Mária Magdolna – A Mértékletesség 7 Oszlopa és 90-96 Tűz KapuMária Magdolna – A Mértékletesség 7 Oszlopa és 90-96 Tűz Kapu

Peru, 2009. július 27

Forrás: thelightweaver

Csatornázta: Michelle Eloff

Fordította: Hatejer Emese

Előző Tűz Kapus közvetítés:

Mária Magdolna: 7:27 - 83-89. Tűz Kapu 2009. július 23

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-727-83-89-tuz-kapu.html?m=0

Ez az információ megosztható más forrásokkal, azzal a szigorú feltétellel, hogy semmilyen információt nem változtatnak meg benne, vagy törölnek ki belőle, és hogy az információ forrását feltüntetik.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag összekapcsolódsz a csatornázó entitással, és hasonló folyamat játszódik le veled is. Nem teljesen olyan, mintha a közvetítést végző mester jelenlétében lennél, azonban a hatásai így is erőteljesek lesznek. Ne foglalkozzatok a channelligen résztvevőknek adott időkeretekkel. Ti is hasonlón mentek majd keresztül isteni tervetekkel, időzítésetekkel és célotokkal összhangban.

OoOoOoOoOo

Mária Magdolna vagyok és üdvözöllek mindannyiótokat a szeretet és fény isteni jelenlétében.

Örömünkre szolgál, hogy újra összegyűlhetünk mindnyájatokkal, és megidézhetjük az új energiák erőteljes áramlatát, amire mindannyiótok megnyitotta a lényét, hogy befogadjátok azt amely lehetővé teszi az emberek kollektív tudata számára, hogy befogadhassa Az Új Élet Ígéretének ezen Új Korszakának az új hajnalának a megszentelt áldásait.

Ezen különleges aktiválás Lima és Moszka helyszíneire irányul. Ezek a különleges helyszínek összeköttetésben állnak azokkal az aktiválásokkal, amik a következő pár hétben zajlanak le Peruban. Ezek az aktiválások támogatnak midannyiótokat a régi átalakításában és az új hajnal megszülésében a személyes folyamatotok révén az új világ álmát manifesztálva.

Ez szintén a kvantum alkímiai folyamat is, a manifesztáció új készségeinek megtanulása a Fénymunkások erőfeszítései révén kombináljuk az energiájukat és átalakítjuk a világotokat az egységes szándékotok révén, hogy ez egyesüljön egy erőteljes szívként és elmeként, és hogy a béke és harmónia álmának valóságát hozza létre.

A Tűz Kapuk és a Mértékletesség 7 Oszlopa, amelyek ezen földrajzi helyekkel hangolódnak össze egységesítik az emberiség tudatosságát és átalakítják a planetáris tudatosságot, amely az egész emberiség számára lehetőséget biztosít arra, hogy átsétáljon a szabadságba vezető átjárókon és belépjen az új hajnalba és az új életbe. Minden egyes ember egyedülálló és személyes módon tapasztalja meg ezt az új hajnalt és ezt az új életet.

Most üdvözölni kívánjuk az Egység Istennőket, a Szoláris Erő Királyi Rendjének Királynőit és Papnőit, akik itt vannak, hogy elősegítsék az emancipáció útját, valamint az Új Föld Szoláris Nagyurait, akik kifejezik az Alkímia Szoláris Kódjait és Kvantum Alkímia emlékeit tartalmazó szent kulcsokat.   

Létfontosságú, hogy mindannyiótok lemondjon a múltjáról azért, hogy visszaszerezhessétek az igazságotokat, és ez támogatni fogja a bolygón a törvényes hatalom újbóli megjelenését, a hatalom planetáris autentikus testének újbóli megjelenését, amely viszont a Főpapnő és a Főpap lunáris és szoláris isteni erejének visszatérését eredményezi. Ez a belső mágus alakjában jelenik meg és ez lesz az illúzió energiájának planetáris átalakító ereje, vagyis az illúzió átalakításának felismerése, mi is a valódi igazság belső tudásába.

Ez az első alkalom, hogy Fénymunkások egy csoportját megajándékoznak ilyen beavatásokkal, mint ezek.

Korábban ezeket a beavatásokat csak azoknak adták át, akik az Egység és Fény és a Szoláris Hatalom Királyi Rendjének Királynőinek és Szoláris Papnőknek Templomaiban szolgáltak, és ők voltak az egyetlenek, akik ezeket a különleges beavatásokat megkaphatták és levezethették.

Ha minden beavatást egy miniatűr felemelkedésként képzeltek el magatokban, meg fogjátok érteni és képesek lesztek felgyorsítani a személyes kapacitásotokat, azért hogy túllépjetek az ember alkotta illúziók és legyöngítő mátrixok mezőin, és teljesen belépjetek az isteni kegyelem és feltétel nélküli szeretet folyékony mezőinek erejébe.

Minden beavatás, amin átmentetek eddig a napig, és persze azok is, amiken a jövőben fogtok keresztülmenni, kihívtak titeket, hogy vessétek el a tömegek hiedelemrendszereit és hitrendszereit, hogy visszaszerezzétek az autentikus bölcsességet, amit jelenleg a Föld Anya testének kristály könyvtáraiban tárolnak. Ezek a lényének mélységeit tartalmazzák és a Kozmosz és a csakráitok magját is visszatükrözik.

Az egyesített törekvés és a személyes utazás az, ami átvisz titeket az emlékezésen, ami fel fogja szabadítani a planetáris tudatosság csapdába esett aspektusait, amelyeket még mindig az emberek sűrű tömeges félelmei tartanak korlátozottságban/megszorításban, és akiket még mindig a régi rögzített/berögzült világ félelmei motiválnak. Ez meg adja a módot az összes léleknek, akik készen állnak a lehetőségre, hogy felgyorsítsák az ébredésüket, úgy ahogyan eddig még soha, és ezáltal integrálják a szent kulcsokat és a szakralitást, vagyis inkább helyette az alkímia szoláris kódjait kéne mondanom. Ezek a kódok szakrálisak és egyediek és miközben felkészítitek magatokat arra, hogy befogadjátok ezen isteni beavatásokat azért, hogy magatokhoz öleljétek az igazságotok isteniségét, tanúi lesztek a sors egységes isteni tervének, ami a Föld Anya és a lelketek szakrális tervrajzából[blueprint] kerül kibocsátásra.

Moszkában aktiválunk ez alakalommal, mivel gyökércsakra energiákat tart meg, ahogyan a terület is, ahol Korikancha Temploma található. A gyökércsakra az első, ami ezen az intenzív változáson megy át azért, hogy támogassa a mester alkimisták új világ rendjének megnyilvánulását.

Mindannyiótoknak meg kell értenetek ezt, azért, hogy mester alkimisták legyetek, és ehhez át kell alakítanotok, transzformálnotok kell az emberi egó alacsonyabb tudatosságának alap aspektusait az igazi isteni tervezet arany tudatosságába, és azt is integrálnotok kell, hogy hogyan építsétek ezt be a DNS-etekbe.

Az emberi DNS sokféle mechanizmust tartalmaz, amelyek az energia különleges átviteleire válaszolnak, azokra az energiákra, amiket a Szaturnusztól Föld Anya felé tartó planetáris átjárókon keresztül eresztenek ki. Miközben ezek a kódolások aktiválódnak az egyéni tudatban egy új tudatosság születik.

Minden egyén, aki ezekkel a tanításokkal foglalkozik a saját tempójában ébred fel, ezért ennek megvalósítása egyedi és isteni módon jön el hozzátok. Ez egy új(fajta) kirakós, egy rendszer, amelyben segítenek összekapcsolódni az isteni tervetek bizonyos aspektusaival, bizonyos folyamatokkal, amiket ebben az életetekben tapasztaltatok. Ha emlékeztek arra, hogy minden út, amibe belefogtatok felkészített titeket arra, ami jön, és sokkal könnyebbé teszi, hogy leváljatok az érzelmi zavarokról és a jelenlegi sebekhez való ragaszkodásokról, és felgyorsítja majd az utazást, ami az isteni és a feltétel nélküli szeretet folyékony világának isteni rendjét fogja elereszteni számotokra.

Senkit sem lehet kényszerítenek az új energiába való belépésre, mert az ember akkor még lehet, hogy nem áll készen rá, hogy szabad választása által belépjen abba. Biztos vagyok benne, hogy legtöbbetek egyetért velem abban, hogy időnként különleges kérdéseket/problémákat akartatok megszólítani, de nem rendelkeztetek a kellő energiával vagy eszközökkel a megoldásához, hogy feltárjátok azt, ami kísértett benneteket, vagy szenvedést okozott és akadályokat teremtett, és majd máskor, amikor ugyanezt a kérdést/problémát akarod megszólítani, akkor meg úgy találod, hogy amit kerestél az kecsesen, könnyedén és kegyelemmel érkezik meg, ezért ez megerősíti, hogy az időzítés létfontosságú.

Most miközben a gyökércsakra átmegy ezen a folyamaton a planetáris csakrák és Tűz Kapuk világába vezető mágikus ösvényre lép, ami a belső mértékletesség birodalmaiba visz el titeket, és elkezditek majd megérteni azt, hogy az énbe való utazás nem olyan, ami azonnal felszabadít titeket a végzetetek tervrajza alól, hanem ez olyan utazás, ami feltárja a kilépési pontokat.

Ezek a kilépési pontok átjárók az új világokba és el kell nyernetek a jogotokat, hogy átmehessetek ezeken az ajtókon. Miért szükséges ez? Egyszerűen azért, mert ha bárki hozzáférne egy ilyen világhoz a megfelelő tudás és bölcsesség nélkül, hogy ezzel az energiával dolgozhasson, sokkal több kárt okozna a léleknek és másoknak, mint jót tenne ezzel. Ezen beavatások intenzitása átégeti a régi birodalom fátylait, és ha az egyén nem kellőképpen felkészült arra, hogy foglalkozzon ennek intenzitásával, akkor súlyos depressziót okozhat, és valójában hasadást hoz létre a lélek tervrajzának energetikai lenyomatában és ez gátolja a Szellem képességét, hogy kommunikáljon és átadja a létfontosságú információkat a lélek számára, ezért minden lépés szükségszerű, minden folyamat, amit bemutatunk, annak célja van és nagyon fontos.

Elnyertétek a jogotokat, hogy belépjetek az istenség nagy kupolájába, az isteni és feltétel nélküli szeretet mindenre kiterjedő kristály templomába, ami egy nagyon mágikus belső utazásra vezet titeket a mester alkimisták belső világaiba. Már számos alapszintű félelmet és körülményt átalakítottatok nagyobb szintű tudatosságba, más szavakkal arany tudatosságba.

A gyökércsakra az, ami legyökereztet titeket a Földre és ha a gyökércsakra nem tartalmazza az önismeretet belül, ami lehetővé teszi számodra, hogy megértsd mi az, amire szükséged van, nagyon nehézzé válik és néha lehetetlen két lábbal a földön állni.

A lábaddal a földön lenni nagyon fontos, és már számtalanszor mondtuk ezt, és meg fogjuk még ismételni, mivel ha nem vagytok leföldelve a testetekben a fizikai földi síkon, akkor rendkívül nehézzé válik számotokra, hogy manifesztáljátok a szükséges igényeiteket/szükségleteiteket. Minden a Szellemből az anyagba költözik és ti vagytok a fizikai horgonyok az energia számára, azon energiáknak, amiket átadunk.

Moszkva energetikai pontként nagyon fontos átalakuláson esik át; a régi paradigma tudatosságának hétszázhetvenhét szintje lesz felszabadítva az Asztrális Sík éteri rácsából, amely Moszkva néven ismert mátrixban található. Ezeket az energiákat meg kell tisztítani most, mivel erőteljes energiák fognak a helyükre lépni.

Azok közületek, akik követik a tanításainkat hallottátok, hogy beszéltem az Egyiptomban horgonyzott energiák csúcspontjáról. Egyiptom egy nagyon különleges rögzítő pont, kiváltképp Kairó és minden más ennek kilencszáz kilométeres sugarában.

Minden energia, amit különleges földrajzi helyen aktiválunk nagyon fontos célt szolgál, és itt az ideje, hogy az új energia ezen hullámai behatoljanak az emberiség tudatosságának sűrűségébe, különösképpen azokba, amik a félelem és igazságtalanság, hazugság régi paradigmáira épültek. A tudatlanok útja már elkezdett összeomlani és ennek alapja már teljesen elmorzsolódott, most annyi maradt, hogy megtisztítsuk az összes réteget, amely ezen alaphoz kapcsolódott. Ti vagytok ezen változás katalizátorai, és mint a mester alkimistáknak, úgy nektek is a felelősségetek az, hogy elengedjétek/felszabadítsátok a múltatok saját rétegeit és magatokhoz öleljétek a magasabb tudatosság és felsőbb intelligencia paradigmáit, így tovább áramolhattok a folyékony szeretet folyékony rácsaival.

Miközben minden szint felszabadul, és eleresztésre kerül ezáltal az emberi lények elkezdhetik meglátni az új nap fényét, és ez a fény ott van számotokra, hogy azokba a világokba vezessen titeket, ahol a Minden Ami Van igazsága létezik, ezért önmagatok személyes megértése és annak megértése, hogy mi motivál titeket, fel fogja tárni számotokra a titkos mechanizmusokat, amik tudatalatti szinten irányítottak titeket és egy bizonyos pontokra vezet benneteket és a helyekre, amelyek hozzájárultak annak megteremtéséhez, hogy ki vagy, mint egy személy itt és most.

Sok éven át a Tűz Templomok Nagy Mesterei konkrét mechanizmusokat állítottak a helyükre, amelyek egyidejűleg aktiválódtak 2012-ben.

Most az általunk megidézett Tűz Kapuk bemutatják ezt az ajándékukat, a régi paradigma átmosásának ajándékát, és az isteni tűz hullámainak elhozását, azért, hogy a Szoláris Erő Királyi Rendjének Szoláris Királynői és Szoláris Papnői igazán aktiválhassák a félelem régi paradigmájának csapdába esett lelkeinek felszabadító utazását. Az Új Föld Szoláris Nagyurai már készen állnak belekezdeni az Alkímia Szoláris Kódjainak aktiválásába, és a Kvantum Alkímia emlékeit tartalmazó kulcsok felszabadításába is, és november hónapjára válik ez teljesen aktivá Egyiptomban.

Eljött az idő, hogy a világ az energia egyetlen szent lüktetésévé és szívverésévé álljon össze, és a helyeken a múlt Nagy Mesterei elhelyezték a kódokat és a kulcsokat, ott felszabadításra fog kerülni az ősi bölcsesség, meg lesz találva majd, és aktiválásra fog kerülni és ti, kedveseim, és mindenki, aki megtalálja majd a szavaimat és akik meglelik ezeket a közvetített információkat, amik átadásra kerülnek az emberek számára, nem csak rajtam keresztül Mária Magdolnán, hanem a 144 megszentelt lény kollektív energiája révén is, akik most kivetítik az energiájukat rajtam keresztül. Szólítani fognak, vezetni fognak és ti vagytok azok, akik beleegyeztek abba, hogy ez az utazás egy olyan szintre repítsen benneteket, amit soha azelőtt nem tapasztaltak meg Föld egész spirituális történelmében, és szükségem van mindegyikőtökre, és arra, hogy próbáljátok megemészteni vagy legalább megérteni azt, hogy milyen fontos is az, hogy a feltétel nélküli elfogadás és isteni szeretet erejének egy forrásaként egyesüljünk, azzal ami volt, és azzal ami eljövendő.

A felszabadulás folyamatának megértése magával hozza a tudatosságot, ami ahhoz szükséges, hogy segítsen másoknak megérteni azt, ami fájdalmat és szenvedést idézett elő, és miközben szembenéztek az ellentétekkel önmagatokban, megértitek majd, hogy ezek az ellentétes erők egyfajta célt szolgálnak, és így, ezekkel az ellentétes erőkkel foglalkozhattok, amik majd meghatározzák a számotokra külön-külön bemutatott eredmények/következmények kimenetelét.

Kuthumi már évek óta az áldozat tudatosság győzelem tudatossággá való átalakításáról és a szegénység tudatosság jólét tudatossággá való átváltoztatásáról beszél. Nincs több idő a régi világ sajnálatában való áskálódásra. Megvan a végzetetek, ezzel kell foglalkoznotok, de amikor valami eltérővel foglalatoskodtok, akkor egy eltérő végkimenetelt fogtok megtapasztalni.

Most a Szoláris Erő Királyi Rendjének Királynői megkérnek téged, hogy lélegezd be a napfonatod tűzét, és hogy érezd a gyökércsakrában lévő hatalom és erő pulzáló vibrációját. Lélegezz be mélyen és miközben kilélegzel lazítsd el a testedet és fogadd el azt, ahol most a valóságodban vagy. Ez mutatja be önmagát számodra. Meg van a kellő erőd ahhoz, hogy átalakítsd azt, ami elgyöngít téged, azzá, ami felszabadít és ennek első lépése az elfogadás.

A Mértékletesség 7 Oszlopa felkínálja számodra a bölcsesség hét megszentelt kulcsát, amik kommunikálnak majd a belső mágusoddal és ez az ahol a Belső Sárkány, amivel az előző közvetítésben kapcsolódtál össze, előlép az erejének lángját használva, hogy megmutassa neked a belső hatalmad/erőd fényét. (Mária Magdolna - Belépés a Belső Sárkányba és a 76-82. Tűz Kapu )https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-belepes-belso-sarkanyba.html?m=0 )

Vegyél egy újabb mély lélegzetet be, és miközben teljesen kilélegzel lazíts el a testedet.

Azt akarom most, hogy képzeld el önmagad Egység Istennők, a Szoláris Erő Királyi Rendjének Királynői és Papnői által és az Új Föld Szoláris Nagyuraival körbevéve.

Nyisd meg a csakráidat, hogy befogadd az áldásaikat, amik a szívükből sugároznak ki, amellyel üdvözlik a lelked és üdvözölnek téged az isteni sors megszentelt dómjában. Ez a dóm minden elképzelhető ásványi és kristály energiából áll, amit csak el tudsz képzelni. A benne rejlő erő erőteljesebb, mint bármi, amit el tudnál képzelni, azonban ez tökéletes és isteni harmóniában összehangolja a vibrációját az energiád szintjével és a tudatosságod jelenlegi szintjével, úgyhogy semmilyen dolog nem aktiválódik idő előtt, ezért nem okoz semmiféle veszélyt, szorongást vagy szenvedést és szabadon folyhatsz és áramolhatsz a Mester Alkimista ösvényei mentén, azért, hogy átmehess a szabadságba vezető átjárón, ami Peruban található.

Nyisd meg a szívedet, hogy üdvözöld Peru Mesteralkimistáit, üdvözöld a fényüket és üdvözöld a bölcsességüket, amit megtestesítenek, és amelyet elhoztak számodra. Képzeld el a feltétel nélküli szeretet és isteni kegyelem folyékony mezőit áthatolni a tested csakráin felkészítve téged arra, hogy egy egészen új módon állhass az erődben. Az erő, ami találkozik veled az isteni szellem nyers ereje, amely az autentikusság ösvénye mentén fog vezetni téged. Ez a te időd, hogy felébredj egy egészen új módon, és ez az új mód a gyökércsakrád magjában kezdődik.

A Szoláris Erő Királyi Rendjének Királynői és Papnői, és Egység Istennői segítenek neked a tudatosság egy teljesen új szintjébe behatolni, ami a gyökércsakrádon belül raktározódik, tehát most arra kérünk, hogy képzeld el önmagad a szívcsakrád közepében állni.

Lásd, ahogy a fény egy rendkívüli rubinvörös sugara a testedet körbeveszi, miközben a szívcsakrádban vagy. Érezd az összes ilyen létező jelenlétét, miközben kiterjesztik az isteni szeretetet számodra és a feltétel nélküli szeretet és folyékony kegyelem ereje átölel téged is.

Ez a sugár megnyit egy portált a szívcsakrádban és ez a gerincedbe visz téged, és belép az agyi gerincvelő folyadékba, és nagyon gyengéden lefelé úszik a gerinceden a gerincvelői folyadékba addig amíg el nem éri a farkcsontodat, és ez lángra lobbant egy briliáns rubin sugarat a gyökércsakrádban és az élet egy csodaszép virága köszönt téged, és az élet ezen virágának középpontja megnyílik és a rubinvörös sugár bevisz téged ebbe a portálba és még mélyebbre visz a gyökércsakrádba addig, amíg nem találod önmagad az energiád egy birodalmán belül állni, amivel még nem kapcsolódtál össze azelőtt.

A gyökércsakrád ezen aspektusa üdvözöl téged a jelenlétében, és ez beborít téged a biztonság, a tisztaság és az igazság egy csodálatos energiájával. Mélyebb gyökerekkel kapcsolódsz a Kozmikus Tudatosság kollektív igazságához. Ezek a gyökerek a szakrális kristály rácsokon belül gyökereznek, amik tartalmazzák az Alkímia Szoláris Kódjait és a szakrális kulcsokat, amelyek pedig a Kvantum Alkímia emlékeit tartalmazzák.

Ez a gyökércsakrádon belül rejlő birodalom az autentikus tested erejének és akaratának egyik aspektusa, amely vezetni fog téged azokon az utakon, amik a belső papod és belső papnőd személyes szoláris és lunáris isteni erejébe fog vinni téged.

Vegyél egy mély lélegzetet be és miközben kilélegzel, add át magad ennek a belső részednek.

Önmagad ezen része egy a belül lévő világokból, és minden egyes csakra a bölcsesség és tudás 144 000 szintjének összességét tartalmazza.

A gyökércsakra nem egy kis energia gömb, amelyet a fizikai test tartalmaz, minden csakra valójában egy nagy univerzum, ami az élet, tudás, szeretet és bölcsesség számos rendszereit tartalmazza, és ez az, amit a lelked technológiája ebből egyszerre egy réteget feltár neked, egy lépést egyszerre isteni időzítésben.

Peru Mester Alkimistái és az Őrangyalod, a Gyógyító Angyalod és a Mester Vezetőid csatlakoznak hozzád a gyökércsakrád belső világába, üdvözöld őket itt.

Érezd az erő autentikus testét önmagad belsejében a gyökércsakrádon belül pulzálni, minden pulzálás egy hang, ami a teljesen uralt és mesterré vált teljes és egész autentikus énedtől érkezik hozzád. A mester alkimista hangja, ami kiemelkedik a tudatalattidból, és teljesen a tudatos elméd felszínére emelkedik. Miközben ebben a térben tartanak, így ez a 7 Tűz Kapu, ami a Mértékletesség Hét Oszlopának energiáit idézi meg és ez egyesíti a Föld Anya testének planetáris csakráit a Galaktikus Mag csakráival és a te csakráiddal, és a Kozmikus Szüleink szívévvel. Ezek a csakrák összehangolódnak az összes létezővel, akik elősegítik és tanúi a jelenlegi beavatásnak.

Vegyél egy mély lélegzetet be és miközben kilélegzel képzeld el ezen összes energiát a testeden keresztüláramlani bele a Föld Anya testébe, felgyulladva Moszkva szívében és lángra lobbanva Korikancha Templomában Cuscoban[Kuszko].

Ezek a vibrációk azonnal aktiválják a szoláris erő szakrális nyelvének átvitelét az összes lélekhez a bolygó egészén, azokhoz, akik együttműködnek abban, hogy felszabadítsák az emberiséget a régi világ hazugságai és megtévesztései alól, és ez megerősíti a globális tűz hálózatot, amit segítettek nekünk létrehozni.

Vegyél egy mély lélegzetet be még egyszer, és miközben Peru Mesteralkimistái egy csodálatos rubin ékkövet helyeznek az életvirágának közepébe, abba amelyen áthaladtál, és ez a rubin a Kozmikus Fény és Kozmikus Nyelv finom szálait tartalmazza, ami által a Minden ami Van Teremtői szólnak, amelyek telepatikusan kommunikálnak a testeden belül lévő összes atommal. Érezd az atomokat a testedben reagálni ezen isteni nyelvezetre és biztos lehetsz benne, hogy meg fogod érteni ezt a közvetítést a tökéletes időben, úgy amire szükséged van.

A Mértékletesség Hét Oszlopa által aktiválják a gyökércsakrád ezen új szintjét benned, és a fényük az erő és védelem hét fénylő lángjaiként ég – a Tűz Kapuk lángját tartják önmagukban.

A Mértékletesség Hét Oszlopa elvisz egy utazásra a tudatosságod és akaratod hét szintjén keresztül megmutatva neked az ajándékokat és az erősségeket, amik az énnel és másokkal való mértékletesség gyakorlatából származnak.

Az utazásotok még csak most kezdődött ezen az új úton, egy egészen új világba, ami a szeretet hullámait tartalmazza, amik a Teremtőinktől származnak, a szeretet ezen hulláma mindig bemutatásra került, de legtöbben nem tudják, hogy hogyan fogadják ezt be, de ti most készen álltok, sokkal inkább, mint korábban azelőtt.

Vegyél egy mély lélegzetet be és miközben kilélegezel az élet virága, amelyen keresztülmentél most beágyazódik a Föld Anya testének szexcsakrájába, és Moszkva földrajzi helyszínét, mint ahogy Limát is, most az életvirágának egy 3. dimenziós fény gömbjébe burkolják. Az életvirágának ezen gömbje tökéletes harmóniában ver a Galaktikus Központ szívverésével, és az energia erőteljes pulzálása mindennel kommunikál a létezésben.

Ez folytatja a belső bátorságod megerősítését és kiterjeszti az öntudatosságod és a Minden Ami Van nagy isteni tervezetére, különösképpen arra, amely kifejezi a világotok és (más) világok nagy igazságait, amely bennetek és körülöttetek léteznek.

Azok, akik követtétek Kuthumi Mester közvetítéseit, felidézhetitek, hogy volt, hogy azt mondta, ti vagytok a makrokozmosz. Amiért ez említésre került régebben az volt, hogy kiépítsd a tudatosságodban azt, hogy ámbár te egy mikrokozmosz vagy a makrokozmoszon belül, de emellett makrokozmosz is vagy, mert különböző világok rejlenek benned.

A testetek minden sejtje az univerzumotok sejtjeinek kifejeződései, a DNS-etek tükrözi a föld Anyát és minden mást benne és körülötte. Minden egyes bolygó, amely hatással van a Föld Anyára az a ti testetekbe is belepulzálja az energiáját és a Föld Anya testébe is. Te egy univerzum vagy és egy univerzumon belül létezel.

Szánj időt arra, hogy elmeditálj ezen a látomáson látva önmagad úgy, mint aki a Föld Anyát és minden más bolygót és minden már csillagrendszert magába foglal, és ekkor helyezd magad még egyszer az Univerzum középpontjába, és látni fogod, hogy minden egyes belégzéssel eggyé válsz az Univerzummal, és minden egyes kilégzéssel az Univerzumon túlra terjedsz. Ahogy fenn, úgy lent, ahogy bent úgy kint, te vagy a föld és te vagy a Menny is, és ez a másik oka annak, amiért olyan létfontosságú, hogy leföldelve tartsd magad a testedben, kapcsolatban a Földdel, miközben a Kozmikus Könyvtárak magasabb tudatosságában, a Nagy Galaktikus Magban, a Minden Ami Van univerzális spektrumaiban.

Felkészültök (más) világok megértésére/felfogására, amiket még soha nem képzeltetek el. Felkészültök olyan ötletek megértésére és felfogására és fogalmakra, amiket soha nem képzeltetek el azelőtt.

Ez a harmónia és felszabadulás hihetetlen projektje, és ezt az Autentikusok Ösvényének hívják, egy okból, valamint az Egységbe Vezető Ösvénynek is.

Lélegezz be mélyen, és miközben kilélegzel, add át magad az egységnek, ami te vagy, aminek egy része vagy, és adj hálát tudva, hogy egy vagy a Minden Ami Vannal.

Az álom manifesztálása egy valósággá válik, és ezért a valóságért a Mester Alkimistáknak újra a földön kell járniuk, és fizikai testben kell lenniük, mert az emberek meghaladják a testük karmáját és kifejezésre juttatják a fényt, más szavakkal a Felemelkedettek tüzét, így a Menny visszatérhet a Földre, és mindannyian egy-egy kulcsok vagytok ebben a hatalmas ajtóban a Menny és Föld között.

Azt szeretném, hogy tölts el még egy pillanatot azzal, hogy összekapcsolódsz a Mértékletesség Hét Oszlopával, ami tartalmazza a Tűz Kapuk hét lángját is. Képzeld el ezeket az energiákat spirálisan felfelé haladni a gerinceden fel a koronacskrádba és onnan lezuhog rád és körülötted is.

Vegyél egy újabb mély lélegzetet be és miközben kilélegzel, emlékeztesd magad arra, hogy oka volt annak, hogy ebben az időpontba lettél ide vezetve ehhez a közvetítéshez, amit most olvasol vagy hallgatsz, mivel nincs olyan dolog, hogy véletlen. Átalakítjátok a régit és új hajnal születik a személyes folyamatotok által, az Új világ álmának manifesztálása – az új világotok, és evégett olyan fontos a személyes utazásotok számunkra. Mindannyiótokra szükségünk van ezen isteni szövet erősebbre szövésében, ami erősebb lesz, mint bármi a létezésben.

Ti vagytok a szent kapcsok az élet isteni láncában. Értékesek vagytok, számítotok és biztosítani fogjuk számotokra, hogy megleljétek az ajtókat bármelyik ösvény is az, amivel szükséges összekapcsolódnotok, amely biztosítani fogja szabadságotokat, hogy teljesen leföldelődjetek az erőtökben egy mester alkimistaként; a mesterek jelenleg fizikai testben élnek mutatva az utat azoknak, akik követik és követni fogják őket.

Ennek semmi köze sincs az egótok növeléséhez, és ha van bárki is aki ezt megkérdőjelezné, akkor kérdezd meg, miért kérdőjelezi meg az Anya/Atya Isten akaratának fényét, az egódat növelve. Itt vagyunk, hogy bátorítsunk titeket az utazásotok folytatására, hogy ebben a fényben legyetek, ami a mágneses vonalak mentén húzódik, és megmutatja nektek kik is vagytok. Ez az önmeghatalmasítás és önmegvalósítás utazása.

Nincs mit nyernünk, azt akarjuk, hogy minden ember felszabaduljon a fájdalma és szenvedése alól, azáltal, hogy felismeri az emberi test karmáját, azt hogy mi ez, és meglátva azt, hogy ott van egy Mennybe vezető átjáró, és hogy a világok a szeretet szándéka révén megváltoztathatóak.

Vegyél egy újabb mély lélegzetet be és miközben kilélegzel, add át magad, és adj hálát az összes lénynek, akik jelen vannak veled a gyökércsakrádban és nagyon gyengéden még egyszer, elkezdesz felfelé utazni a gerincvelői folyadékon addig, amíg el nem éred a szívcsakrádat.

Az Istennők, a Papnők és Királynők és Szoláris Nagyurak üdvözlik visszatértedet a szakrális dómba. Lásd az örömöt a szemükben. Elismerve azt amit most tapasztaltál, és az örömöt annak tudásában, hogy felébredsz, emlékezel, és kiemelkedsz a létezés régi módjának sötétségéből. Szabaddá teszed önmagad és a világ többi részét is segíted ebben a felszabadulásban, és ez számunkra a legnagyobb örömöt jelenti.

Adj köszönetet most ezeknek a lényeknek. A rubin sugár még mindig körülötted van és beburkol téged.

Húzd vissza önmagad a fizikai testedbe, lélegezz be mélyen, kilélegezve teljesen, miközben az energiáidat a Föld Anya testébe terjeszted ki leföldelve, ezáltal magad szilárdan és biztonságosan a jelen pillanatban, itt és most a fizikai életedben, még mindig kapcsolatban maradva azzal, amit ma tapasztaltál.

Vegyél egy újabb mély lélegzetet be és miközben kilélegzel, nyisd ki a szemeidet, ha még nem tetted meg, és csak nézz körbe, újra orientálva magad a fizikai valóságodban, és tudd, hogy olyan útra léptél, ahonnan nincs vissza út, nincs, azért mert nem megengedett, hanem azért mert egyszerűen nem akarsz majd visszatérni oda. Soha nem akarsz majd visszatérni a régi útra, mert ami az utadon van, sokkal nagyobb, felszabadítóbb és kiterjedtebb, mint bármi, amit eddig tapasztaltál, és ez a szeretet és bölcsesség, aminek ki vagy téve az, amit szeretnénk ha megosztanátok másokkal is -  azokkal, akiket ismertek és azokkal, akik hozzátok jönnek majd.

Tehát kedves Fénymunkások, kiterjesztjük felétek a legmélyebb hálánkat, és a Kozmikus Lélek, Szellem és Szív legmélyéről mondunk köszönetet nektek a részvételetekért, az odaadásotokért és a bátorságotokért. Ünnepeljük ezt és nagy várakozásban és gyönyörűségben állunk, miközben látjuk a Fénymunkások ezen csoportját gyors ütemben kibővülni, és ahogyan mindannyian megérintetek számos más életet, ezért elragadtatva mondhatjuk, hogy a fény kivetítése, amit a Fénymunkások hoztak létre, teljes élővé hozza ezt a valóságot és ennek küldetése teljesen aktív.

Ti mind Fénymunkások vagytok és kiterjesztitek a szeretetet, ezáltal áldottak lesztek, támogatottak lesztek, védelmezettek és vezetettek lesztek minden módon, amire a lelketeknek szüksége van.

Köszönjük isteni egyek. Haladjatok előrefelé az emberi életetekben most tudva, hogy nagyon konkrét küldetést hajtotok végre, és hogy a megfelelő úton jártok, és mindent megtesztek, amit meg kell tennetek és minden jól van.

Mária Magdolna vagyok, au revoir.

Soron következő Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna – Az Örök Élet 7 Szelleme és 97-103. Tűz Kapu 2009. július 29

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-az-orok-elet-7-szelleme.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...