Mária Magdolna - 8:8 - 104-110. Tűz KapuMichelle Eloff (09.07.31) - Mária Magdolna: 8:8 - 104-110. Tűz Kapu

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.07.31

Forrás: lightweaver

A hanganyag innen tölthető le(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/7se1jhw4n3dbu7j/M%C3%A1ria+Magdolna+8_8+kulcsd%C3%A1tum+%C3%A9s+104-110.+T%C5%B1z+Kapu+aktiv%C3%A1l%C3%A1s.mp3Előző Tűz Kapus közvetítés:

Mária Magdolna – Az Örök Élet 7 Szelleme és 97-103. Tűz Kapu 2009. július 29

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-az-orok-elet-7-szelleme.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

_____________________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei szeretet, harmónia és kegyelem jelenlétében. Legyetek üdvözölve, drága szeretteim!

A mai energiák megmutatják, hogy Isten fénye miként ragyog belőletek, a gyökér és keresztcsonti/szex/ csakra közötti területről, amit Nap Csakraként ismerünk.

A tökéletes fénynek ez a vibráló dimenziója feltárja világát és még jobban kiterjeszti a régi világ-beli gondolkodás paradigmáin túlra. A 2003-as év óta, amikor a Nap Csakra aktiválódott, minden egyes 8:8 átjáró alkalmával tovább gyarapodott, most pedig, amikor a világ a legmélyebb sötétséggel szembesül, Kozmikus Teremtőink a Nap Csakra fényét hozzák, hogy magához öleljen benneteket és fényt mutasson nektek a sötétben. Lelketek fénye a sűrűség, a csalódottság és kiábrándulás világa fölé emelkedik és felfedi előttetek az Egység Ösvényét, ami biztosítja, hogy el fogjátok érni az Autentikus Ént. Most van itt az ideje, hogy elérjetek a paradicsom kozmikus világához és belépjetek rajta.

A mai aktiválással érintett összes földrajzi helyszín egyesül, hogy előkészítse az utat valamennyiőtök számára a földi emberiség tudatossága alatti világok felfedezésére. Azért nevezem földi emberi tudatosságnak, mivel ez a tudatosság az illúzió korlátozó és legyengítő mátrixában volt tartva. Az igazsághoz vezető több ajtó szorosan bezárult, ezeket az ajtókat titokban tartott helyeken őrizték, ezek közül néhány aktiválódott, mások viszont nagyon rég óta rejtettek maradtak.

Nagyon fontos volt ezeket a titkos irányzatokat rejtve tartani, mivel a kollektív tudatosság még nem érte el azt a kritikus tömeget, hogy az általa kibocsátott vibráció frekvenciája az újbóli aktiválását indokolta volna. Most, amikor aktiváljuk azokat a szakrális helyszíneket, melyekre ma már utaltam és a jövőben fogok és azokat, melyekről régebben tettem említést, ezek úgy lettek megtervezve, hogy hatalmas reflektorok legyenek, az ünnepi központok tükrei, hogy az Isteni Terv, más szavakkal az Atya/Anya Isten és a szent tudományok geometriája és bölcsessége megnyilvánulhasson és materializálódhasson a Földön úgy, ahogy az a Mennyben van.

Sok ősi kultúra, aki előttetek járt itt, tudott ezekről a szakrális tervekről és hozzáfért ezekhez az információkhoz és megörökítette azokat, ezáltal a megfelelő időben azok, akik készen állnak, teljesen megérthetik az ő szent üzeneteiket, és drága szeretteim ez az idő most jött el, ti pedig részei vagytok ennek a húsba vágóan fontos időnek.

Minden aktiválás, amit levezénylünk, összhangba hozza a csakráitokat a Galaktikus Maggal - ez egyre jobban lehetővé teszi a szent szellemeknek, szeretetnek és bölcsességnek, hogy kommunikáljon veletek. Ezek a szellemek az állócsillagokon át közlekednek, a bolygókon keresztül és kapcsolódnak a Földanya testéhez. Ezek a sugarak átitatják a Földanya testét és a csakrák a testén belül aktiválódnak. Ezek a csakrák átjárók és szent helyek, melyekhez valamennyien, a magatok módján, vonzódni kezdtek, amikor szükségessé válik.

A Nap hét Tűz Kapuja, melyeket ma aktiválunk, Törökországhoz, az olasz Firenzéhez és a portugál Madeirához társul. Kapcsolódnak a Peruban aktivált energiákhoz is, kiterjednek Kairó kristály szívéhez és a legutóbb Moszkvában, Oroszországban aktivált átjárókhoz. Minden egyéb aktivált pont hordozni fogja ezt a frekvenciát.

A svájci Genf, Koszovó, München, Horvátország, Washington DC és a Bermudák integrálják az ott aktivált energiák magasabb oktávjait. Ez be fog húzódni London közepébe, kapcsolódik Tintagel-hez, Stonehenge-hez és Avenbury-hez abból a célból, hogy megnyissa a szívüket igazságuk egy mélyebb dimenziójához. Ennek nőies vibrációját Glastonbury őrzi és Toronto Kanadában tartalmazza a férfias vibrációkat.

Fontos, hogy legalább átadjuk nektek az információt, még ha intellektuálisan nem is értitek meg jelenleg, ez nem számít, viszont képet alkot az imagináción belül és ezért a DNS a testetekben válaszolni tud rá, mivel teljesen megérti a dinamikáját és a koncepcióját annak, amivel nektek szolgálunk.

Amikorra befejezzük ezt a tervezetet, amit most a Tűz Kapukkal aktiválunk, addigra kapcsolódni fogunk minden lényegesebb városhoz a bolygón és további területekhez ezeken a városokon belül, megalkotva ezzel a létező legerőteljesebb rácsot feltétel nélküli fényből és szeretetből. Ez azoknak az embereknek a révén fog bekövetkezni, akik hozzátok hasonlóan túllépnek az alsó egó elgyengítő erőin, fölé kerekednek és egyesítik szívüket, lelküket, kezüket, elméjüket és testüket, hogy ezt lehetővé tegyék.

Az egyik legfontosabb ok, amiért Kuthumi és St. Germain visszavonult az, hogy ez a teljes erő, amit mi, az Istennők teremtünk elő jelenleg, elérhető és integrálható legyen ennyire mély szinten. Amikor Kuthumi és St. Germain visszatér, akkor magukkal fogják hozni az energiának egy újabb hatalmas erejét, ami ellentettje, kiegészítője annak, amit mi, Istennők nyújtunk át mindannyiótoknak.

Egyetlen ember sem vonhatja ki magát a Földanyára érkező vibrációk hatása alól, függetlenül attól, hogy tudatában van-e vagy sem, mert ez egy tökéletesen azonos tervezet mindenkire nézve.

Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy nem mindenki fog élni ezzel a lehetőséggel, viszont a ti hozzájárulásotok világot különít el a világon belül.

Itt az idő mélyebben belehúzódni a Nap fényébe a szíveteken belül, azért, hogy a mélyebb megértés birodalmaiba kerüljetek, azzal összefüggésben, amit a bőség jelent a számotokra.

Sok ember téveszti össze a gazdagságot a pénzügyi vagy anyagi javakkal, a bőség semmiképpen nem korlátozódik az élet ezen két anyagi jellemzőjére.

Kuthumi mester azt mondta egyszer, hogy megtapasztalhatjátok a negativitás bőségét vagy a pozitivitás bőségét aszerint, hogy mibe fektettek be energiát, ezért tudatosodjék bennetek, hogy az energiátokat mire összpontosítjátok! Számos különböző energia van rátok hatással bármely adott pillanatban és ha visszaemlékeztek rá, nem is olyan régen azt javasoltam, hogy tudatosuljanak bennetek az érzelmeitek és jegyezzétek meg, hogy fölöttébb érzékenyek vagytok az asztrális sík kivetítéseire és hogy amikor negativitást éreztek, akkor kérjétek, hogy ez az energia alakuljon át feltétel nélküli szeretetté, amivel helyreállíthatjátok a belső békéteket és egyensúlyotokat, ne feledjétek, ezt minél gyakrabban tegyétek!

Most pedig csukjátok be a szemeteket, ha még nem tettétek volna meg, vegyetek egy mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, lazítsátok el a testeteket, az elméteket és a szellemeteket! Képzeljétek el, hogy a Nap pompás sugarai ragyognak le rátok, felmelegítenek minden szinten és megfényesítik életetek minden jellemvonását!

Amíg a Nap sugarait isszátok fel, szeretném, ha üdvözölnétek a jelenlétetekben a Soltec nagyúrként ismert lényt (ő a lélek szakrális technikusa és Rá Szoláris nagyúr fia), a kíséretében van Vénusz istennő és egy olyan lény, akit talán még nem ismertek, az ő neve Sian nagyúr (ő az a Mindenható Oroszlán Lény, aki Thoth nagyúrhoz és Hórusz istenhez köthető).

Az energiájuk egybeszövődik és egy felséges Nap Korongot hoz létre. Most képzeljétek el a Nap Korongot magatok előtt az óra járásával ellentétesen forogni! A Nap Korongra számos szakrális díszítést véstek, ezek a ti Nap Csakrátokban megtalálható szakrális jelképek és összekötnek titeket Törökország, Firenze és Madeira földrajzi helyszíneivel.

A Nap hét Tűz Csakrája fényesen ragyog körülöttetek és amikor a Nap Korong elkezd egyre gyorsabban forogni, akkor az új világ Nap nagyurai átjárják a szív csakrátokat. Lélegezzétek be ennek energiáját a testetekbe, engedjétek beleáramlani a sejtekbe és a DNS-be! Lazítsatok és adjátok át magatokat!

A Nap nagyurai, az Egység istennők, a Nap papnői és a Szoláris Erő Királyi Rendjének királynői rendelkezésetekre bocsátják a lelketek erejének megértéséhez szükséges eszközöket, melyek a mennyei fény Nap Korongjában találhatók, s ami jelenleg éppen előttetek forog.

Ez a korong tartalmazza a kulcsokat a bölcsesség és szeretet mélyebb dimenzióihoz, melyek pedig a Nap Csakrában találhatók.

Az Isten napja a bennetek található igazságnak a fénye, az Istennő napja pedig a bennetek található szeretetnek a fénye. Ezek az energiák azok az erőteljes források, melyek abba az irányba mutatnak, ami majd a vezetőtök lesz és megnyilvánítja nektek egyedi igazságotokat és hogy miként érhetitek el teljesen és maradéktalanul autentikus énetek világát.

Vegyetek újabb mély lélegzetet, lazítsátok a testeteket és adjátok át magatokat ezeknek az energiáknak!

A Mindenható Oroszlán Lény, Sian nagyúr most elétek áll, a Nap arany fénye előragyog a szeméből, belétek néz, pontosan szellemetek legmélyére. Ezek a sugarak átégetik az illúzió bármely fátylát, ami megakadályozott benneteket abban, hogy egészében lássátok az én fényét az énen belül.

Sian nagyúr azért jött, hogy emlékeztessen titeket a hangotokban rejtőző erőre. A bolygótok oroszlánjai az igazság hangját jelképezik, az igazság üvöltéséét, az Atya/Anya Isten hangjának nyers szellemét. Az ő hangjuk a Nap Csakrában tárolódik és mennél többet engedtek átcsatornázódni magatokon a Szoláris Hatalom ezen kreatív erejéből, annál biztosabban és leföldeltebben érezhetitek magatokat a világotokban!

Az anyag világában létezni nem egy leányálom, ezt mi is átéltük, úgy ahogy ti is, a különbség annyi, hogy ez alkalommal lényegesen több lélek nyílt meg a fény befogadása előtt, mint ahogy korábban és ez teljesen megváltoztatja a játék kimenetelét.

A Kozmikus Világok bejárata ott van előttetek és amikor teljesítetek minden beavatást és aktiváljátok a saját tudatosságotok bölcsességének és szeretetének magasabb szintjeit, akkor mélyebbre láttok ezekbe a világokba és a bizalom helyreáll. Kérésetek a megszabadulásra meghallgattatott és azzal, hogy olyan sokan kaptátok meg ehhez a hozzájárulást, lehetővé vált a számunkra, hogy teljes számban megmutatkozzunk és segíthessünk benneteket és megmutassuk nektek, hogy mi az igazság. Az igazság tömkelege vár itt ezekben a kozmikus szent díszítő elemekben rátok, emlékeztetőül.

Szeretném, ha most elképzelnétek a Nap Csakrát megnyílni a gyökér és a keresztcsonti/szex/ csakrátok között és ahogy az előttetek pörgő Nap Korong elkezd magnetikusan feléje vonzódni, aztán még mindig forogva átjárja és amikor belép a Nap Csakrába, akkor a rajta lévő díszítő elemeket a testetekbe bocsátja. Ezek felfelé haladnak a gerincben és elrendezkednek a fizikai test hét fő belső elválasztású mirigyén belül.

Ennek a korongnak a vibrációja megnyitja a harmadik szemeteket és a korona csakrátokat annak érdekében, hogy a fény szélesebb spektrumát foghassátok be, amit az állócsillagok, a fény konstellációi csatornáznak a Bolygók Hét Szellemén át, s ami bevésődik a Földanyába, az ő testébe és a tiétekbe is.

Ezek a sugarak most támogatják a Földanyát és benneteket abban, hogy engedhessétek letöltődni a Földanya DNS-ének hatodik szintű új kódjait az ő testén keresztül a tiétekbe, a bolygó-szerte közreműködő Fénymunkások és Fényszövők testébe.

Vegyetek egy mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, képzeljétek el ezeket a frekvenciákat átitatni a saját DNS-eteket, s ahogy aktiválják az Atya/Anya Isten napjai mennyei nyelvének forrásait és ahogy ez kommunikál a testetek molekuláival és atomjaival!

A Nap hét Tűz Kapuja most életre robban a szív csakrátokon belül és ezzel biztosítanak egy újabb nyílást, amibe beléphettek, s ezzel megérthetitek, hogy a Minden Létezőben található Nap miként kommunikál veletek.

A Nap hét tűz Kapuja arra kér, hogy tegyétek félre az ítélkezést, a bírálatot, a félelmeteket, a csalódottságotokat, a cinizmusotokat és a kiábrándultságotokat és nézzetek a Szellem fényébe és ismerjétek fel, hogy az az utat, amit éppen koptattok, azt nem járjátok egyedül. Bár nem láthattok minket és néha még a jelenlétünket sem érzitek, azért mi mindig jelen vagyunk és ezt a lehetőséget is megragadjuk, hogy emlékeztessünk erre és most szeretném, ha teljesen átadnátok magatokat és ellazulnátok, ha kiengednétek és hagynátok magatokat belezuhanni az Anya/Atya Isten karjaiba, majd kiemelkednétek szeretetben, találkoznátok Kozmikus Szüleink Szellemével és beburkolóznátok a feltétel nélküli szeretet tiszta szent visszhangjába!

Lélegezzétek be ezt a szeretetet a testetekbe, amit a Nap mind több sugara kísér és ezek a sugarak átmelegítik a szíveteket és lényetek azon részeit, melyek elszigetelődtek a fájdalom és a szenvedés eredményeként, amit átéltetek és aminek ki voltatok téve. Engedjétek ezeket felolvadni és elfolyni, mialatt az Anya/Atya Isten kinyitja a száját és még több fény ömlik elő belőle és tölti meg a testeteket. A világ megtelik fénnyel és a fény maga a világ - az igazság hangja, a tűz nyelve.

Lélegezzetek be újra mélyen és lazítsatok tovább, amikor kilélegeztek! Oxigénnel ellátni a testeteket azért létfontosságú, hogy tápláljátok a szent lángokat a testetekben, most pedig képzeljétek el a Nap hét Tűz Kapujának lángjait életre robbanni Törökországban, hét lángot Firenzében és hét lángot Madeirában! Ezek a lángok hordozzák a Szentháromság energiáját - a Hármas Istenét és a Hármas Istennőét és ez a fény kicsatornázódik a Földanya teste valamennyi csakrájához.

Amikor a DNS hatodik szálának vibrációja biztonságba került a teste mélyén, akkor a ti DNS-etek hatodik szála elrendeződik azokban a frekvenciákban, melyeket a Nap Csakra éppen most aktivált.

Maradjatok nyugodtak, legyetek békések és engedjétek szoláris erőtök áldásait, hogy ösztönözzenek és késztessenek benneteket, hogy legyetek aktív résztvevői az életeteknek, ahelyett, hogy csupán lézengenétek az anyag világában!

Ti valamennyien, akik halljátok most a szavaimat és ti, akik olvassátok ezeket a szavakat, ti őrzitek a Nap hét Tűz Kapuját, melyek rendkívül egyedi energiát bocsátanak ki. Abban a pillanatban, amikor a szívetek megnyílik, hogy kapcsolódjék más emberi lényekhez, a korong, amit befogadtatok a Nap Csakrátokba, kommunikálni fog az ő Nap Csakrájukkal és lehetőséget biztosít a számukra, hogy kiemelkedjenek a sötétség mélyéből, hogy rátaláljanak a Napra és az egység Ösvényét választhassák, az élet hiteles törvényének lényeként.

Az Örök Fény és az élet Hét Szelleme mindig kommunikál veletek, ezek a Szellemek az összes csakrátokon át csatornáznak és minden csakra kapcsolódik ezekhez a Szellemekhez - melyek azoknak a bolygóknak a Szellemei, akik hatással vannak rátok. Ők a Szaturnusz, a Jupiter, a Mars, a Nap is ide értendő, a Vénusz, a Merkúr és a Hold. Kollektív szellemük belép a Földanyába, megtermékenyíti a Kozmikus igazsággal. Érezzétek ezt a Hét Szellemet körözni egy felemelkedő spirálként a gerincetek körül és kapcsolatba lépni a hét csakrátokkal!

Lélegezzétek be az energiát és amikor kifújjátok, nyugodjatok el a befogadott vibrációkban!

Sian nagyúr, Thoth nagyúr és Hórusz isten segítségével átnyújtja nektek a Jupiter szellemét, ennek a hatalma, jótét lénynek a kiterjedt, bőség energiáit. A Jupiter energiái lényetek valamennyi szintjéhez szólnak és megmutatják nektek a szabadság átjáróit, ha magatokévá teszitek természetetek bőségben gazdag aspektusait.

Az emberi szív a szeretet minden képzeletet felülmúló képességével rendelkezik, ám a fájdalom és szenvedés eredőjeként ennek a képességnek a 98%-át elrejtettétek és a 2009-es Krisztusi év augusztus 8-i aktiválásával a kollektív Krisztusi jelenlét egyesül veletek és segít nektek ledönteni azokat az akadályokat, melyek megakadályoztak abban, hogy teljesen átéljétek és megosszátok a szeretet mélységét.

A teljes 98% nem tisztítható ki egyszerre, mert ettől teljesen kimerülnétek és nem tudnátok, hogyan éljétek az életeteket ilyen szeretet átélve és rendkívül sérülékeny helyzetbe hozna titeket, de most olyan időszakon dolgoztok és afelé tartotok, amikor a fény és a szeretet erejének hatalmas forrása olyan erővel csatornázódik át rajtatok, hogy a létező legerőteljesebb helyzetbe kerültök, amit egész életetekben, teljes földi létezésetekben megéltetek és ezzel képesek lesztek megérinteni az emberek életét, megérinteni a szívüket olyan módon, ami azelőtt nem volt lehetséges. Az egyetlen mód, ami erre valaha példa volt, az Yeshua tanítása és más hatalmas próféták, Avatárok és Felemelkedett Mesterek lénye, akik a Földön jártak.

Mivel a Föld annyira szennyezett minden szinten, meg fogjátok érteni, hogy miért szükséges kitisztítanunk benneteket, hogy elérhessétek azt az energia szintet, amit a Nagyok tudnak magukénak, akik előttetek járták az utat. Isten képére teremttettetek, ez az a szellem, ami éltet titeket, a lelketek tanulja uralni magát az emberi húson belül és ezzel egyidejűleg próbál az Anya/Atya Isten hangja lenni, az a jármű, az a csatorna lenni, amin keresztül a Szellem megnyilvánul és ez, drága szeretteim, csak egy újabb példa arra, ahogy a világotok dinamikáját megváltoztatjátok. Néhányotok nem lesz már tanúja a változásoknak ebben az életidejében, de azok, akik utánatok jönnek, ők majd learatják a bő termést, ti pedig a másik oldalon lesztek tanúi ennek az aratásnak és ez fog eltölteni benneteket belső örömmel és élvezettel és azt fogjátok érezni, amit mi érzünk, amikor szemléljük valamennyiőtök munkálkodását és utazását a fény felé, lelketek felszabadítását az anyag fizikai világának felépítménye alól, ahogy fölébe kerekedtek és magatokévá teszitek szellemetek dinamikus sorsát és lerögzítitek az anyagi világban. Ti vagytok a fény hordozói, a lélek sötét éjszakájában fényesen ragyogó fáklyák, már pedig sok lélek esett a sötétség csapdájába és még csak nem is tud róla!

Sian nagyúr arra kér, hogy nyissátok meg a szíveteket és képzeljétek el magatokat a Tejútra utazni a szív csakrátokon belül, hogy megláthassátok, hogy ez a fény mag szintén annak a nagy tervnek a része, ami elvezet titeket a folyékony szeretet folyékony világaiba.

A Tűz Energiák kollektív együttese, amit a segítségetekkel gyújtunk meg, eléggé erős fény vibrációt kelt ahhoz, hogy átjussatok azokhoz a lelkekhez, akik a szakadék szélén találkoznak magukkal és meglátják a saját fényüket.

Vegyetek egy mély levegőt és amikor kilélegeztek, figyeljetek fel a Nap Tűz Kapuinak megerősödésére, a melegük fény gyűrűt hoz létre körülöttetek a védelmetekre és biztosan védelmez titeket azokban a vibrációkban, melyeket ma idéztünk meg.

Még mindig a szív csakrátokra koncentrálva lélegezzétek be Kozmikus Szüleink szeretetét a lényetekbe, annyit lélegezzetek be belőle, amennyit bírtok és szeretném, ha minden ember képét magatok elé idéznétek, akivel összetűzésbe keveredtetek, mindenkiét, akivel megoldatlan problémáitok vannak és szeretném, ha ezt a szeretetet feléjük közvetítenétek! Engedjétek igazi esszenciátok lelki erejének és teljes szellemeteknek, hogy megérintse őket és amikor ez megtörténik, akkor ugyanaz a fény aktiválódjon bennük és fordítva!

Minden belégzéssel a belőlük fakadó lángokat lélegezzétek be és minden kilégzéssel terjesszétek ki hozzájuk a megbocsátás, az elengedés, az átadás, a gyógyulás energiáit és fejezzétek be a negativitás mintáinak minden ciklusát, amivel hozzájuk közötök volt és ami igazából gátolta a képességeteket, hogy szeressetek és szeretve legyetek!

Ez a nagyszerű hatalmas energia csere kitisztítja a szív csakrátok azokat a szintjeit, amiről korábban említettük, hogy blokkolva voltak. Engedjétek el ezeket! Tudjátok, hogy biztonságos megbocsátani ezeknek az embereknek! Nem szükséges személyesen kapcsolatba lépnetek velük, ha nem lehetséges, de tudjátok, hogy a lelkük, a szellemük és a tiétek megérti és fogadja ezeket a szent áldásokat.

Képzeljétek el ezt az embert vagy ezeket az embereket most a hét Tűz Kapu energiáival körbevenni, a Nap Hét Lángjával és aztán ezek a lángok átégetik a ragaszkodás minden kötelékét, ami egymáshoz kötött benneteket negatív és romboló és elerőtlenítő módon és amikor az összes köteléket elengedtétek, akkor lássátok ezeket az embereket a távolban elmaradni, békével és harmóniával a szemükben mondanak istenhozzádot és mindannyian megszabadultok!

Javasoljuk, hogy ismételjétek meg ezt a folyamatot olyan gyakran, amilyen gyakran szükséges és ha bármikor negatív energiákat észleltek egy ilyen személy vagy személyek felé a szívetekben, akkor csináljátok meg újra, amit most végeztünk el! Ha bármilyen konfliktus adódna a jövőben, használjátok ezt a folyamatot, hogy lefegyverezzétek a negativitást és visszaállítsátok az egyensúlyt és a békét!

A világotok háborúban állt és még mindig békétlen és ez még sokáig így fog maradni. A gonoszság, a sötétség és a tudatlanság túlsúlya meghaladja a tudásét, a megvilágosodásét és a meghatalmasodásét, a szeretetét és az igazságét. Most itt az idő megváltoztatni ezt a statisztikát és teljesen belépni a Nap és a Szoláris Erő sugaraiba.

Sian nagyúr most egy pompás Arany Topáz ékkövet mutat nektek, ez az Arany Topáz telítve van az Isten és az Istennő Szeretetének Szoláris Erejével, ez a nyelv a drágakő geometriai struktúrájában[szerkezetébe] tárolódik. A nagyúr ezt kiterjeszti felétek, ha készen álltok rá, vegyétek át, helyezzétek a szívetekbe, lélegezzétek be mélyen és amikor kilélegeztek, azzal elindul lefelé a gerincetekben a Nap Csakrához, ahol kulcsként működik és megnyitja bennetek a béke és kegyelem Kozmikus Paradicsoma dimenzióinak egy újabb szintjét.

Hórusz nagyúr egy remek sas tollat nyújt át nektek és Thoth nagyúr egy gyönyörű arany kulcsot, a kulcs és toll jelképezi a Szellem könnyedségét, elmétek világosságát és lelketek megnyitja az átjárót személyes és egyedi Arany Korszakotokba, abba a korba, ahol személyiségetek csapdába esett a negatív alapú tudatosság sűrűjében és átalakította azt, ahogy egy mester alkimista, arany tudatossággá, arany éberséggé és mennyei igazsággá.

Az energiák, amiket most éreztek és a megbocsátás és a fény, amit megosztottatok azokkal, akikkel konfliktusotok volt, most kezd kialakítani egy új kristály alapzatot a számotokra, ahol elkezdhettek harmonikus kapcsolatokat és viszonyokat kialakítani új emberekkel és múltbeli emberekkel, ez majd segít összegyűjteni a tudás, a szeretet és a bölcsesség forrásait és támogatni egymást és a kollektívát ebben a cselekedetben.

Egyetlen férfi vagy nő sem sziget önmagában, erre igen fontos emlékeznetek! Ha elszigetelitek magatokat a sötétség sűrűjében, elkülönítitek magatokat a világtól, az nagyban különbözik attól, amikor időt szakítotok a visszavonulásra, hogy befelé forduljatok és magatokkal és a Szellemmel kommunikáljatok. Ha volna bármilyen részetek, amiről tudatos éberségetek megállapítja, hogy szándékosan elkülönítettétek a világ többi részétől, szeretném, ha most a Nap Hét Lángját életetek ezen területére csatornáznátok és bíznátok benne, hogy minden biztonságba kerül és hogy szabadon bemerészkedhettek életetek ezen területére, engedjétek a Nap sugarait ráragyogni erre a területre és adjatok életet új kapcsolatoknak és új viszonyoknak az emberekkel, a természettel és a Szellemmel!

Vegyetek egy mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, kezdjetek el hálát adni Soltec nagyúrnak, aki felügyelte azt az aktiválást! Most megnyitja a szívét és egy csodálatos magenta rózsaszín fény ömlik át a szívéből a ti csakráitokba és a nagyúr biztosít benneteket, hogy a jelenléte, mint a Fény Arany Gyermeke, a lélek technikusa, a Kozmosz szoláris technikusa, mindig veletek lesz.

Vénusz istennő kiterjeszti a kezét hozzátok és átnyújtja a bölcsesség egy pompás gyöngyszemét, a korok bölcsessége és az Ősök eljönnek hozzátok, megnyilvánítják előttetek a forrásukat és az igazságukat, fogadjátok el ezeket az ajándékokat, örvendezzetek és drága kincsként őrizzétek, szent részetekként!

Adjatok hálát Thoth nagyúrnak a kulcsért, Hórusz istennek a tollért és köszönjétek meg Sian nagyúrnak az Arany Topázt, amivel megáldott benneteket!

Adjatok hálát azoknak, akiknek megbocsátottatok, mondjatok köszönetet magatoknak a döntésetekért, hogy ezt a lehetőséget választottátok, hogy eggyé váljatok magatokban a Nap fényével, a Fény Minden Létezője szoláris erejével és hogy magatokhoz öleltétek azt a bőséget és kiterjedt energiát, amit Jupiter nagyúr adott nektek.

Lélegezzétek be ezt mind a testetekbe és engedjétek a fény erejét, a szeretetet és a kegyelmet, amit most éreztek, kiterjedni a Földanya testének világába, azokra a szakrális helyszínekre, melyeken ma dolgoztunk és erősítsétek meg újra és újra, hogy ez erővel látja el a fény és a szeretet, a harmónia és a bölcsesség rácsait a Földanya testében, a ti testetekben, és ez az, drága szeretteim, ahogy együttműködünk, együtt dolgozunk egyetlen szívként, egy hangként, egy tiszta szándékként, hogy megfordítsuk a széljárást és átváltoztassuk azok szívét és elméjét, akik készek rá és hajlandók találkozni önmagukkal az Anya/Atya Isten Szellemének szent kamráiban.

Kiérdemeltétek ezt a jogot, menjetek tovább szorgalmasan, bizalommal telve, reménykedve, bizakodva és békével a szívetekben!

Vegyetek még egy mély lélegzetet, amikor kezditek leföldelni magatokat újra a testetekben! Kapcsolódjatok a fizikai környezetetekhez, biztosítsátok, hogy minden, amiben részetek volt odabenn, az szilárdan rögzül a Földön is a környezetetek részeként és eggyé válik az életetekkel. Fogadjátok el a végtelen forrást, tudjátok, hogy mindig itt van és hogy egyek vagytok vele!

Mária Magdolna vagyok és a szeretetem veletek van örökké, au revoir.

Soron következő Tűz Kapus közvetítés:

Mária Magdolna – Az Istennő 7 Szelleme és a 111-117. Tűz Kapu

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-az-istenno-7-szelleme-es.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...