Mária Magdolna - 7:17 - 62-68. Tűz Kapu

Michelle Eloff (09.07.09) - Mária Magdolna: 17:7 - 62-68. Tűz Kapu


 

Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva

Johannesburg, Dél-Afrika, 2009.07.09

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/c8987x20xwzlg7m/17_7+M%C3%A1ria+Magdolna+A+polarit%C3%A1s+Magdolna+oszlopai+%C3%A9s+62-68.+Tuz+Kapu+aktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3

Az előző Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna – 55-61 Tűz Kapu és a Béke 7 Oszlopa 2099. július 6

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-55-61-tuz-kapu-es-beke-7.html


Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázó entitással, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban. 

OoOoOoOoOoOoOoOoO


Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei szeretet és fény jelenlétében. Áldás szálljon mindannyiótokra!

Ismét csak igen izgatottak vagyunk, hogy összejöhetünk mindőtökkel a változás és felébredés jelenlegi csodálatos időszakában.

Teremtőnk mennyei jelenléte a karjaiban tart titeket és belélegez benneteket a szív csakrájába, ezzel mag lényetek isteni esszenciáját táplálja a tiszta, feltétel nélküli szeretet egy megújult és felfrissült dinamikus sugarával.

Arra kérek mindenkit, hogy nyissa meg a szívét, isten igazából az egész lényét, hogy megkaphassa ezeket az energiákat, mert amikor ezek a tiszta energiák felszívódnak a testetek kémiájában, az endorfin kibocsátását fogja eredményezni, energiatesteitek új rend szerinti rögzülését kezdeményezi, és összhangba hoz benneteket Teremtőnk szakrális geometriai szerkezetével.

A dinamikák energetikailag valójában mindvégig változóban vannak. Ez a dinamikus változás mindenkit támogat az öntudatosság egy szintjének elérésében, ami mélyebben elvezet önmagatokba és ezzel felfedezitek azon tudatalatti részeiteket, melyek a tudatos elme felé törekszenek, hogy elvezessenek abba az irányba, hogy melyik aspektusotok követeli meg jelenleg osztatlan figyelmeteket.

A (2009) július 17-i kulcsdátum aktiválás olyan időpont, amikor a Földanya megkapja megújított szent DNS mintázatának második szintjét. Ez azokon a Fénymunkásokon keresztül rögzül le, akik Kína és Bombay földrajzi helyein tartózkodnak. Ez a két helyszín biztosítja vagy tartalmazza a napfonat csakrátok és a torok csakrátok aspektusait.

Ennek oka az, hogy a Földanya ezeken a helyszíneken merül önmagába és újra összekapcsolódik személyes erejének aspektusaival és igazságának hangjával, ezért amit a testén keresztül átad, azt fogadni tudják azok, akik nyitottak a saját újrakapcsolódási ösvényükön személyes erejükre és igazságuk hangjára.

Minden, amit tesztek, először átkerül a szív csakrán. Az összpontosítás legjava a szív csakrára hárul. Ezért kell mindennek először a szeretet szent vibrációjában létrejönnie. Az egyik ok, amiért a világotok számos struktúrájának a lemorzsolódását éli meg az, hogy ezek eredetileg nem fürödtek meg a szeretet vibrációiban.

A következő hat hónapban (úgy hozzávetőleg) tanúi lehettek a társadalom sok területén, hogy a tiszta pénzsóvárság és a pusztán személyes hatalmi vágy lelepleződik. Ez nem korlátozódik a kereskedés és a politika külső világára, az élet valamennyi területén be fog következni, azaz személyes, egyéni és közösségi szinten is. Rendkívül fontos, hogy ezek az energiák napvilágra kerüljenek, mert az új dinamikák ezáltal itathatják át ezen történések alapjainak legmélyét, és [éppen] ez most van kialakulóban.

A Földanya szent DNS-e, amelyet most fogad be, a feltétel nélküli szeretet sugarainak igen finom hálózatát tartalmazza, amelyet Teremtőink most táplálnak a testetekbe. A Földanya egész lényével [be]fogadja ezeket az energiákat, és amikor már jobban eltelt saját küldetésével, akkor ti magatok is a feltöltődés hasonló érzését élitek át.

Az ezzel az aktiválással megnyilvánuló Tűz Kapuk fogják biztosítani, hogy amit átéltek a feltöltetlenség vagy lekapcsoltság érzéseként megnyilvánulni, azt személyes dinamikus ösvényetek fogja beteljesíteni, ezek a Tűz Kapuk ettől a beteljesülés dinamikus vibrációi.

Szeretném, ha elképzelnétek a Beteljesülés Hét Tűz Kapuját felizzani a szív csakrátokban, nem feledve, hogy ezzel most Teremtőink mag-lényének szív csakrájába kerültök. A feltétel nélküli szeretet sugarai fognak segíteni belemerülni tudatosságotok mélyébe, ami által a közösségi dinamikák nagyobb megértése az előtérbe léphet.

A közösségi dinamikák megértése segít felismerni a külső világ azon területeit, melyek kielégítetlenséget mutatnak. A kielégültség, a beteljesülés hiánya a személyes erő hiánya és a kollektív Mindenható Én Vagyok Jelenlét nyers szellemének távolléte.

A Földanya összeolvad saját magasabb aspektusaival oly módon, ahogy azt soha korábban nem tette. A Földanya szent leszármazási vonalának összes Nagy Anyja összegyűlik most a bolygó körül és az energiájuk átszivárog az összes Fénymunkás magasabb tudatosságába világszerte.

A Nagy Anyák szintén lerögzítenek egy mennyei hangot magukból Kína és Bombay földrajzi helyszínein. Ezekről a területekről az Anyák hangja szétárad, és az anyai jogok előtérbe kerülnek.

A 17:7 Kapu átjáró a mindent felölelő Mindenség Anyja, az összes Női Teremtő, Papnő, Istennő és a férfiakban és nőkben fellelhető minden más meghatalmasodott nőies aspektus dinamikus felépítményébe.

Az anyaszerep az ápolás, viszont sok anyai energia csapdába esett abban a hiedelemben, hogy az anyának fel kell áldoznia magát és a saját hangját annak érdekében, hogy eljátszhassa a szerepét. Ez igen erőteljesen meg fog változni. Az anyaszerep előtérbe kerül és ezen keresztül úgy ismerszik meg, mint az a szent jármű, amin keresztül az élet érkezik, őbenne található az élet tojása, és vagy elfogadja vagy elutasítja az élet magját. Az a képessége, hogy magában tartja ezt a teremtő erőt az, ami életet visz a manifesztációba.

Az anyai energia fogja megtanítani nektek az ’itt és most’-ban élés fontosságát, mert ez az az idő[szak], amikor meg kell értenetek, hogy mennyire fontos anyáskodni magatok fölött. Az anyai szerep kivetül a külvilágba, mivel komoly szintű szétválás tapasztalható sok anya és a gyermekei között és valójában még több az anyák és önmaguk között.

Azt is fontos szem előtt tartani, hogy sok olyan apa van a világotokban, aki magára vette az anya szerepét. Ez nem rossz dolog, hiszen egy anyára is gyakran hárul apai szerep és ez az egyensúly integrációjáról szól a maszkulin és a feminin között, viszont sok lélek döntött úgy, hogy az életét szülők nélkül vagy egyik szülő nélkül éli le.

Ezek a dinamikák komoly zavarokhoz vezettek a mentális tudatosság asztrális síkján belül, ami beleszivárog a kollektív én érzelmi testébe. Ez gyakran nyilvánul meg mélyen székelő szenvedélyben, mániában és a kielégületlenség érzésében. Amikor az én ápoló aspektusa kielégületlen, az olyasfajta módon teljesülhet be, ami gyakran eredményezi a saját azonossággal való visszaélést és az énnel szembeni visszaélést - az elutasítást, a gondatlanságot és az elhanyagolást az illető saját igényeit értve. Ezekkel felszerelve sok lélek születik meg ép önértékelés nélkül, mivel ez az utazásuk része és elsajátítandó feladatuk.

Most, hogy ezek az energiák összegyűlnek, egyfajta örvényt keltenek, ami belehúz titeket a szívbe, a feltétel nélküli szeretet tiszta vibrációiba és az elfogadásba, ami által ti és mindenki más (akár ismeritek őket, akár nem) elkezdheti integrálni az én egy sokkal holisztikusabb érzékét és megtanulni, ahogy az én kielégül a belső anya ápoló aspektusa révén. Minden idők Nagy Anyái fogják megmutatni, hogy ezt miképpen tegyétek és személyes hatalmuk lángjait nyújtják át mindannyiótoknak a hét Tűz Kapun keresztül, ezért most azt kérem, hogy képzeljétek el minden idők Nagy Anyáit körülöttetek!

Nyissátok meg a csakráitokat az üdvözlésükre, tudjátok, hogy ezeknek a lényeknek nincsenek hátsó szándékaik és hogy feltétlen elfogadással állnak veletek szemben. A jelenlétük támogató, ápoló, szerető energia.

Kitárják a szív csakrájukat előttetek és egy különleges fénysugarat bocsátanak ki, ami megérinti a szíveteket, a napfonatotokat és torkotokat. Ezek a sugarak mélyen belemerülnek személyes énetekbe és felderítik mindazokat az én részeket, amelyek beteljesületlenek, amelyek figyelmen kívül rekedtek és amelyek felől nem vagytok tudatosak.

Ez az ő támogatásuk, ami állandó és az észrevételeik hatalmas nagy tükrét tárja elétek - visszatükrözve rátok azt az erőt, ami az Isteni Anya szeretetének magasztosságában rejlik. Ez az erő arra ösztönöz titeket, hogy magatokhoz öleljétek énetek belső vonatkozásait valahogy úgy, ahogy azt még gondolni sem mertétek volna, hogy [egyáltalán] lehetséges, és függetlenül a saját anyátokra vonatkozó élményeitektől vagy bárki másétól, aki az anya szerepét játszotta, képesek lesztek ebbe az én-részetekbe [be]lépni anélkül, hogy újra át kellene élnetek bármilyen korábban átélt trauma intenzitását.

Most érezzétek meg, ahogy ezek a sugarak a színeik folyékony kristály fényében fürdetnek benneteket! Lazuljatok bele ebbe a folyékony energiába és engedjétek, hogy át- és lemosson titeket!

Ezeknek a sugaraknak a folyékony energiája átviszi a belső gyermeketeket a Mindenható Isteni Anya mag-esszenciájába, és ő fogja ezt a részeteket ott tartani tizenhét napig. Ezen időszak alatt betekintést, vezetést és inspirációt nyertek mindarról, amit szükséges megtennetek ahhoz, hogy elkezdjétek azon igényeitek beteljesítésének a folyamatát, melyek hiányt eredményeztek az önértékelésben és bármilyen más hiányt az énben és az énnel kapcsolatban, amit valaha megtapasztaltatok. Lehet, hogy nagyon meg fogtok lepődni, amikor olyan területeket vesztek észre, ahol nem tételeztetek volna fel hiányt az erőtök bizonyos aspektusain belül. Ezek a felismerések olyanok lesznek, mintha valami rugalmas vonalzó nyilallása jelezné azt az irányt, amit követnetek kell.

Ez gyors folyamat, ahogy minden folyamat az. Ezt véssétek az eszetekbe, mert az idő világában éltek, az idő a lényeg, és a ti lényegetek, esszenciátok megérti az idő fontosságát.

Ez a folyadék, ami tartalmazza a Nagy Anya szíve energiáinak sugarait, végül egy fény aurát hoz létre körülöttetek, ami összeolvad mind a négy alsó testetekkel és jelenlegi aurátok szerkezetével.

A Nagy Anyák arra kérnek, hogy emlékezzetek erre és állandóan magatokat a jelen pillanatban leföldelve cselekedjetek, hogy térjetek vissza a testetekhez, és éljétek az életeteket! Amikor nem vagytok a testetekben, amikor leföldeletlenek vagytok, és akár a jövőbe vetítitek ki az energiátokat, vagy éppen a múltban felejtitek, nem lesztek képesek elérni a gyógyulásnak azt a szintjét, amelyre úgy vágytok.

A pillanatban leföldeltnek lenni talán a legfontosabb dolog, amit magatokért most megtehettek, mert ekkor kezditek meglátni azokat a mechanizmusokat is, melyek segítség gyanánt lettek megalkotva ahhoz, hogy lehorgonyozhassátok, amit szükséges, hogy az fizikailag is megnyilvánulhasson anyagi világotokban.

Jó módszer emlékeztetni magatokat arra, [hogy] miért olyan fontos leföldeltnek lenni a jelen pillanatban. Ha nem vagytok leföldelve, akkor nem tudtok manifesztálni, bár szükségetek lenne rá az anyagi világban. Akár az elmében, akár az asztrális síkon is leragadhat az energiátok, és sokan érzik magukat frusztráltnak és csalódottnak azért, mert amit olyan keményen próbálnak megteremteni, az nem materializálódik.

Amikor lekapcsolódtok a belső anyáról, akkor egy részetek mindig kielégítetlen lesz. Megértve ennek a résznek a fontosságát, amit teremtő összetevőitek alkotnak meg, hadd adjunk át egy új tervet! Ez az új terv szinkronicitásként manifesztálódik az életetekben és észrevehetitek, hogy egy gyönyörű térkép kezd megnyilvánulni. Azt javaslom, hogy fordítsatok figyelmet az intuíciótokra, az inspirációtokra, vagy akár azokra a pillanatnyi gondolat- vagy ötletfoszlányokra, melyek eszetekbe jutnak! Amikor felfigyeltek ezekre, akkor figyelmeztetést kaptok a sorsotok szent rácsához kapcsolódó lehetőségekről és csekély erőfeszítéssel vezetéshez juttok. Ha egyszer rácsatlakoztok erre az ösvényre, akkor szabadon a folyamat egy részévé váltok, ami bármit elhoz nektek, ami megjelenítette magát számotokra valamilyen formában a ti megelégedésetekre és másokéra.

Belső gyermeketek a teljes alkimista, az autentikus én egy dinamikus aspektusa és spirituális és érzelmi intelligenciátok magasabb összetevője. Most a belső gyermek egy[fajta] tudatosság, ami bennetek van, talán láthatóvá is válik, amikor jobban megértitek azt a dinamikát, ami azon a mentális és érzelmi kivetítésen át bontakozik ki, amivel emberi lényekként foglalkoztok. A Tűz Kapuk tartalmazzák a Szellem nyers szellemét, és megmutatják a teendőiteket.

Minden először a Szellemen át érkezik, azután lép az anyagba. Ezt kérlek ne feledjétek, mert újra megerősíti nektek, hogy ami a felsőbb elmében megtalálható, csak az verhet gyökeret az anyagban, amikor leföldeltek vagytok az anyagon belül.

Vegyetek mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, akkor Kína és Bombay csakrái feltárulnak, hogy befogadják ugyanazt a folyékony energiát, ami kiterjedt hozzátok a Minden Létező Nagy Anyáitól és a testeteken keresztül beleszivárog a Földanya testébe. Azok közületek, akik fizikailag azokon a területeken vannak, amelyekről beszéltem, ti vagytok ennek az energiának a fizikai horgonyai.

Amikor ez átfolyik rajtatok, az Isten Anya aktiválja a Földanya DNS-ének második fázisát, átadja nektek és kommunikál a ti DNS-etekkel és aktivál egy teremtő folyamatot, ami megmutatja személyes erőtök dinamikáiról, hogy mennyire megbecsülték, [vagy] mennyire semmibe vették, milyen építő módon használták fel vagy mennyire mocskolták be.

Szeretném, ha egyszerűen csak lazítanátok, megnyitnátok a szíveteket, az elméteket, a testeteket, a szellemeteket és a lelketeket, hogy feligyátok az összes ilyen energiát! Képzeljétek el magatokat egy gigantikus szivaccsá válni, ahogy mindennel feltöltitek magatokat először, majd ahogy a fölösleg átfolyik rajtatok bele a Földbe!

Azok közületek, akik azokon a bizonyos földrajzi helyeken vannak, ti sokkal jobban érezni fogjátok ezeknek az energiáknak az intenzitását, mint azok, akik veletek együtt tartják az energiákat, ezért a Nagy Anyák dinamikus fénye átragyog rajtatok, hogy bevilágítsa az anya ösvényét, hogy az ember újra kapcsolódhasson a teremtő, ápoló anya eredeti célkitűzéséhez, tervéhez és szerepéhez.

Az önfeláldozás nem olyasvalami, aminek egész életeteken át tartó megélésére ítéltek. Egy kis ideig töprengjetek el azon, hogy vajon miért hittétek, hogy az erőtök aspektusait fel kell áldoznotok, és a hangotok meg fogja mutatni belső gyermeketek azon részeit, melyek beteljesületlenek maradtak életetek első három évében.

Az Isteni Anya most fog egy smaragd ékkövet és a napfonat csakrátokra helyezi. A megújulásnak, a megfiatalodásnak és az újjáéledésnek ez a vibráló energiája átjárja a napfonatot, és fényével táplálja a belső gyermeket, valamint az emberiség és a Földanya minden olyan vonatkozását, ami beteljesületlenséget érez.

A smaragd sugár most összeolvad a zafír, a gyémánt, a citrin, a kék topáz és az opál sugaraival és ezeknek az energiáknak a kombinációja egy különleges sugár egyveleget alakít ki, ami képes átjárni a belső gyermek azon részeit, amelyet a tudatos elmétek képtelen volt, különösen, ha azok rejtettek a tudatos én előtt.

Lélegezzetek be és lazítsatok!

Ezeknek a drágaköveknek és ásványoknak a vibrációja összegyűjt és aktivál egy erőteljes örvényt Kínában és Bombayben, és amikor ez az energia beleszivárog a Földanya teste mélyébe, a DNS-e, amit most kap meg, felizzik és magasabb tudatossága szent lángjai életre kelnek.

Az Isteni Anya biztosít benneteket, hogy képesek lesztek fölismerni [azt], ami hiányzik, ahol ürességet éreztek, és hogy miért érzitek ezt az ürességet. Ha egyszer ezt megértitek, akkor úgy találjátok majd, hogy sok önpusztító mintázatotok kerül a látókörötökbe, és meg fogjátok találni az eszközöket minden elérhető alakú formájában azok meggyógyításához.

Bízzatok az ösztöneitekben, kövessétek az inspirációtokat és meg fogjátok lelni a megelégedettség kulcsát! A beteljesülés elér hozzátok minden szinten, de amikor valamennyi beteljesületlen én vonatkozásotokat fölismeritek, akkor annak megértése, hogy bizonyos minták miért folytatódnak, ámulatba fog ejteni benneteket és a személyes erő az, amit senki nem adhat nektek, csak magatok tudjátok megszerezni, és magatok tarthattok rá igényt.

Yeshua mester arra kér, hogy azt is áruljam el, hogy azért Kínát és Bombay-t választottuk az aktiválás hely[szín]éül, mert az én és a lélek gondoskodó aspektusa komoly hiányt szenved ezeken a területeken, és sok alapítvány, valójában a legtöbb, a múltban és a jelenben is a kapzsiság tudatosságán keresztül lett megalkotva és egyedül a személyes megelégedettséget célozza.

Egy bizonyos fokig mindenki részese ennek, mivel van egy része személyes énjének, ami nyereségre játszik, de amikor ez a nyereség magán viseli a kollektív szükségletek és javak iránti igényt, akkor mondhatni önzetlen, bőkezű, és ez már terjed. Ez a terjeszkedő energia az, aminek fel kell szívódnia ezeknek a helyeknek a tudatosságában.

A Fénymunkásoknak sajátjai ezek a terjeszkedő energiák, magatokat viszont olyan helyzetekben fogjátok találni, ahol megláthatjátok ezeket a bőkezű, terjeszkedő és mindent magukba foglaló szándékokat hiányozni az emberek motivációjából, de bízzatok benne, hogy ha lenne bármi, amit az adott pillanatban meg kellene cselekednetek, akkor arra ösztönzést kaptok! Ha nem éreztek vágyat a cselekvésre, akkor ne tegyétek, mert a ti szerepetek ebben az időszakban nem az, hogy bármibe belekeveredjetek!

Yeshua mester belép abba a fény kápolnába, ahol a Nagy Anyák összegyűltek körülöttetek és a bal tenyerét a korona csakrátokra helyezi, a jobb tenyerét pedig a napfonat és a szív csakra közé. Behunyja a szemét, kitárja a szívét és elkezdi énekelni a szeretet eredeti nyelvének szakrális mantráit. Ezek a mantrák kommunikálnak a belső gyermekkel, az ártatlanok dinamikus szellemével. Az ártatlanság a ti belső érzékelésetek képessége, hogy válaszoljon a kielégületlen gyermek szükségleteire és kívánalmaira.

Egyszerűen lazítsatok, miközben befogadtok és csak engedjétek!

A következő öt évben ezek a Tűz Kapu energiák fogják biztosítani azoknak a hamis prófétáknak a gyors menesztését, akik a személyes nyereséget és bármi más álnokságot állítottak az életetekbe és a benneteket körülvevő világba.

Ezek lelepleződése alapvető üzeneteket fog feltárni a számotokra, és ettől olyan fontos. Azt nem tudjuk megmondani, hogy ezek az üzenetek mik lesznek, arról azonban biztosíthatunk titeket, hogy ez szétüt bennetek egy bilincset, amit követően már képesek lesztek cselekedni.

A 17:7 kulcsdátum energia arra is lehetőséget biztosít, hogy megoldjatok saját anyátokkal, ha él még, bizonyos problémákat. Ez egy módfelett alkalmas idő az ilyen problémák kezelésére és arra buzdítunk titeket, hogy használjátok ki, mivel ez sokkal egyszerűbb folyamat, mint ha késlekedve tagadnátok magatokban ezt a lehetőséget. Ha nem teszitek, a probléma egyszerűen fel fog erősödni.

Bárminek is álltok ellen, az egyre kitartóbban fogja tenni a magáét, jobban mint bármikor. Minden zsémbes én-részetek, ami a figyelmeteket keresi, biztosítani fogja, hogy a hangja egyre hangosabb legyen, amíg figyelmet nem szenteltek neki, és mindent elkövet, hogy elnyerje a figyelmeteket. Akkor meg nem egyszerűbb-e szembesülni vele, bármi is kéri ezt, legyen az a saját hiányosságotok, vagy legyen az az anyátok, akivel szembe kell néznetek, vagy bármilyen élő ember, aki megtestesíti az anya archetípust az életetekben.

Annak érdekében, hogy integráljátok ezt az energiát és kielégítsétek a belső gyermek szükségleteit, azt javasoljuk, hogy töltsetek egy kis időt - nem kell több, mint tizenöt-húsz perc - azzal, hogy csendben leültök, lehetőleg a természetben vagy természetes környezetben, mint amilyen a kristályok vagy növények, esetleg állatok társasága, csendesítsétek el belső részeiteket, és szólítsátok belső gyermeketek valamennyi kielégületlen aspektusát és kérjétek, hogy használjon benneteket járműnek ahhoz, hogy kommunikálni tudjatok az ő legmélyebb, leginkább elnyomott szükségleteivel és aztán ezt írjátok le!

Ha úgy jobb, beszélhettek bármiféle hangrögzítő eszközre és visszajátszhatjátok magatoknak.

Ha egyszer ezt a feladatot teljesítettétek, és sokan fogjátok úgy érezni, hogy hihetetlen meglátások ötlenek az elmétekbe, és miután az öröm vagy a szomorúság könnyeit ontottátok afölött, amit leírtatok, akkor várjatok addig, amíg vagy az újhold vagy a telihold kitelik és ajánljátok fel ezt a fájdalmat a Holdanyának, mivel neki megvan az a hatalma, hogy átalakítsa, mert ő a fény a sötétségben, ő jelképezi a bolondságot az énben és ezek a bolondos energiák, melyek bennetek vannak, egyszerűen azok a részek, melyek beteljesületlenek.

Ha már átadtátok ezeket neki, vagy úgy, hogy elégettétek, amit leírtatok, vagy úgy, hogy a rögzített hanganyagot letöröltétek, és hálát adtatok a gyógyulásért, amit megtapasztaltatok, akkor a gyógyulás következő szintje járul hozzátok. Tegyetek így és nem fogjátok megbánni!

Vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki és lazítsatok!

Azok, akinek közületek esetleg igen intenzívek a beteljesületlen energiái az anyjával, az írjon hálaadó levelet neki, és azt is javasoljuk, mindannyian írjatok hálaadó levelet minden anya Nagy Anyjának mindazért, amit ő idézett elő.

Vannak köztetek, akik most a szavaimat hallva olyan mély izgalmat éreznek a gyomorszájukban, mintha cunami készülődne. Ezek az érzelmi hullámok azok, melyek felszabadítanak, lovagoljátok meg ezeket!

Mindazok túláradó érzelmeit is átélhetitek, akik előttetek jártak a Földön, és onthatjátok a bolygó valamennyi anyájának ki nem ontott és észrevétlenül maradt könnyeit. Könnyeket hullathattok a Földanya minden olyan része miatt is, melyek kielégületlenséget, mellőzöttséget éreznek és annak a szeretetnek a tagadását, amit pedig megérdemelnek. Adjátok át magatokat ennek az érzésnek, mert a Föld Angyalai vagytok, ti vagytok a Földanya védelmezői és ő rajtatok keresztül tud megváltani, mint ahogy ti őrajta keresztül.

Aztán vannak azok közületek, akiknek az energiája kiterjed Kína és Bombay örvényéig és ti emlékeztek ezeknek a területeknek az anyái és gyermekei által elszenvedett sérülésekre és gyalázatra - különösen azokon a területeken, ahol gyermekek életét vették el azért, mert bizonyos rendszerekben nem volt engedélyezett az életben maradásuk a nemük vagy egy nem tervezett terhesség miatt.

Lazítsatok és adjátok át magatokat!

Azok közületek, akik ez utóbbit nem érzik, ti terjesszétek ki a fényeteket a világba, terjesszétek ki a szív csakrátokat és lélegezzétek be a szeretetet, amit Yeshua, az összes Nagy Anya és az Atya/Anya Isten csepegtet belétek és engedjétek kiáradni, hogy az átölelhesse a Föld Angyalait a Tűz Rácsában tartva őket - az anyák és gyermekek összes ki nem ontott és meg nem hallott könnyeként.

Mialatt hozzátok beszélünk, itt van ötmillió árva gyermek, akik életüket rendkívül kegyetlen férfiak és nők keze által veszítették el, akik nem szerették a gyermekeket, ehelyett meggyalázták, figyelemre sem méltatták és elvetették őket, mint egy bűzös zoknit.

Nyissátok meg a szíveteket, mert ezek a lelkek most átkelnek rajtatok keresztül minden idők Nagy Anyáinak a szívébe. Ha könnyek szöknének a szemetekbe, ne bánjátok, mert még a saját lelketeknek is lehetnek olyan aspektusai, amelyek árvák és most szintén átkelnek!

Lélegezzetek be, lélegezzetek ki és lazítsatok!

Amikor ezek az érzelmek kitisztulnak, úgy fog tűnni, mintha egy új tavaszi nap hajnalodna. Minden könnyebbnek, fényesebbnek és frissebbnek tűnik.

Most felerősítjük a Földi Angyalokat óvó energiát, mivel vannak közöttetek olyanok, akik ezt most igen intenzíven élték meg és nem feledkezünk meg rólatok sem, nem hagyjuk, hogy a bánatban fetrengjetek, itt vagyunk és ez az üzenet egy bizonyos személynek szól, aki éppen most is hallgat minket és talán ez az üzenet rajtad kívül másoknak is szól, mint annak a nőnek, aki nem sokkal a születése után veszítette el a fiát (a nevét is megemlítjük, hogy tudjad, hogy kiről van szó, a fiad neve Damien volt), ő most itt van veled, Mihály arkangyallal és Buddha nagyúrral áll együtt és azt kéri, hogy engedjed a bánat könnyeit magadon átáradni és bevégezni a folyamatot. Mindig veled lesz és igazából ő őrzi Védőangyalod szívét. A támogatása ügyel rád ezekben a megerőltető időkben. A többieknek köszönjük, hogy lehetővé tették, hogy megosszuk ezt a nagyon személyes üzenetet, mivel ez rendkívül fontos volt ennek az asszonynak.

Úgy látjuk, vannak mások is, akik gyermekeket vesztettek el, s akik itt részesei most ennek. Engedjétek a fájdalom könnyeit, hogy átmossák azt, amit nem volt képes kiszabadulni az anyák és apák fájdalmának intenzitása miatt. Mivel a fájdalom olyan erős volt, hogy elnémult és nem tudta átjárni a mélyebb szinteket.

Mindannyiótokat mélyen szeretünk és megígérjük, hogy biztosan meglátjátok a fényt magatokban, és hogy sikeresen átalakítjátok az elerőtlenítőnek, önpusztítónak megélt tapasztalatokat.

Lélegezzetek be, fújjátok ki és lazítsatok!

Csodálatos látni, hogy mennyire erőteljesek a jelenlévő energiák! Ez egy nagyon dinamikus csoport, ami ma összejött. Köszönjük, az energiátok igen összeszedett a Tűz Kapukban és most következik egy nagyon erőteljes gyógyító fázis a bolygótok számára és különösen Kína és Bombay számára.

Yeshua mester most elveszi a kezét. A napfonat csakrátokhoz lép, fog egy smaragd rózsát, egy zafír pillangót és egy kék topáz piramist és belehelyezi a napfonatba.

Ezek az energiák olyan geometriai alakzatot képeznek, ami biztosítani fogja, hogy támogatásra leljetek személyes erőtök aspektusainak visszaszerzésében és kiterjesztésében a torok csakrán át, hadd szóljon az igazságotok mindazon át, amit szükségesnek láttok kifejezni!

A Nagy Anyák most lepecsételik ennek az aktiválásnak az energiáit.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, sóhajtsatok, engedjétek ki az energiát és engedjétek magatokat feltöltekezni a béke és nyugalom belső érzésével, tudva, hogy minden megoldódik, minden összejön és a tervetek megnyilvánul a számotokra sokkal több különböző szinten, amikor készen álltok foglalkozni valamennyi ilyen szinttel.

Mialatt még érzitek ennek a folyékonyságnak ez energiáit, fény és szín sugarak kezdik visszahúzni a tudatosságotokat a fizikai testetekbe, biztosítva, hogy teljesen rögzüljetek és legyökerezzetek a testetekben.

Adjatok hálát mindenért, amit ma átéltetek, ahogy mi is köszönjük mindannyiótoknak a terveteket és a célotokat, a szolgálatotokat, a bátorságotokat, az elszántságotokat és eltökéltségeteket célotok teljesítése iránt velünk és mellettünk.

Öröm azt tudni, hogy mennyi ragyogó csillag él emberi alakban, akik garantálják, hogy az új nap hajnala eljöjjön, és ezért mindenkit nagyra becsülünk.

Azt javasoljuk, hogy amikor befejezzük ezt a közvetítést, pár percig talán feküdjetek a Földanya testére és csak kapcsolódjatok újra össze vele, földeljétek le magatokat és ha lehetséges, igyatok valami meleget mézzel és gyömbérrel (ha van nektek), egyébként meg zöld teát mézzel és mentával. Ez le fogja nyugtatni az érzelmi testet, és támogat benneteket abban, hogy a következő fázisba lépjetek.

Fogadjon magába titeket a Minden Létező szeretete a feltétel nélküli fény szent kristály buborékjában!

Mária Magdolna vagyok és megáldalak benneteket, au revoir!

Soron következő Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna – Mária Magdolna Oszlopok, a Polaritás Oszlopai és 69-75. Tűz Kapu 2009. július 19

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-maria-magdolna-oszlopok.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...