekedéséhez vezet, és énetek hamis aspektusainak alapjait az autentikus én arany tudatosságává változtatja. Hozza el nektek ez az utazás az igazságot, a szabadságot és az oly régen keresett békét gondolataitokban, szívetekben, testetekben és szellemetekben!

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának Chohanja és üdvözöllek és szeretetben megáldalak titeket.

Adonai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...