Mária Magdolna - Belépés a Belső Sárkányba és a 76-82. Tűz Kapu

Mária Magdolna - Belépés a Belső Sárkányba és a 76-82. Tűz KapuCsatornázta: Michelle Eloff©

Dél-Afrika, Johannesburg, 2009. július 21

Forrás: thelightweaver

Fordította: Hatejer Emese

 

Előző közvetítés:

Mária Magdolna – Mária Magdolna Oszlopok, a Polaritás Oszlopai és 69-75. Tűz Kapu 2009. július 19

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-maria-magdolna-oszlopok.html?m=0

________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok és üdvözöllek mindannyiotokat a szeretet és fény isteni jelenlétében. Miközben összegyűlünk az erőteljes integráció ezen idején, átölelünk titeket az Atya/Anya Isten szívének közepében. Az időnek ezen szent pillanatában kiterjesztjük a Smaragd és Rubin Lángok sugarait, hogy megérintsék a szíveteket, az elméteket, a testeteket és a lelketeket megnyitva az saját Egységbe Vezető Ösvényeket, ahol is mindannyiotokat üdvözölheti az Isteni Tűz Belső Sárkánya.

Az Isteni Tűz a tudat egy lángja, az egyik olyan, ami keresztülégeti az illúzió fátylait, a félremagyarázás és a rossz kommunikáció fátylait, azért, hogy ti, az Anya/Atya Isten kollektív energiájának egy kifejeződéseként lássátok a célotok létébe rejlő igazságot.

Olyan sok információt adtak át a bolygón, amelyekből nem mindegyik hangolódik össze a magasabb bölcsesség mechanizmusaival, azonban minden egyes szó, ami közvetítésre került egy célt szolgál, hogy felébressze annak megértésére, hogy mi is az az Isten és Istennő és a Belső Sárkány tartja a kulcsot a Felébredés Lángjának belső isteni jelenlétéhez.

A Felébredés Lángjai irányítanak titeket az ösvény mentén, ami összekapcsol titeket az igazságotokkal és újra összekapcsol titeket ezen igazságok kiterjesztett kifejeződéseivel és ez az, ahogyan a Minden Ami Van törvényei megszületnek.

A világ, amelyben éltek a tudatosság különböző szintjeiből tevődik össze, ezeknek a szinteknek mindegyike megteremtett egy dinamikát, ezek a szintek mindegyike egy dinamikát hoz létre, ezek a dinamikák vagy blokkolást hoznak létre a rendszerben, vagy egy megnyílást hoznak létre a rendszeren belül.

Most elviszünk téged és megtartunk az isteni Smaragd és Rubin Lángokban és rávezetünk az isteni célod igazságának irányába.

Az Egységbe vezető Ösvény aktiválódott és most, hogy a fény vezetői (a megvilágosodás, tudatosság és szeretet jelenlétének fény lényei) beléphetnek a kiterjesztett tudatosságod birodalmaiba, amely átadja nektek a kulcsokat a világokba vezető ajtókhoz, amik az alsóbb tudatosság szintjein túl léteznek.

Koszovó és Genf területei a másik pontok, amik a Smaragd és Rubin Lángok más szintjeit tartják; ezenkívül a 7 Tűz Kapu belépési pontjai is a mai aktiválás számára. Ezek a Tűz Kapuk megmutatják számotokra, hogy mindig vannak ajtók az isteni én más részeihez, amelyek feltárják számotokra az én isteniségét, azért, hogy a 3. dimenziós világ korlátozásai fölé emelkedjetek, amelyben az anyag (egyrészt) azokhoz a rendszerekhez köt benneteket, amik nem szükségszerűen felszabadítóak.

Az energia közvetítésünk ma Peruhoz is kapcsolódik. Már lehorgonyoztunk itt egy különleges energiát és Koszovóba és Genfbe is kiterjesztettük a lángokat és Egyiptomban is. [Megjegyzés: Ugye ilyenkor amikor több pontra is kiterjed egy ilyen aktiválás a rácsok/hálózatok szövése történik, mert a Föld Anya teste nem ismeri a mesterséges ország határokat, és egy egész hálózat/erezet borítja be az egész testét, ez olyan mint nekünk az érhálózatunk.]

Novemberben Egyiptomban a Sivatag Istenei és Istennői lehorgonyozzák a fény ezen különleges vázának, aspektusainak 48 lángját, és portálok aktiválódnak Egyiptom sivatagaiban. A Sivatag Istenei és Istennői a tudás nagyon erőteljes kamráit tartják a szívcsakráikon belül. Miközben ezek a kamrák fokozatosan megnyílnak az emberi tudatosság magasabb oktávjaihoz, hogy belépjenek abba, így ti is az energia újabb hullámának belépését tapasztaljátok a bolygóra - ezeket Levegőhullámoknak [Airwaves] hívjuk és a Levegő Kapukhoz kapcsolódnak.

A Szellem lángja és az Anya/Atya Isten felsőbb elméjének a magasabb bölcsessége egyesül és ez az a pont, ahol Atlantisz világának 44 000 Mestere belép a Földi Sík éteri rácsaiba azért, hogy segítsen azoknak, akik azt választották, hogy felemelik az igazságuk kardját és segítenek könnyebben belépni ezekbe a világokba, amit megidéznek.

A világok, amelyekre utalok a tudat, intelligencia és tudatosság világai, amik meg fogják nyitni a DNS memória bankjait, amik a testetek sejtjein belül tarolódnak. Ez a felszabadítás segít az embernek megérteni a lélek mélyebb jelentését és azt, hogy a lélek hogyan lép be a húsba és hogyan csatornázódik ezen keresztül a Szellem, ami a 3. dimenziós anyagi világon túl létezik.

Peru a szív, ami ezekhez a világokhoz vezető kulcsokat tartja és ez az, amiért Koszovótól és Genftől szőjük az energiát bele Peru rácsaiba és kiterjesztjük ezt Egyiptom sivatagába.

Egy fény robbanás következik be és miközben az Isteni Teremtőink kozmikus természetének áldásai az emberiségre záporoznak, így tanúi lesztek a nagyobb szintű felébredésnek. Ez a felébredés egy újabb hulláma, ami előkészíti a világot azok számára, akik egy későbbi időpontban fognak át kelni a Tűz Kapukon, a Levegő, a Víz és Föld Kapukon.

A Belső Sárkány túlmutat az emberiség intelligenciájának világán, ez az a részetek, ami az isteni igazság mindenható tudatosságának belső barlangjait őrzi. Ezek az igazságok nem az emberi tudatosság pontjából születtek, nem az emberi tudáson vagy törvényeken át születtek, hanem a mindentől, a mindenhatótól, az összes tudásból és az összes igazságból.

A Föld Anya készen áll befogadni az új DNS kódjainak 4. szintjét és ugyan ezzel ajándékoznak meg titeket is.

Koszovó tartja a Smaragd Láng szálát, és Genf a Rubin Láng szálát. Így a Belső Sárkány szíve kiemelkedhet a mélyebben rejlő tudatosságból, a szeretet, ami kiterjed az emberiséghez végtelen és mindent körülölelő, ezért arra kérünk most, hogy hunyd le a szemed, ha még nem tetted meg és nyisd meg a szíved és üdvözöld az isteni szeretet, isteni tudás, és isteni igazság ezen végtelen jelenlétét, és lélegezd be ezt a szíved közepébe és engedd meg ennek, hogy behatoljon a tested összes sejtjébe, hogy belépjen a tested sejtjeibe, hogy bejusson a DNS-edbe, a molekulákba és az atomokba, mindenbe ami vagy.

Miközben most megváltozott tudatállapotodba lépsz, ebben az állapotban a Galaktikus Mag Nagy Mesterei, Peru Bölcsességének Ősi Templomainak Mesterei és a Sivatag Istenei és Istennői belépnek, hogy találkozzanak veled, hogy üdvözöljenek téged, és hogy beborítsanak téged az isteni fényükkel. A létezők ezen csoportjának mindegyike tart egy kulcsot a Belső Sárkány világához vezető 7 átjáróhoz.

Az elmédben képzeld el önmagad belépni egy csodálatos erdőbe és miközben az ösvény mentén sétálsz, előtte figyeld meg a természetet, látva, hogy milyen bámulatot keltő és látványos , tiszta, terjengős és bőséges.

A fák kiterjesztik az energiájukat számodra, az állatokra és a természet minden más aspektusára, a szívüket megnyitva, az oltalmukban üdvözölnek téged.

Vegyél most észre magad előtt egy nyílást és miközben keresztülmész ezen a nyíláson egy csodálatos hegyvonulat üdvözöl téged. Ez a Sárkányod otthona. Ez a hegyvonulat látványos ásványokból, drágakövekből és gyönyörű színekből áll (minden egyes szín kommunikál a tested csakráival). Minden elem benne van. A tested válaszol erre a jól ismert rezgésekre és megnyílik a továbbított kommunikáció befogadására.

Vegyél egy mély lélegzetet be és miközben kilélegzel a hegy megnyílik az üdvözlésedre és a különböző fénysugarak kifénylenek ebből a hegyláncból, ami összekapcsolódik a tested 7 csakrájának mindegyikével.

Ezen sugarak fénye elkezdi megerősíteni a benned lévő elemek belső minőségeit és megnyitja, befogadja és integrálja a szeretet egyedi nyelvezetét, amivel ebben az időben a külvilágokból a belső világokba való, és a belsőből a külső anyagi világba való mozgás által bekódolódtál.

Az anyag világa számos fizikai, érzelmi, mentális és spirituális kihívással jár, és minden egyes ilyen kihívás feltárt számodra lehetőségeket, hogy a 3. dimenziós világ sűrűsége fölé emelkedjél, és szintén feltárja számodra azokat a hozzáférési/belépési pontokat, ami a 3. dimenziós anyagi világból a folyékony információ magasabb világaiba röpít téged.

Azt szeretném most, ha üdvözölnéd a személyes Őrangyalodat és a Vezetőidet, akik jelen voltak veled a tervrajzod kristálykőbe vésésének idején, hogy úgy mondjam. Ezek a lények ünneplik a Föld Anya DNS-se négy új szintjének lehorgonyzását és egy új szerkezete eleresztését, egy szerkezetet, ami meg fog tartani titeket a tudatosságba való változások ezen fontos időszaka és a bölcsesség és szeretet dinamikáinak módosításai alatt, amivel az emberiség most összehangolja önmagát.

Mielőtt belépnél az Őrangyalod belerajzol egy szimbólumot a harmadikszem csakrádba. Ez a szimbólum megnyit egy utat a magasabb tudás dimenzióiba és egy csodálatos Smaragd Sugár pulzál ki ezen csakra belső bölcsességéből.

A Smaragd Sugár egy üzenet a Belső Sárkányodnak, hogy megérkeztél és készen állsz arra, hogy integráld a 7 Tűz Kapu 7 lángját, amit a te nevedben őrzött ezidáig.

Az Őrangyalod és a személyes vezetőid jeleznek neked, hogy itt az idő belépni a hegylánc belsejébe és miközben belépsz a belső tudatosság barlangjaiba, egy mozgást hallasz magad körül, és a hegy belseje nem nedves és hideg, hanem egy ismerős meleg érzést érzel. Ez a melegség megérinti az összes csakrádat. Egy masszív kamrába vezetnek, ami olyan mint egy amfiteátrum a hegyen belül, és ezen amfiteátrum végén egy csodálatos sárkány van csodálatos smaragd szemekkel és ezen sárkány szemének közepén Rubinvörös láng pulzál és ezen Rubinvörös láng közepén pedig egy csodálatos Borostyán Láng van.

A Sárkányod üdvözöl téged és hozzád repül, leszáll és miközben ez a csodálatos teremtmény föléd tornyosul, kitárja a száját és az Igazság Lángja megérinti a szívedet.

Lélegezd be ezt a lángot a testedbe és miközben kilélegzel önmagad ezen aspektusának melegsége a napfonatodba mozog, a szíved minden egyes dobbanása irányítja a lángot, hogy átégesse az illúzió ezen fátylait, amely megakadályozott, hogy észrevegyél olyan részeket, amik az anyaghoz kapcsolódtak, amik a magasabb tudás, felsőbb szándék más világainak kulcsait tartották és az minden szív Egységbe vezető Ösvényének következő szintjét.

Azt szeretném most, ha közelebb lépnél a Sárkányodhoz és a szívéhez állnál és csak hallgatnád a szívverését. Hunyd le a szemeidet és helyezd a jobb kezed tenyerét a testére érezve annak szívverését. Miközben ez összekapcsolódik a kezed tenyér csakrájával, ezáltal felfelé halad a karodon és ez a pulzálás olyan kódok sorát tartalmazza, ami lehetővé teszi a tudatosságodnak és az emberi tudatodnak, hogy átadja magát annak a tűznek, ami a Minden Ami Van-on belül létezik.

A Sárkányodnak van egy üzenete számodra, ez az üzenet bármilyen formában jöhet, és most nyisd meg a szívedet, az elmédet, a testedet, lelkedet és szellemedet, hogy befogadhasd azt a nyelvet, amit ez a sárkány használ, hogy telepatikusan kommunikáljon veled. A telepatikus kommunikáció most létre fog jönni és a különleges kódok sorozatával integrálódik személyes vezetőid támogatásával.

Lélegezd be mélyen és miközben kilélegzed a kulcsokat a gerinced agyi gerincvelői folyadékában megváltoztatva annak fiziológiáját és ezáltal te és a tudatosságod minden más aspektusa megértheti ezt a közvetítést.

Most helyezd a bal kezed tenyerét a sárkány testére és az energia elkezd feltöltődni a testeden keresztül. Ez az energia felfelé és lefelé mozog, fel a koronacsakrádon, le a gyökércsakrádba ezen hegyvonulat talajába és elindul a Föld Anya testének Ley-vonalain Koszovóba, és onnan Genfbe és kiterjed Peru csodálatos hegyvonulatába és ezután Egyiptom Nagy sivatagaiba.

Végy egy mély lélegeztet, és miközben kilélegzel engedd meg a következő szintnek, hogy keresztülpulzáljon rajtad, miközben a Föld Anya köszönetet mond neked a jelenlétedért és tedd lehetővé a DNS kódjainak, hogy a Föld Anya befogadja, és hogy kommunikáljon a te DNS-eddel. A DNS-ed első 4 szála befogadja ezt a nyelvet és vibrációkat, ahogyan éltél az most megváltozik, megnövekedik életerejében és az anyagi véges világ határain túl terjed és segít számodra megnyitni az elmédet, szívedet, testedet és lelkedet, hogy eggyé váljon a Megszentelt Szellem végtelen világának folyékony fényével.

Azt szeretném most, ha megölelnéd a sárkányodat, amennyire tudod, hogy közel legyél hozzá és ahogyan ezt teszed a Sárkányod egy csodálatos smaragd lénnyé válik, folyékony lesz, mint te. A fény, ami keresztülfénylik ezen a teremtményen, az keresztülragyog a hegyláncon is, ami befogadja ezt, kiterjed az összes csakrád szerkezetébe, létrehozva az elméden, szíveden át. Szellemeden és az anyagon keresztüli új észlelés/érzékelés egy csodálatos sorozatát megteremtve. A belső sárkányod szelleme most belép az intelligenciád birodalmaiba emberi lényként, az érzelmi és fizikai testbe kerül.

A sejtek befogadják a Nagy Galaktikus Mag magasabb geometriájának megszentelt kódjait és a Nagy Galaktikus Mag csakrikus rendszere megnyílik és közvetítésre kerül a bölcsesség, tudás, erő és megértés szintjeinek magasabb oktávja, amivel készen állsz dolgozni.

Az információ, amivel jelenleg bekódoltak támogatni fogja a felszabadulás rendszereit, ami fel fogja szabadítani azokat, akik készen állnak az emberiségen belül lévő szerkezetek korlátozó konstrukcióján túl látni, amiket szándékosan azért hoztak létre, hogy megfosszák a hatalmuktól és elnyomják az emberiséget az anyagi világon belül. Ezért a szimbólumok és kódok mindegyike, amit az Ősök hagytak örökül, akik előttetek jártak a Földön, most egy más birodalomból fognak hozzátok szólni és egy eltérő szinten fogjátok befogadni ezt.

Bárhová is utazol fizikailag, meg fogod figyelni ezen ősi kódokat, az Ősök üzeneteit, amiket szándékosan helyeztek el különböző helyeken, azért, hogy amikor a Fénnyel teliek (Light Ones´) visszatérnek, fel fogják ismerni ezt a nyelvet és azáltal, hogy felismerik ezt a nyelvet az információ könyvtáraiban a szimbólumok feltudnak szabadulni.

A harmadikszemed úgy nyílik meg, mint egy nagy vizű tó és minden egyes szakrális szimbólum, ami bekódolódott Koszóvóba, Genfbe, Peruba és Egyiptom ősi sivatagi templomaiba most beszivárog a harmadikszemedbe és a belső sárkányod megtisztítja az utat számodra, hogy befogadd ezt a tudást.

Lélegezz be és lazíts, miközben kilélegzel és engedd meg a magasabb bölcsesség megszentelt áramlatának, hogy megtalálja az útját azokon a pontokon belül benned, amik elő lettek készítve és bekódolódtak a DNS-edbe, azért, hogy felismerhesd a Minden Ami Van eredeti igazságát.

Miközben befogadod a bölcsesség könyvtárait és az értelmező eszközöket, amik segítenek majd számodra azokat a történeteket átértékelni, amiket mondanak neked és látni fogod miképpen változtak meg a történelem történetei. El fogjátok kezdeni majd megérteni, hogy az információ milyen sok szintjét visszatartották az emberiségtől és ez nagyon nehéz volt, sőt szinte lehetetlen, mivel az emberek kollektív teste befogadta és felfedte/leleplezte, a valódi igazságot a Föld Anyáról és a rejtett bölcsességet, amit magában foglal.

Az eljövendő korszak ideje semmihez sem hasonló. Atlantisz korszakának ideje alatt a bölcsek a Menny és Föld összes eszközét használtál azért, hogy kommunikáljanak és a szabadság, biztonság és béke felé megszőjék az irányokat. Most eljött a Menny és Föld nyelvének egyként való egyesítésére.

A belső Sárkányod átadja neked az első kulcsot a Föld Anya csillag testéhez, habár ő egy anyagi fizikai bolygó, amely még mindig a kozmoszon belül él, ő is a csillagokból van.

A módja annak, ahogyan az energia keresztül halad rajtad megváltozik, és továbbra is változni fog, ez az amiért mindannyiotoknak szükséges megértenetek a csakrák jelképeit, benned lévő és a rajtad kívülre eső világokba vezető kulcsokat.

A belső Sárkányod folyékony smaragd energiája behatol a Föld Anya csillag testébe és kivonja a Hold szimbólumait. A félhold képe most kiterjed a szívcsakrádba és háromszor megfordul az óramutató járásával megegyező irányba lehetővé téve a Nagy Anya végtelen bölcsességéből még többet, azért, hogy ez kommunikálhasson veled.

Lélegezz be mélyen, kilélegezve teljesen. Add át magad és engedd meg a Hold Anyának, hogy eggyé váljon a szíveddel és az Anya tudatosságának összes szintje beszél hozzád.

A Hold Nagy Istennője most körülölel téged és a Sárkányodat. Ő képviseli a fényt a sötétségben és a saját fejlődésed fázisait is képviseli. Engedd meg a Holdnak, hogy ezeken a fázisokon átvezessen téged. Időt vesz igénybe, hogy megtanuld, hogy milyen hatással vannak rád a Hold (különböző fázisai), fizikai személyként az anyagi világban. Tölts időt azzal, hogy kommunikálj vele és az eltérő fázisaival, engedd meg neki, hogy kommunikáljon veled a különböző fázisokon keresztül, amik átvisznek a fénybe megmutatva neked az Egységbe vezető Ösvényt a sötétség időszakai alatt.

A belső Sárkányod újra kinyitja a száját és a lángok egy tomboló tűztengerét leheli ki, a szívcsakrája megnyílik bevonva téged a folyékony smaragd testébe és a Hold Anya sugarai elkísérnek téged.

Miközben egy vagy most a Sárkányoddal, a tested kiterjed és kibővül ezen tüneményes teremtmény méretéhez és azt akarom, hogy képzeld el önmagad a sárkány szemén keresztül nézni, okádva ennek tüzét, érezve a szívverésének erejét, mint ha a sajátod lenne. A Sárkány gerince minden egyes kulcsot a létezésben tartalmaz, ami fizikai világ kristályaihoz, ásványaihoz és drágaköveihez kapcsolódik, és ezen kódok mindegyike is önmagában az információ szintjeinek milliárdjait tartalmazza. Ahogyan és amikor készen állsz, hozzá fogsz férni ehhez és meg fogod határozni önmagadnak az igazságot – az igazságodat és az eredeti terv igazságát.

Thoth Nagyúr most belép a Belső Sárkányod barlangjába, ahogyan Ábrahám, Mózes és Yeshua Mester is ezt teszi. Ezen Ősi Tanítók mindegyike az asztrológia és csillagászat tudományán keresztül dolgozott, hogy előkészítse az utat a követőiknek, akik a Földön járnak.

Ábrahám volt a bölcs férfiak egyike és most ő a Sárkányod eléd áll és felkínál számodra egy smaragd kulcsot a szolgálatkészséged első szintjéhez, hogy megértsd a Menny nyelvét azt, ahogyan ez a Földdel kommunikál.

Thoth, Atlantisz ősi vezetője, szintén előlép és ő is felkínál egy kulcsot egy szimbólum formájában. Ez az a kulcs, amivel Atlantisz idejében dolgoztál, amikor megértetted a csillagászat nyelvét és asztrológia eszközeit.

A kódok a DNS-edben most átrendezik önmagukat összehangolódva ezen két kulccsal és miközben ez történik a folyékony smaragd folyékony rubinná változik és a Sárkány szíve egy ragyogó nappá válik, és a nap sugarai kiterjednek a tudatosságod összes szintjébe azért, hogy megláthasd az új nap hajnalát eljönni és ez manifesztálja az álom megnyilvánulásának jogát, az álmot, hogy az anyagi világ végzete alól felszabadulj.

Vegyél egy mély lélegzetet be és lélegezz ki teljesen és add át magad az ősi nyelv, az ősi tudás, szeretet és bölcsesség ezen kódolásainak és energiáinak.

Yeshua Mester most előlép, a kezét rád és a Sárkányra helyezi és miközben a keze behatol ebbe a folyékony testbe, képes leszel meglátni, hogy Yeshua az embereket a csillagok és Föld nyelvének bölcs megértésével vezette. Ezért azt is tudta, hogy mikor cselekedjen, és mikor ne cselekedjen, mivel a mennyei testek nyelvezete magába foglalja azt az erőt, hogy megmondja ezt, de a tudatlan bolondok, akik a csillagokat egyszerűen világítótestekként látják, a bolondságuk következtében nagyot fognak esni, és a tudatlanok ki fogják nyújtani a kezüket a megvilágosodott egyénekhez kérve a bölcsességüket, kérve a szabadságba vezető kulcsokat, de ezt csak akkor kaphatják meg, ha ők is hajlandóak az utat járni, amit mindannyian megtettetek.

Semelyik lélek nem férhet hozzá ezekhez a magasabb világokhoz addig, amíg nem hajlandó szembenézni a sötét énjével, és ez a belső sötétséggel való szembenézés is, hogy a fény megszülethessen. És ha egyszer a fény megszületik, akkor soha nem lehet elvenni, ezért kedveseim, a Tűz Kapuk ajándéka számotokra ma az elismerés, hogy felvilágosult lények vagytok, azok vagytok, akiknek a tudatlanok sírnak a félelem könnyeivel, mert felismerték, hogy a tudatlanságukért drágán megfizettek, de a bolondoknak is lehetősége nyílik bölcsekké válni. Legyél könyörületes/együttérző velük, mégis szilárd, kutassátok és tanulmányozzátok, tanuljátok meg az Ősök bölcsességét.

A szakrális szimbólumok megfigyelése, amik a Földetek fizikai világában léteznek, megnyitják a szíveteket, elméteket, a testeteket és a lelketeket, hogy befogadjátok a szavaikat és felszabadulttá fogtok válni.

Az összes Vezető belép most a Sárkányod testébe és miközben áthaladnak a Sárkányod folyékony testén egy ajándékot hagynak ott számodra. Ez az ajándék felszívódik a Sárkányod gerincoszlopába és a tiédbe is, mivel egy vagy most ezzel a mindenható teremtménnyel.

Miközben áthaladnak azt akarom most, hogy válassz egy területet az életedben, amelybe be kívánod lélegezni ezeket az erőteljes lángokat, azért, hogy előidézze a felvilágosodást és hogy eltávolítsák a sűrűséget, ami a látomásodat akadályozza és blokkolja a mozgásodat. Tedd ezt meg most.

Vegyél egy mély lélegzetet be és miközben kilélegzel a Koszóvó Belső Sárkánya és Genf Belső Sárkánya is felébred, és a lángjaik egyesülnek és megnyitják a megszentelt portált a Menny és Föld között, ami meg fogja mutatni a tudatlanoknak és a bolondoknak az útjuk, a gondolataik, a kommunikációjuk tévedését/hibáját, a szabályok és törvények értelmezéseinek és végrehajtásának hibáját, azokét, amik nem szolgálják az emberiséget. Ennek eredményeként elérkezett az idő az emberek számára, hogy visszatérjenek az élet alapvető eredetéhez, megértve a 4 irány elementáris nyelvezetét és azt, hogy ezek az elemek, hogyan munkálkodnak rajtatok keresztül és miképpen támogatnak titeket.

Vegyél egy mély lélegzetet be, miközben az energia kiterjed Peruba és Egyiptom sivatagaiba és az összes Belső Sárkány belső keveréke immár aktív.

Azt szeretném, ha egy maradnál a Sárkányoddal és kilépnél a hegyből és észrevennéd, hogy ezen nagy teremtény fenségessége kimagaslik az erdőben, amelyen áthaladtál, hogy találkozz ezzel a lénnyel, és ebből a pontból láthatod az egész világot és a sárkányod kiterjeszti az energiáját, amíg olyan nagy nem lesz, mint a világ és azon is túlterjed, a folyékony energiája most egy a Kozmoszéval.

Vegyél egy mély lélegzetet, miközben elkezded visszahúzni a tudatosságodat a fizikai testedbe. Miközben ez történik lefelé utazol egy portálon a Sárkány szívébe, addig amíg nem állsz közvetlenül megint mellette, ez a mindenható és hatalmas lény feléd veszi az utat, de ez a teremtény egy védelmező és őrző, amennyire ez önmagad egy aspektusa is.

Adj hálát mindenért, amit megtapasztaltál és lazulj el annak tudásában, hogy a titkok feltárulnak, az Ősök igazsága előtérbe kerül és többé nincs mód arra, hogy a tudatlanok megakadályozzák a felvilágosultakat az Isten és Istennő szavának újrafelfedezésében. Az igazság mindig feltárja önmagát a tökéletes időzítésben, és ez az időzítés most van.

Adj köszönetet azoknak a lényeknek, akik elkísértek ezen a különleges utazáson. A Tűz Kapuk az energiameződben és a csakráidban járják táncukat és fényharcosként készen állsz a tudás és földies tapasztalás egy egészen új szintjét magadra ölteni.

Adj hálát önmagadnak a választásokért, amiket meghoztál, hogy keresztülmész ezeken az erőteljes beavatásokon az igazság világába, Adj hálát a bátorságodért, hogy magad elé állsz, hogy meglásd, hogy ki is vagy. Ne ítélettel állj ahhoz, aki vagy, hanem hálával állj ahhoz, amit megtanultál és ahhoz, amivel foglalkoztál, mert az alternatív módokon mutatta meg önmagad megtapasztalását és az anyagi harmadik dimenziós világban való élet élését is.

Vegyél egy mély lélegzetet be, visszahúzva a tudatodat még mélyebben a fizikai testedbe, biztosítva, hogy teljesen leföldelődjél a testedben ezen az idővonalon, itt és most, még mindig teljesen kapcsolatba maradva az energiákkal, amelyek születésének tanúja voltál ma, az összes energiával, ami kapcsolódott ehhez, és amellyel most már egy vagy.

Egyenesítsd ki a gerinced, húzd hátra a vállaidat és engedd meg a szívednek, hogy befogadja a Nagy Kozmosz áldásait. A világotok mindig fénnyel teli lehet.

Mária Magdolna vagyok, au revoir.

Soron következő Tűz Kapus anyag:

Mária Magdolna: 7:27 - 83-89. Tűz Kapu 2009. július 23

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-727-83-89-tuz-kapu.html?m=0


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...