Mária Magdolna - 8:28 - 2-8. Levegő KapuMichelle Eloff (09.08.14) - Mária Magdolna: 8:28 - 2-8. Levegő Kapu

Fordította: Borsos Árpád
Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika, 2009.08.14

Forrás: thelightweaver

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/8af9ob5ulsby5zk/M%C3%A1ria+Magdolna+28_8+kulcsd%C3%A1tum+%C3%A9s+a+2-8.+Leveg%C5%91+Kapu+aktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3

......................................................................................................

Előző közvetítés:

Mária Magdolna – A Lelkiismeret 7 Oszlopa, a 139-144. Tűz Kapu és az Első Levegő Kapu 2009. augusztus 10

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-lelkiismeret-7-oszlopa.html

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

___________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok és köszöntelek és üdvözöllek benneteket a fény, a szeretet és az igazság jelenlétében. Üdvözletem mindannyiótoknak!

Újabb alkalom az ünneplésre, hogy elkezdjük veletek a Levegő Kapuk utazását. A Tűz Kapuk megnyitották a számotokra a Szellem nyers erejét, s ezáltal kezditek meglátni, hogy mennyire intenzív ez az energia, ennek az energiának az intenzitása a jelen idő 'jelen’-ségét hozza el.

Azoknak a Nagyobb Lényeknek a fénye és bölcsessége, akik segíteni gyűltek össze benneteket, része mindannyiótoknak, azaz beleszövődött a DNS-etek fényébe, és segít nektek emlékezni annak erejére, akik vagytok. A Levegő Kapuk szintén tartalmazzák a Szellemet, ez azonban a Szellem magasabb intelligenciája, a Szellem tudománya, és a Szellem mögötti tudomány. Nincs tovább tudomány kontra spiritualitás, ezek most már egyek, és az e mögött húzódó tudomány megértésével segítetek magatoknak felülemelkedni az elme és az intellektus régi paradigmáján, és kezditek integrálni annak kiterjedtebb dimenzióit, ahogy ezt az energiát hasznosítjátok.

A ma aktiválandó hét Levegő Kapu, ami összefüggésben áll a (2009-es) Krisztus év augusztus 28-ával, megnyitja a tudatosságotokat a magasabb intellektus előtt, ez egyben olyan időpont is, amikor a Földanya fogadja új isteni sorsának első rétegét. Együttműködtünk vele új mennyei DNS-e elhozásában, és most az új felsőbb sorsának átadása elkezdődik a DNS-e szálain át, és természetesen ugyanez vonatkozik rátok is.

Akik jelenleg most mind velünk dolgoztok, ti vagytok ennek a fénynek, ennek a szeretetnek és ennek a tudatosságnak a horgonyai és ezeket a Levegő Kapukat a finnországi Lappföldön, Anchorage-ben Alaszkában, és Buenos Airesben Argentínában fogjuk lehorgonyozni. Kérem, ne feledjétek, hogy ezek az energiák ugyanúgy irányulnak a Kristály Szívhez Kairóba és a másik Kristály Szívhez Oroszországba.

A 2009-es Krisztus év november havában, ahogy azt legtöbben tudjátok, a Fénymunkások egy csoportjával Kairóba utaztunk. A csapatunk, amelyik belőlünk ezen az oldalon és belőletek a Föld Síkján áll, százhuszonkettőezer szinten működünk együtt, ami lehet vagy inkább valószínűleg teljesen felfoghatatlan magasabb intellektusotok számára abban az értelemben, hogy az emberi tudatosság hogyan foghatja föl ezt, de ez a százhuszonkettő ezer szint a testetek sejtjein keresztül hat, és a testetek atomjaiban tárolt kódokon át.

Amikor minden évben ezen a napon negyvennyolcan összegyűltök - és még ha többen is vagytok negyvennyolcnál, az nem számít - szóval amikor mind összegyűltök, akkor a testetek a fény és a feltétel nélküli szeretet erőteljesen vibráló erejévé válik. Ezek a folyékony energiák beleszövődnek valamennyi földrajzi helyszínbe, melyeket mára aktiváltunk és azokéba, melyeket a végső kairói lehorgonyzásig aktiválunk. Ahogy azt már korábban említettem, ez a hatalmas Tizenkettedik Dimenziós Átjáró aktiválása, és egyben a régi paradigma egy-egy átjárójának a folyamatos lepecsételése [is].

Azért említem ezt most meg, mert a másodiktól nyolcadikig [tartó] Levegő Kapu[k] őrzi[k] a kulcsot a magasabb intellektushoz, és ez az aspektusotok most arra kér benneteket, hogy lépjetek fel egy egészen új szintre az életviteletekben, nézzetek az énre és emeljétek az elmétekbe! A Levegő Kapuk mind az elmére és az intellektusra összpontosítanak.

A Szellem nyers szelleme kitisztította az utat, hogy ez bekövetkezhessen. A korona csakra magasabb oktávjai és a gyökér csakra megnyíltak és fogadják ezt a hihetetlen közvetítést, ami ezeken az aktiválásokon át érkezik. Most pedig a harmadik szem és a keresztcsonti/szex csakra fogadja az energiának ezeket a magasabb oktávjait a Levegő Kapukon át.

Szóval kedveseim, ideje új módszerrel fordulni az elmétek felé. Az elme az információ tárházát foglalja magába, ez az információ sok szinten támogat titeket, viszont akadnak már ennek az információnak olyan aspektusai, melyek már nem szolgálnak benneteket és a régi világhoz tartoznak és emberekhez a múltatokból. Létfontosságú túllépnetek ezeken a szinteken, mivel ez segíteni fog túllépni az emberi felépítményen, a magatartás és a hiedelem rendszerek értelmében, és ahogy ezek a minták szerepet játszottak az életetekben ezeknek a magatartásoknak és hiedelem rendszereknek köszönhetően.

Azon felül, hogy a Levegő Kapuk együttműködnek a magasabb elmével, áthatják a tudatalatti elme abszolút mélységét is, és a kettő együtt fog hatni, a tudatos és a tudatalatti, ezért a Levegő Kapuk időszaka alatt úgy fogjátok találni, hogy sok minden, ami a tudatalattiba merült, most a felszínre bukkan. A Tűz Kapuk folyamata előkészített benneteket erre az időre, megtanultátok, hogyan figyeljétek a kibontakozó dolgokat, anélkül, hogy az eredményükhöz kapcsolódnátok, és hogy bízzatok benne, hogy létezik a feltétel nélküli folyékony szeretetnek az a magasabb vibrációja, amelyik magához ölel benneteket, létezik az ítélkezés-mentesség önmagatok és mások felé, és hogy ez létfontosságú összetevője a Levegő Kapuk tanításai elsajátításának.

Kezdetnek pedig azt kérem, hogy csukjátok be a szemeteket, ha még nem tettétek volna meg, és öleljétek át magatokat, és tudatosítsátok azt az érzést, hogy a testetek a karotok alatt van.

Vegyetek egy mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, még jobban tudatosodjon a testiségetek/fizikaiságotok! Az a test, amit éppen most megérintetek, az éppen most ti vagytok, és aki most vagytok, az a legjobb, aki jelenleg lehettek, nem a jövőről beszélünk, nem a múltról beszélünk, az ’itt és most’-ról beszélünk. Minden, ami hatással volt rátok az életetekben, hozzájárult, hogy elérjétek azt a pontot, ahol most tartotok, ezért magasabb nézőpontból minden tökéletes volt.

A Föld bolygó a leghatékonyabb iskola a tanuláshoz, különösen a dualitás megértésének illetve annak elsajátításához, ahogy a fény és az árnyék együtt hat. Az emberi fájdalom és szenvedés nem ér véget 2012-ben, nem ér véget holnap, de azok az eszközök, melyeket nektek [át]adunk, azért vannak, hogy sokkal könnyebben és mélyebb meglátásokkal segítsenek kezelni a kihívásokat, és [azok] az eszközök, melyeket uraltok, olyan mechanizmusokká válnak, melyeken keresztül vezetni tudtok másokat, akik még nem tartanak ott, ahol ti.

A dualitás céljának megértése nagyon fontos, mert segíteni fog még újabb szinteken leföldelni [ön]magatokat a testetekben. Legtöbbször, amikor megrázkódtatást éltek át, traumát, fájdalmat, szenvedést és visszaélést tapasztaltok, akkor lekapcsolódtok a testről, és mostanra már valószínűleg tudjátok, mivel kihangsúlyoztuk, hogy ha nem vagytok leföldelve a fizikai testben, akkor hihetetlenül nehézzé válik az életeteket élni, és nemcsak azért, mert nagyon nehézzé válik manifesztálni a kézzelfoghatóságot, amire a leginkább szükségetek van az életben ahhoz, hogy céltudatosan és hitelesen élhessetek. Tehát ha szeretitek azt, aki most vagytok, az a legelső lépés, amit tennetek kell annak érdekében, hogy magatokévá tegyétek és uraljátok a Levegő Kapu Energiákat.

Most képzeljétek el magatokat egy felséges Fény Palotában, ez a hely aranyból készült és minden elképzelhető szent drágakőből. Ez Kuthumi mester új Tanító Temploma. A Jupiter vibrációit tartalmazza, melyek azért léptek előtérbe, hogy segítsenek minden képzeletet meghaladóan kiterjednetek, és [hogy] el tudjátok képzelni azokat energiákat és információkat, azt a tudományt és technológiát, ami felétek tart azon szent hírnökök szárnyain, akiket Szoláris Arkangyalokként ismertek.

Egy pillanatra tekintsetek körül, emésszétek meg annak fenségességét, amit elképzeltetek! Érezzétek az arany vibrációt és az aranyba ágyazott drágakövek energiáját belépni a testetekbe!

Egy hatalmas nagy terembe vezetünk titeket, ahol láthatjátok rátok várni ezt a tündöklő arany lényt, óriási szárnyát szintén ékkövek borítják, és amikor közelebb húzódtok, felismeritek Kuthumi mestert. Amikor hozzáléptek, a karját körétek fonja üdvözlésül a tanítás templomában.

Lélegezzetek be mélyen, lélegezzetek ki teljesen, miközben egy arany díszpárnához vezet titeket, amelyen kéréseteknek megfelelően lepihenhettek!

Abban a pillanatban, hogy helyet foglaltok, az össze szoláris arkangyal belép, ahogy személyes vezetőitek, az őrangyalotok és a mester vezetőtök egyaránt. Valamennyien örülnek, hogy tanúi lehetnek a jelenléteteknek a Tanítás Templomában, ahol a hét Levegő Kapu aktiválásában részesültök.

Én, Mária Magdolna, felétek tartok és magammal viszek tizenkettő kvarc kristályt (kettős végződésűt) és kör alakban körétek helyezem. Ezek a kristályok a fény oszlopát hozzák létre körülöttetek, segítik az elméteket sokkal könnyedebben ellazulni, ami aztán hozzásegít a ma esedékes energiák befogadásához és továbbításához.

Lélegezzetek be újra mélyen, és amikor kilélegeztek, adjátok át magatokat a körülöttetek emelkedő fényoszlop energiájának! Lazítsátok [el] az elméteket, lazítsátok [el] a testeteket, és pihenjetek le az arany díszes vánkoson!

Ennek a vánkosnak a belsejében van százhuszonkettő szent ékkő, az energiájuk most aktiválódik és elkezd kommunikálni a testetek atomjaival. Ez gyönyörű fényt eredményez, amelyet az atomi struktúrátok közepe bocsát ki, és ez továbbsugárzik rajtatok át. Amikor ez betöltötte ezt a termet, minden jelenlévő lény megnyitja a szív csakráját, hozzákapcsolja a tiétekhez, és a fény aktiválása kezdetét veszi.

Én magam Kuthumi mellett foglalok helyet, a bal oldalára állok, a jobbjára Jezabel istennő áll. Az energiánk egy szent háromágú csillagot képez - a Szentháromság, a Háromszoros [férfi] Isten és a Háromszoros Istennő energiáit. Ez a háromszög három dimenzióssá válik, és elkezd forogni köztünk és köztetek, és minden fordulata egy-egy erőteljes hangjegyet bocsát ki, ami egyenesen a harmadik szemetekkel kommunikál.

Most képzeljétek el a harmadik szemeteket, amint óriási barlangként megnyílik a ”szája”, és elnyeli az összes lehetséges fényt! Az elmétek mennél jobban feltárul, a hangjegyek annál gyakrabban lépnek ki, a háromszög annál gyorsabban forog, míg végül egyetlen hangzásként lép be a harmadik szemetekbe.

Ez a hangzás most átitatja a tudatalattitok valamennyi szintjét és megnyitja az utat előttetek, hogy befogadhassatok bármit, amire pillanatnyilag szükségetek lehet, ami segíthet megnyitni az Anya/Atya Isten magasabb intellektusát!

A szoláris arkangyalok körétek állnak újabb kört formálva, a szívükből kilépő sugarak aktiválják a soron következő Másodiktól Nyolcadikig [tartó] hét fényoszlop energiáit.

Kuthumi mester arra kér benneteket, hogy képzeljétek el megnyílni a harmadik szemeteket, hogy képzeljétek el magatokat a harmadik szemeteken át lélegezni! Oxigénnel való ellátása kiterjeszti a harmadik szemet, és mind a száznegyvennégy Tűz Kapu összhangba kerül magasabb elmétekkel.

A szívcsakrátok most megnyílik, hogy kibocsássa ennek a száznegyvennégy Tűz Kapunak a sugarait.

Lélegezzetek be és lazítsatok!

Eljött az idő az emberiség számára vagy legalább is azok számára, akik készen állnak, hogy túllépjenek azon a strukturált korlátozó gondolkodáson, amit a társadalom eszközölt ki. A régi paradigma számos hazugságon alapul és temérdek rendszert, amit elviseltek, olyanok alkottak meg, akik féltek hatalmuk elvesztésétől. A félelem nem teremt biztos, stabil alapokat. Most itt a lehetőség, hogy eltüntessétek ezeket az alapokat, ami által az intellektusotok elkezdi felfogni a Szellem mögötti tudományt, egyszersmind a ti szellemetek mögötti tudományt.

Hanathiel szoláris arkangyal egy sárga fény labdát tartva hozzátok lép, mögétek helyezi a díszpárnára a gyökér csakrátoknál. A labda folyékonnyá válik, behatol a testetekbe, felemelkedik a gerincben a harmadik szem csakrába. A sárga az intellektus színe.

Kuthumi mester most kiléptet egy arany fénysugarat a harmadik szeméből a tiétekbe, és a sárga labda a fény színjátszó, sugárzó, különleges arany fénygömbjévé válik.

A sárga azért került először a gyökércsakrátokhoz, hogy megmutassa a testeteknek, hogyan vegye fel mindazt, ami az alsó világból származik, és alkimista képességeiteket kell használnotok ahhoz, hogy aminek természete alantas, azt átalakítsátok arany természetűvé, a magasabb elme magasabb tudatossága arany tudatosságává, és az Anya/Atya Isten magasabb intellektusává.

A Levegő Kapuk első pillérével ma szintén foglalkozunk. Az iménti sárga labdát elküldjük a Lappföldre, Anchorage-be, Buenos Airesbe, és ez ugyanazt háromágú csillagot hozza létre, mint amelyet én, Mária Magdolna, Kuthumi és Jezabel terjesztettünk ki hozzátok. Képzeljétek el az energiákat összeilleszkedni, és átváltozni háromdimenziós pörgő háromszöggé a három földrajzi helyszín között, [és] a fénye minden irányba kibocsátja vibrációit.

Kuthumi mester kiterjeszt egy másik arany sugarat hozzátok, amelyik leereszkedik a testeteken át, átkel az ékköveken a párnán, bele a Földanya testébe és ez az arany sugár megérinti a három pontot, arany esőt szórva szét a háromszög csúcsairól Kairó és Oroszország felé.

Amint a Levegő Kapuk most megnyílnak, hogy megnyilvánítsák átható tanításaikat, támogatáshoz juttok egy arany oszlop birtoklásának a képességével, ami betöltődik a korona csakrátokba, majd letöltődik egész a gyökércsakráig. Minden lélegzetetekkel túllép a testiségeteken. Most már belépett a Földanya mélyébe és terjed tovább a Galaktikus Mag szívébe.

Amikor Kuthumi mester elétek áll, egy papírtekercset nyújt át nektek, amelyen az igaz felsőbb elme ősi tanítási találhatóak, az isteni/istennői énetek teljesebb intellektusának tanításai. Az erre a tekercsre rótt információ meg fog nyilvánulni előttetek a maga isteni időzítésnek megfelelően, tehát maradjatok nyugodtak, türelmesek és engedjetek minden lépést úgy kibontakozni, amikor és ahogy akar! Helyezzétek ezt a tekercset a padlóra magatok elé!

Lélegezzetek be mélyen, lazítsatok annak tudatában, hogy lelketek felépítésének, térképének és felsőbb sorsának fontos részét fogadjátok éppen!

Mielőtt a Földanya isteni sorsának új kódjai horgonyt ereszthetnének, ti a fénnyel együttműködő Fénymunkásokként meg kell, hogy értsétek, mennyire létfontosságú a feltétel nélküli szeretet, ami alatt azt értjük, hogy éljetek ítéletektől mentesen önmagatokkal és másokkal szemben! Ezáltal sokkal egyszerűbb lesz kezelnetek az [olyan] elerőtlenítő gondolatformákat, hiedelemrendszereket és viselkedést, amelyekre az egész emberiséget beprogramozták.

Meglátva és megérezve, tudva és felfogva, hogy a kollektív tudatosság hiedelemrendszerének alapját a félelem motiválja, felül fogtok emelkedni ennek világán, jócskán gyorsabban, mint azt előreláttátok.

Annak érdekében, hogy a többi hat Levegő Kaput aktiváljátok, a száznegyvennégy Tűz Kaputok elkezd egy spirált létrehozni a testetek körül. A lángok felmelegítik a testeteket, kiterjesztik az energiákat, hogy kényelmesen és könnyedén tudjatok befogadni.

Kuthumi mester azt kérdezi tőletek, hogy melyik a legelerőtlenítőbb hiedelmetek magatokról. Mi az az egyetlen dolog, ami ki nem állhattok, vagy leginkább elutasítotok magatokban? A választ erre tartsátok meg magatoknak, üljetek le vele egy csendes percetekben, és gombolyítsátok fel véglegesen! Igaz-e, amit hisztek? Tény-e? Ha bizonytalanok vagytok, kérdezzetek meg általatok jól ismert embereket, ha egyetértenek a válaszotokkal, ha nem, azután el kell kezdenetek magatokra az Isten és az Istennő szemén át tekinteni! Minden emberi lény szembesül a saját személyisége olyan vonatkozásaival, melyeket tekinthetünk működési zavaroknak, legyenek azok bár a teljesebb világok felé törekvőek, abból a szempontból, hogy kik is vagytok az emberi formán túlmenően, viszont amikor őszinték vagytok magatokhoz, és képesek vagytok magatokat átölelni, és hagyjátok az elméteket belátni, hogy az ’itt és most’ a valóságotok, akkor meghódítjátok egy rendkívül fontos részét a Levegő Kapuk világába vezető utazásnak.

Az elme a legrombolóbb vonatkozása az emberi természetnek, és [mégis] egyike a leghatékonyabb teremtményeknek, mivel mérhetetlen fényt és rendkívül meghatalmasító fogalmakat képes létrehozni.

Terjesszétek ki az elméteket még jobban, hogy befogadhassátok a felétek tartó energiákat a Galaktikus Magból, és engedjétek belétek ömleni, elemzés nélkül, egyszerűen csak befogadva!

A kérdés, amit Kuthumi mester feltett nektek, segít megalkotni azt az alapzatot, amelyen tevékenykedni fogtok ettől a ponttól kezdve, mert mindaz, aminek köze van hozzátok, amit elutasítotok és amit utáltok, az megmérgezi az elméteket, az gátolni fogja a hiteles ösvény elfogadásának a folyamatát, amelyen már haladtok. Mindazt, amit valaha mondtak nektek rólatok és nem tűnik igaznak, azt ideje elengedni.

A szoláris arkangyalok most szorosan körülállnak titeket, szárnyukat kiterjesztik. A szárnyuk vibrációja kialakít egy fénytakarót körülöttetek, ami elnyeli a gondolatformákat, ezért egy perce [azt] szeretném, ha engednétek az összes magatokról [alkotott] negatív gondolatformátokat átszáguldani az elméteken, csak simán megfigyelve azokat, és ez a takaró, amelyet a szoláris arkangyalok teremtettek, elnyeli az energiájukat.

Most engedjétek az összes olyan gondolatot magatokról, amelyről úgy hiszitek, hogy tökéletlen, elfogadhatatlan és szerethetetlen, átszaladni az elméteken!

Észrevehetitek, hogy ez a takaró megváltoztatta a színét, és egy kicsit elfakul - ez az energiája, a vibrációk sűrűje azon gondolatformáknak, melyek hatással vannak az intellektusotokra, ha hiszitek, ha nem. Az intellektus kapcsolódik az ötletekhez és az elgondolásokhoz, ahogyan a tudományok is, melyek támogatják a hiedelmeket az énről és az életről. Ha egyszer a magatokról [alkotott] hiedelmeitek átalakulnak, az intellektus magához vonzza az információk magasabb szintjét, ami támogatja az új előtérbe kerülését, és ez az a tudomány, ami megmutatja nektek a szellemetek szentségét, és [azt,] hogy a szellem tudománya hogyan hat rajtatok keresztül mindenkor, viszont az elmében és a tudatalattiban tárolt elerőtlenítő gondolat formák gátolják és kioltják a teljes közvetítést, amiről ez az üzenet szól.

Ezért szeretném, ha most elképzelnétek az összes negativitást beleömleni ebbe a takaróba, és engednétek a harmadik szemeteket összekapcsolódni a Galaktikus Mag harmadik szemével, és egy különleges smaragd fény lép ki a Galaktikus Magból a harmadik szemetekbe. Ez egyesül a ti szívetek dobbanásával, minden lüktetése átitatja a tudatalattit, elhozza a feltétel nélküli szeretet tiszta energiáját, és egy új látványt, egy új világot, amelyben teremteni fogtok.

Lélegezzétek be ezt az energiát, lélegezzetek ki és lazítsatok!

A szoláris arkangyalok most a Tűz Kapukra mutatnak, mert ezt az energiát teljesen át fogják alakítani minden szinten, minden aspektusukban, tudatosat és tudatalattit, ismertet és ismeretlent, láthatót és láthatatlant, és ezt kerül a Galaktikus Mag harmadik szemének Smaragd Sugarába, ahol feltöltődik a feltétel nélküli szeretetnek ezzel az erőteljes vibrációjával, teljesen átalakul és visszatér hozzátok.

Smaragdzöldet választottunk, hogy a magasabb intellektusnak és a magasabb elmének ezt a gondoskodó energiáját táplálni tudja, ezáltal ami kibimbózik ebből az új világból, az táplálhasson benneteket, és életben tartson az életetek további részében. Mert az buján fog növekedni, és igen, ti megritkítjátok, megmetszitek ezt az új világot, de csak azt belőle, ami a régi világ maradványa, [csak] azt távolítjátok el.

Vegyetek most mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, a Galaktikus Mag kibocsátja a Földanya isteni sorsának új kódjait, ez beleömlik a testetekbe a harmadik szemeteken át, [majd tovább] a szív csakrátokba, aktivál egy smaragd lángot, ami lefelé tart a gyökér csakrához, bele a Földanya testébe és szétterjed mind a négy irányba a teste, az elméje, a szelleme és a lelke minden szintjén. Ez most elvezet [ahhoz] az öt ponthoz, amelyből három a mai földrajzi helyszínünk, továbbá Kairó és a Kristály Szív Oroszországban, és a smaragd láng aktiválódik ezen az öt ponton, és az Istennő ötágú csillaga újból belehatol a Földanyába, a sejtjeibe, a DNS-ébe, a teste kristályaiba, minden élőbe a testében, és minden élőbe a testének felszínén.

Koncentráljatok a smaragdzöldre, ahogy átszáguld a testeteken, most a smaragdzöld lenyomat átitatja a lelketek minden szemcséjét, ami az ő testéből áll. Ez beletáplálódik a természet minden szintjébe és minden, ami a testébe plántálódik 2009. augusztus 28-ától fogva, fogadja ezeket a kódokat és ezen a bevitelen keresztül, ami a Földbe beleplántálódik, befogadja az emberiség ezeket az energiákat.

A természet egésze ennek kibocsátója lesz, az élet minden királysága táplálja a természetet, [és] amit a természet átvesz, azt elkezdi kibocsátani, és ezáltal leszünk képesek biztonságosan és veszélytelenül segíteni az emberiségnek, hogy átalakítsa a gondolkodását a magasabb elme, a magasabb intellektus gondolkodásává, és ezáltal a Szellem tudományának teljesebb megértése születik meg, és ez segíti új szemlélethez a kollektív tudatosságot, hogy megnyissa az isteni világát, hogy meglássa a Földanya isteniségét, beleértve saját magát, és elkezdje végigjátszani azt, hogy, kezdi felszabadítani azt, ami elerőtlenítő, és aztán a dualitás megértése mélyebb szinten integrálódik.

Ezek a smaragd energiák tovább lüktetnek a Földanya testében negyven nap és negyven éjszaka. Ezt a smaragdot azután elküldjük a Sinai-hegyhez, ami erőteljes átjáró, egyike Kuthumi átjáróinak, és az ő új misztérium iskolája, ha nevezhetjük így, itt kezd el lehorgonyozódni. A misztérium iskola, amire utalunk, nem olyan, mint az ősi misztérium iskolák voltak, itt az egész hegyvonulat azt a szakrális szeretetet és bölcsességet bocsátja ki, amelyet Teremtőink testesítenek meg és megérintenek bárkit, aki lábával a hegyet érinti.

Ugyanez a smaragd kiterjed a szívetekhez is, és a Smaragd Sugár szívében őrződik.

Hanathiel szoláris arkangyal most egy szakrális jelképet ró fel a szív csakrátok hátsó részére. Jezabel istennő szembeáll veletek, és behelyez szent jelképet a harmadik szem csakrátokba. Ez a két jelkép most egyesül a szívetekben. A Galaktikus Mag most újabb smaragd energia sugarat küld, és ez aktiválja ennek a két szimbólumnak a nyelvét. A sugarak kiterjednek a jelképekből a harmadik szemhez és a jelképek pontos másolata beágyazódik a harmadik szem csakrába, [ugyan]úgy, ahogy a szívben [van].

Vegyetek újabb mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, a tizenkét kettős végű kristály, amit én helyeztem körétek, szintén kibocsát egy hangot, ez beszél a testetek csontrendszeréhez, és elkezdi megerősíteni a csontvelőben tárolt rezonanciát, erősíti a csontvázat és olyan könnyűvé kezdi tenni, mint a madaraké.

Azt szeretném, ha elképzelnétek a szárnyaitokat széttárulni a vállatok mögül, a testeteket pedig ha könnyűnek éreznétek! Nagyon óvatosan nézzetek fel és megláthatjátok Kuthumi Templomát megnyílni, és ő arra bíztat benneteket, hogy keljetek szárnyra. Ez a repülés jelképezi a felülemelkedést a régi világ minden régi mentális paradigmáján, és felülemelkedtek minden emberi hiedelmen, ami tovább már nem támogat titeket.

Szárnyaljatok olyan magasra, amennyire csak szeretnétek! Az energiák még mindig tartanak benneteket, és vissza fognak hozni.

Képzeljétek el, hogy milyen súlytalannak lenni, mentális félelmek és társadalmi nyomás nélkül, ami félreinformált, félrevezetett a tudomány szellemével, és a Szellem tudományával kapcsolatban. Ahol az embereket elkülönítették a magasabb tanításoktól annak érdekében, hogy megőrizzék a hatalmat, ami nem tartozott azokhoz, akik azt magukénak nyilvánították. Ez a hatalom visszakerül a Hitelesekhez, azokhoz, akik valóban megértik a definícióját, az értelmét, az erejét és a célját.

A Galaktikus Mag most elkezdi magnetikusan húzni az energiátokat a csakra rendszerébe, és behatoltok a Galaktikus Mag gyökér csakrájába, és átszárnyaltok valamennyi csakráján, míg ki nem kerültök a koronáján át.

Szeretném, ha most a Galaktikus Mag koronájánál köröznétek és belemerülnétek átszelve újra az összes csakráját, míg ki nem kerültök ismét a gyökércsakránál. Lebegjetek ezen csakra alatt, mivel a Galaktikus Mag most fogadja az új lenyomatotokat, eltárolja abba az ősi templomba, ahová az eredeti Mesterek bekódolták a lelketek szimbólumát. Ez aktiválódik, és egy ragyogó fénysugár tart felétek, de a Galaktikus Mag csakráin belül marad, nézzetek fel és még egyszer repüljetek olyan gyorsan, ahogy csak tudtok, bele a gyökércsakrába, végig föl a koronáig és repítsétek ki magatokat a tetején! Körözzetek tizenkettőször, merüljetek vissza végig le a gyökérig, és ott is körözzetek tizenkettőször!

Most [azt] szeretném, ha utat szőnétek a Galaktikus csakrák körül, amíg el nem éritek a koronát, és aztán visszafelé is szőnétek, mintha egy kaduceust [két, botra tekeredő kígyót] alakítanátok ki és amikor eléritek a gyökér csakrát, lebegnétek, és az összes itteni energia beleömlik a koronátokba, feltölti a testeteket és kiterjed a Földanyához, aktiválja a hét Levegő Kaput, és teljesen aktiválja a Földanya új isteni sorsának első szintjét.

Mialatt ez történik, tudatosuljon bennetek, hogy mennyivel nagyobb és erősebb lett a szárnyatok, lássátok, hogy mennyire fényesen ragyognak a csakráitok, és a Szellem nyers ereje, ami átjött a Tűz Kapukon, most átterjed a Levegő Kapuk új szintjéhez. A szárnyas hírnökök erőteljes átjárója most egy veletek és vibrál, lüktet, és együtt verdes a szárnyatokkal.

Hallhatjátok Kuthumi hangját visszahívni benneteket a Templomba, és könnyedén és igen sebesen visszataláltok az arany párnára, a szárnyatokat magasra tartva. Kuthumi elétek áll és meglátjátok az erős feltétel nélküli szeretetet és bölcsességet, amelyet tovább áraszt a szívén át a testetekbe. Látjátok az együttérzését, az őszinteségét és a mély szeretetét irántatok.

Most kézen fog benneteket és felálltok. Nézzetek a szemébe, a szeme kibocsát tizenkét szent jelképet, ami része új isteni sorsotoknak. Ezek bekódolódnak szent lenyomatotokba, és a Levegő Kapuk ezzel most új módokat aktiválnak, melyekkel meghaladhatjátok a végzetet, és az emberi életetek régi karmáját, és elkezditek kifejezni azt a hatalmat, ami sorsotok megélésében rejlik.

Adjatok hálát Kuthuminak mindezért! Adjatok hálát magatoknak, hogy elfogadtátok ezt a beavatást, mivel elfogadtátok [azt] a lehetőséget, hogy szembenézzetek önmagatok kihívásaival minden szinten, hogy megkérdőjelezzétek a hiedelemrendszereket, melyeket az intellektus és a társadalom félelme hozott létre. Ne feledjétek, hogy a hiedelemrendszerek hatnak az intellektusra, ami magához vonz olyan információkat, ami támogatja az intellektus hiedelmeit és az intellektuális hiedelmeket.

Lélegezzétek be és engedjétek ki, mivel ez a kihívás olyan, ami soha nem fog megbánást tanúsítani, mert meg fogja mutatni személyes erőtök újabb szintjét, és felfedi, hogy az elme lenyomatai mennyire erősek, és hogy mennyire uralták az emberi világ felépítményét, az emberi életet, és hogy miként csatornázódott át a félelem alapú világ és a szeretet alapú világ duális világain, és el kell döntenetek, hogy melyikhez vonzódtok.

Kuthumi arra kér titeket, hogy vigyétek magatokkal ezt az arany párnát, és a következő Levegő Kapuk esedékességéig képzeljétek magatokat folyvást ezen ülni, akár a saját meditációtokban is ezen ülhettek. A drágakövek bekódolódtak mindazzal az energiával, amit a Galaktikus Mag aktivált, folyamatosan kommunikálni fognak a csakráitokkal.

A tizenkét kettős végű kvarc kristályt rátok hagyom, tartsátok magatoknál azokat, és tegyétek velük ugyanazt - vagyis képzeljétek magatok köré, úgy ahogy ma tettük, és ezáltal az Anya/Atya Isten magasabb intelligenciáját és magasabb intellektusát támogató frekvenciákká válnak.

Vegyetek egy mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, finoman kezdjétek visszahozni a tudatosságotokat a fizikai testetekbe, biztosítsátok, hogy teljesen leföldelitek magatokat a fizikai testben a jelen idővonalon!

Vegyetek újabb mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, újra öleljétek át magatokat, emlékeztetve magatokat, hogy emberek vagytok, hogy jelen vagytok, hogy hús vagytok, hogy lélek vagytok, aki azt választotta, hogy megtapasztalja a fény magasiskoláját, a Földanyát. Teljesen és egészen meg kell értenetek és elsajátítanotok a dualitás aspektusait, hogy meghaladhassátok az élet sötét oldalának elgyengítő erőit.

Helyezzétek a tenyereteket a Földre, adjatok hálát a Földanyának a támogatásáért, és ne feledjétek, hogy mindaz, amit most tesztek, betáplálódik az ő testébe és mindabba, amit ezután a testébe helyeztek, és így fogjuk terjeszteni a szeretet fényét, ami a magasabb intelligenciában létezik és Atya/Anya Istenként ismeritek, mint annak a bizonyos Szellemnek az igaz hiteles látomását és alapelveit és tudományát.

Valamennyien, akik most jelen vagytok, megkapjátok ezt az energiát, nemcsak a Tűz Kapuk lángjainak az őrzői vagytok, hanem a Levegő Kapuk lángjait is őrzitek. Soha ne feledjétek, hogy már szárnyaitok vannak, és tudtok repülni bármilyen helyzet fölött, lebeghettek fölötte, megvizsgálhatjátok magasabb nézőpontból, és aztán cselekedhettek. Lehetnek időszakok, amikor a Galaktikus Központ újra hív benneteket, akkor szárnyaljatok, ahogy korábban a csakrák között tettétek oda vissza, mivel már a Galaktikus Mag része vagytok, megkaptátok ezeket a beavatásokat és megerősítitek a kötelékeiteket az Anya/Atya Isten lényének visszatükröződéseivel.

Köszönjük valamennyiőtöknek a rajongásotokat, amiért tovább léphettek, és beléphettek magatok igazságába. Köszönjük mindannyiótoknak, hogy összejöttetek, hogy a Földanyával dolgoztatok csoportként és az Egyetlen Szív testeként, hogy minden Fénymunkás szövi a fényt. Örökké hálásak leszünk nektek. Tudjátok, hogy mi mind mélyen szeretünk benneteket!

Mária Magdolna vagyok és a szeretetem örökké a tiétek. Au revoir.

Soron következő Levegős Kapus közvetítés:

Mária Magdolna – Az Őr váltása és 9-15. Levegő Kapu 2009. szeptember 1

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-az-or-valtasa-es-9-15.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...