Mária Magdolna - 7:27 - 83-89. Tűz Kapu

Michelle Eloff (09.07.23) - Mária Magdolna: 27:7 - 83-89. Tűz Kapu

Forrás: thelightweaver

Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika
2009.07.23

Hanganyag letöltési linkje(Szigeti Antal hangjával): http://www.mediafire.com/download/boa0oh9dy278ybk/M%C3%A1ria+Magdolna+27_7+kulcsd%C3%A1tum+%C3%A9s+83-89.+Tuz+Kapu+aktivalas.mp3Előző Tűz Kapu közvetítés anyaga:

Mária Magdolna - Belépés a Belső Sárkányba és a 76-82. Tűz Kapu 2009. július 21

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-belepes-belso-sarkanyba.html?m=0

 

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

OoOoOoOoOoOoOoO

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei szeretet és igazság jelenlétében.

A világotok továbbra is folyamatosan éli meg azoknak az új sugaraknak a hatásait, melyek átszivárognak a Föld bolygóra, s ezzel nemcsak a tudatosságban idéznek elő változást, de az én éberségében is, és ez nélkülözhetetlen összetevője annak a kollektív receptnek, ami a felemelkedés elérésének és kezelésének magasabb szintjeiről szól.

A felemelkedés mint olyan, utazás az énen át, valamint a magasabb bölcsesség és szeretet világain keresztül, hogy találkozzatok önmagatokkal a lépcsőház legtetején. Ez a spirális folyamat megmutatja nektek, hogy mi található azon a teremtésen felül, ami az emberi életet hivatott őrizni, és ebből a nézőpontból már képesek vagytok meglátni azokat az igazságokat, melyeket a Minden Létező foglal magába.

Az energiák egyre erősödnek, és roppant izgatottak vagyunk ennek a csoportnak az erőfeszítései miatt, akik az Energia Tűz Rács Hálózatát horgonyozzák le, hogy ezáltal több tudatosságot aktiváljanak. A 2009-es Krisztus év november havában lezártunk egy speciális, összesen tizenkét esztendeig tartó ciklust és nekiláttunk, az irány egy frissebben átformálódó szintű új hullámának. Ez az irány, amiről beszélek, a Belső Isteni Elképzeléshez kapcsolódik, olyan tervezethez, ami a tökéletes, betetőzött énben tárolódik, és ennek hullámain keresztül lesztek képesek hasznát látni ennek a Belső Isteni Mintának, és teljes egészében újfajta módon összevegyülni az énetek aspektusaival.

Ezek a bizonyos átjárók, templomok és rácsok Egyiptomban aktiválódnak. A legtöbben felismeritek majd, hogy a beavatási energia java része Egyiptomban rögzül. Ezt speciális okból tesszük, egyszerűen azért, mert az ezen a területen található kristály rácsok tartalmazzák a legtöbb kulcsot, ami azokat a kódokat nyitja, melyeket több ezer éve kódoltak be. Ez 2009 november 14-től kezdve bekövetkezik be.

Azok a helyszínek, ahol ez végbemegy, a sivataghoz köthetők, és talán tudjátok, hogy eredetileg ez a munka tisztán a sivatagra lett kitervelve, most viszont azt a javaslatot kaptuk, hogy az energiát húzzuk közelebb Kairó centrumához. Kairó válik az új fény elementáris energiáinak kulcsává, és amikor az elemekről beszélünk, akkor nem a természet szellemeit értjük ez alatt, hanem az őselemeket - a tüzet, a levegőt, a földet és a vizet.

A Föld Kapu végső aktiválásakor minden ilyen kapu egyetlen pontban éri el csúcspontját, ahol is az energia a maga teljes egészében lesz megtalálható, és ez Kairóban lesz, mivel ez a hely az, ahol a Krisztus Fény Gyémánt Szívét és Tojását elhelyeztük.

Az összes, ezután a 2009 július 27-i kulcs dátum aktiválás után megejtett aktiválást Kairó kristály szívének a magjába irányítjuk és egész Egyiptom egy vibráló és lüktető szív csakrává válik, ami táplálja a Földanya testének összes többi csakráját. [Kuthumi Mester az egyik anyagba, mikor kérdezték azt mondta, hogy a bolygó csakrái is egyesülnek, csak úgy mint a miénké is.] Amikor egyesítjük az összes különböző földrajzi helyszín energiáját, és különösen azokat, melyekkel ezt nemsokára Peruban tesszük, akkor azzal erősítjük mindazt, amit Egyiptomban horgonyzunk le. Mindenki, aki erre a helyszínre bármikor elutazik, részesülni fog ennek az új hullámnak az áldásaiból, és magával viszi oda, ahol fizikai testében honos.

A Belső Isteni Rajzolat a bizalom és az igazság térképe. Ez az igazság arra szólít fel, hogy bízzatok ebben a tervrajzban, hogy teljesen tegyétek magatokévá, de nemcsak emberi lényekként, hanem a fizikai hús határain túl is! Legyetek őszinték az énhez azáltal, hogy feltárjátok ezeket a dimenziókat, és felvállaljátok azokat az egyszeri lehetőségeket, melyek tudatotoknál fogva a megszabadulás ösvényén vezetnek végig, az egyetlen nagy szívvé egyesülés ösvényén kísérnek át, és ezzel felfedeztek sok más világba mutató térképet is. Ha bíztok az énben, ahogy azt korábban mondtuk, akkor el fog titeket vezetni abba az irányba, ami a leginkább támogat benneteket, ezért figyeljetek, ügyeljetek, és ha kell, ugorjatok neki!

A Belső Isteni Terv, ami ezen a hét Tűz Kapun át aktiválódik, kapcsolódik a Szellem kívánságai teljesítésének folyamatához, és a szellem én és az emberi én magasabb elméjébe hozza azt - ami aztán felgyorsul a Levegő Kapuk aktiválásakor. A Levegő Kapuk aktiválásának teljesítésével, melyről úgy döntöttetek, hogy részt vesztek benne, az isteni tervezet magasabb dimenziói az érzelmi testbe szivárognak a Víz Kapukon keresztül, végül ezek az anyag harmadik dimenziós világba manifesztálódnak a Föld Kapukon keresztül - őselemenként száznegyvennégy kapun keresztül.

Mostani jelenlétünk azért kell, hogy biztosítsa azoknak a támogatását, akik úgy döntöttek, hogy továbbítják a szabadságba szólító hívást, és ezzel az üzenetünkkel azt is megerősítjük, hogy a hangotokat meghallottuk, és válaszolunk rá, és biztosítunk benneteket afelől, hogy a Belső Isteni Tervrajz teljes mértékben és a Kozmoszotok nagyobb isteni tervével tökéletes harmóniában aktiválódik.

Az úton [megtett] minden lépésetek megmutatja, hogy életetek számos tervezete hogyan vezet titeket egy belső ösvényhez, melynek irányultsága az énetek magja. Ezen a helyen megláthatjátok a világot az Isten Én szemszögéből, és az Isten és az Istennő szemén át, és így születik meg a megvilágosodás.

A megvilágosodás ösvénye soha nem gondtalan, és nem olyan, ami illúziókhoz vezet, mindent a maga igazságában tár fel, nyers szellemében, meztelenül, megtévesztő máz nélkül mutat be, és ha hajlandók és elég bátrak vagytok találkozni magatokkal minden lehetséges módon, akkor a helyes utat választottátok.

Július 27-e lehetőséget biztosít rá, hogy bizalommal telve ugorjatok bele egy olyan világba, amit azelőtt talán még nem is láttatok, vagy elvihet benneteket egy olyan világba, ahová talán már tettetek látogatást, de az a világ sok fájdalmat és traumát hozott elő, de most ide visszatérve másféle tapasztalatra számíthattok, mivel már más emberek vagytok, és azzal, hogy az élet szemléletetek más, és egy ismerős helyzetet másként éltek meg, az erősíti a belső bátorságotokat, hogy folytassátok az utatokat, és biztonságban, teljesen és egészként érkezzetek meg célotokhoz.

Az egyetlen dolog, amitől az emberi lény leginkább fél, az az, amikor saját énjével kell szembesülnie, semmi más, még a halál sem okoz akkora félelmet, mint megismerni önmagát teljes egészében. Annyi minden vetült már rátok, annyi szenvedés és fájdalom hagyott rajtatok jelet, és vannak olyan területek, ahová megesküdtetek, hogy nem merészkedtek újra, mégis azt kérjük, fontoljátok meg újra, mivel ez az újragondolás bizonyítja nektek, hogy a világ megváltoztatható, a világotok átalakulhat és átalakult, és itt lehettek tanúi az új hajnal, az új élet ígérete ajándékának, és hogy új módon fejezhetitek ki az énetek beteljesült és meggyógyult aspektusait.

A Belső Isteni Terv megmutatja nektek az utat, ahogy összegyűjthetitek lekapcsolódott részeiteket, és emlékeztet arra, hogy a harcos útját akadályok szegélyezik, ám azzal, hogy minden akadályt legyűr a belső szeretet és ön-tisztelet, az öntudatosság és a belső igazság, ezek következményei igazán értékesek lesznek.

Tehát kedves Fénymunkások, most szeretném, ha a szív csakrátokra koncentrálnátok, és megnyitnátok ezt a részeteket, hogy fogadhassátok a mennyei fényt és az igazság visszhangjait, melyeket Kozmikus Teremtőink Belső Isteni Elképzelése bocsátott ki. Engedjétek ennek a visszhangnak, hogy átjárja a szíveteket, és visszhangozzék, amíg el nem éri a ti Belső Isteni Elgondolásotok hangját, és ez a két hang egyesül, hangzásuk repedést hoz létre látomásotok leblokkolt hártyáján és felfedezitek, hogy van egy újabb rétegetek, egy újabb vonatkozásotok a világ felé, aminek a részei vagytok, és itt az ideje ezt feltárni!

Keresztülnézve a hasadékon, ha még nem tettétek volna meg, húzzátok félre a rést, és nézzetek bele az előttetek elterülő világba! Megjegyezzük, néhányan nem látnak mást, csak a fekete űrt, nos ez bizonyosan nem rossz ómen, a fekete űr a korlátlan lehetőséget jelképezi, az ismeretlen olyan fekete tábláját, ami kéri, hogy az új tudást rójátok rá, a bizalom, a szeretet, a hit és az irány új szavait!

Azok számára, akik széles látképet látnak, ez megerősítés arról, hogy a bőség, amelyet kerestek az életben, legyen az spirituális, intellektuális, érzelmi, fizikai vagy anyagi, elérhet hozzátok, benne foglaltatik a Belső Isteni Rajzolatban, és minden [olyan] lépés, amelyet afelé tesztek, hogy uraljátok önmagatokat, közelebb visz célotok eléréséhez.

Minden kitűzött célotok összeköt a Belső Isteni Tervvel, és ha nem állna fenn összhang, akkor a terv ezt elutasítja, és csak azt teszi lehetővé, ami összhangban áll vele, hogy eggyé válhasson vele.

Most pedig Washington DC területén és a Bermudákon ezek az átjárók, ezek a repedések a membránon aktiválódnak, és ezáltal a Földanya testén belüli Belső Isteni Terv ezen a két helyen a felszínre emelkedik, hogy megnyilvánulhasson. Azokhoz az energiákhoz kapcsolódik, amelyekről korábban Kairóval kapcsolatban ejtettünk szót.

Ez a Belső Isteni Elgondolás azon a negyvennyolc résztvevőn át is lecsatornázódik, aki úgy döntött, hogy lehorgonyozza a Sivatagi Istenek és Istennők fényét, akikről pár napja beszéltünk, és ezen keresztül ez a negyvennyolc megérinti más emberek életét, és ez a fény terjedni fog, de negyvennyolc fizikai horgonynak el kell hozzá jönnie, és el is fog jönni, mert szellemében már várja az energia érkezését.

Most vizualizáljátok a feltétel nélküli szeretet energiáját feltölteni a membrán mögötti világot, és ahogy ez a feltétel nélküli szeretet túlcsordul a lényeteken Washington DC, a Bermudák, az egyiptomi Kairó energia rácsaiba, és aztán a világ többi részébe.

Képzeljetek el hajszálrepedéseket feltűnni mindenütt, ezek a rések csak azokon a hártyákon tudnak megjelenni, amelyek blokkolják azok látomását, akik a megvilágosodás ösvényét választották, és akiknek most megvan az a képessége és teherbírása, hogy használja a bölcsesség és szeretet látomását ahhoz, hogy elnyerje és felismerje az igazság közvetítését, hogy tudatosan ráhangolódhasson a Kozmikus Teremtők Belső Isteni Tervére, és alkalmazhassa ezen lények szakrális szeretetét és bölcsességét az anyag harmadik dimenziós világában.

Amikor a Szellem szelleme megérinti a lényeteket, szeretném, ha elgondolnátok magatokat felfényleni, mint egy óriási különleges bíbor lila és fényes narancs láng. Ez a nőiesség, a keresztcsonti/szex csakra nőies sárkányának lángja, és az ő tüze szakítja át ezeket a hártyákat, és hozza el a Szellem látomását, a szellem én tiszta tudását, és azon út felfedezésének mennyei élvezetét, ami a tiszta fénnyel és szeretettel történő újbóli összeolvadáshoz vezet.

Amikor a Kozmikus Isten és Istennő által kibocsátott szeretet sugarai megérintik a Földanyát, ugyanezt a folyamatot biztosítjuk a számára is, és amikor ő is megnyílik ezek befogadására, azáltal [a Föld] új DNS-ének ötödik szintje aktiválódik, belélegzi a testébe, ami megérinti a megerősítés szálait a ti DNS-etek ötödik szálán belül a Minden Létező isteni sorsával összefüggésben.

Az Isten/Istennő magasabb elméje megnyilvánítja a számotokra az életen belüli polaritásokat, és ezek a polaritások irányjelzők arra nézve, hogy milyen irányt kövessetek. Bízzatok a tudatosság rajtatok átkelő magnetikus áramlataiban, és tudatosuljon bennetek, hogy létezik egy láthatatlan hang (ha szabad ezt így neveznem), ami mindvégig beszél hozzátok! A hang felismerése támogat titeket azoknak a területeknek a felfedezésében, melyek jelenleg a figyelmeteket kérik az életetekben, és ezzel az isteni időzítés életetek részévé válik, melyet a türelmen és a tolerancián át életek meg, szemben a türelmetlenséggel és ingerlékenységgel.

Az biztosítja ezt az ajándékot, ha a pillanatban maradtok és kérjük, hogy tegyétek ezt, maradjatok életetek pillanataiban, figyeljétek ezeket a szeretet és bölcsesség szemén át, de a maguk igazságát, a maguk valóságát ne a félelem szemüvegén át nézzétek!

Vegyetek egy mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, belső nőies sárkányotok egy másik fény lángot lehel a szív csakrátokhoz, ahol a Belső Isteni Terv hét Tűz Kapuja most fényesen izzik, majd körbejárja Washington DC és a Bermudák területét.

A sárkány újabb leheletével ugyanaz a hét láng felizzik a Földanya teste körül is, magába foglalva a Belső Istennők mennyei lángjait az intelligencia folyékony rendszerén belül, ami lehetővé teszi, hogy tovább áradjanak és áthassák a korábban nem hallható dolgokat.

Az Ősök világszerte számos jelet hagytak hátra, és amikor a Földanya testéhez érkező fény hányadosa megnő, akkor az az idő veszi kezdetét, amikor ezek a kódok kibocsátják rejtett bölcsességüket.

A kódok felsorakoznak, mialatt mi beszélünk, és minden kibocsátott hangjuk egy hozzá nagyon hasonló hangzást ébreszt bennetek, ennél fogja tudjatok róla, hogy az elkövetkező időben a látomásotok megerősödik, belső készségetek megnövekedik a cselekvésre az élet bizonyos területein, és [növekszik] a vágyakozásotok arra, hogy megtudjatok mindent magatokról, arra fog ösztönözni és késztetni benneteket, hogy felfedezzétek, ami erre szólít titeket!

Ezek a Tűz Kapuk és a DNS ötödik szintje azt is megmutatja nektek, hogy Belső Isteni Elképzelésetek igazságának ismeretével egyszerűbbé válik válaszolnotok a Földanyában futó ley-vonalaknak, és a testetek mágneses mezőinek. Ezek párhuzamos és alternatív dimenziókhoz és a létezés más világaihoz kapcsolódnak, melyeknek nem igazán vagytok a részesei. Ezek az összetett energiák aztán kódokat, jelzéseket küldenek nektek, és ezek olyan irányba vezetnek, amit korábban nem vettetek figyelembe, gyakran tűnnek olyannak, mintha az új irányba a lélek vezetne, de amikor a lelket nem értik meg, amikor az én szellemét nem érzik, tapasztalják és fejezik ki, akkor nem érzitek vagy halljátok ezeknek a buzdításoknak a sürgősségét, és ez sok folyamatot meghosszabbít.

Nos, akkor nyissátok meg a lényeteket az ősi bölcsesség fogadása előtt, ami most megnyilvánul a világotok bizonyos egyedei előtt, és fogadjátok el, hogy a Belső Isteni Terv másolata a Kozmikus Isteni Tervnek, ezért részei vagytok a belső fény egyesítése nagyobb hálózatának a világotok külső fényével, és amikor ezek a mintázatok és térképek újból összekapcsolódnak, akkor a Föld új lehetőségekhez jut új módokon, mely módok korábban lehet, hogy nem működtek, de ezúttal működni fognak. Az én gyökereihez visszatérni életbevágóan fontos, és amikor az emberiség visszakényszerül az élet eredeti szabályaihoz, akkor a dolgok bizonyítják és az egyes emberek támogatni fogják az újrakapcsolódást a saját gyökereik igazságához.

A Kozmosz bölcsessége a fény olyan dimenzióit is tartalmazza, amelyeket soha nem lehet emberi szavakkal kifejezni, mégis megtalálják a módját, hogy közöljék veletek, hogy mi az óhajuk, és hogy ez az óhajuk miképpen része a ti vágyaitoknak, és ez az összetett ösztönzés mozgásba hoz benneteket, és eltántorít titeket számos negatív béklyótól, amelyek az én és az Isten és az Istennő sok aspektusának félreértett kifejeződéséhez kötöttek.

Szeretném, ha most még egy pillantást vetnétek arra világra, amelyet korábban már érzékeltetek, és megjegyeznétek bármit, ami megváltozott!

Most pedig összpontosítsatok a harmadik szem csakrára, a szív és a keresztcsonti/szex csakrára, aztán a teremtőerőtök és a személyes hatalmatok belső lángjait egyesítsétek a szív csakrában!

Engedjétek ezt az energiát átterjedni felfelé a harmadik szemhez, amelyet nyissatok meg, és engedjétek a harmadik szemből kiömlő sugarakat ebbe a világba előttetek belépni! Amikor a kódok találkoznak, és az energiák összevegyülnek, azáltal a múltatok mintázatai erre az új világra vonatkozóan, amelybe be szándékoztok lépni, feloldódnak, felhígulnak erejükben körülüttetek, különösen a félelem alapúak. Az erőt és hatalmat tartalmazó világok, mint olyanok tovább erősödnek - tökéletes ellentéteként annak, amit a félelem alapúakkal tettünk.

A harmadik szemen keresztül belépő minták összhangban állnak a Belső Isteni Tervvel, ami elvezet ahhoz a ponthoz, ahol minden feloldódik, ahol a sebek begyógyulnak, a ciklusok beteljesednek, és most elkezdjük felkészíteni a testeteket, az elméteket, a szíveteket és a szellemet a bekövetkező változásokra az emberiség kollektív tudatosságában.

Amikor a Tizenkettedik Dimenzió átjárói 2009 novemberében aktiválódtak, akkor azok közületek, akik teljesítették az Egység Ösvényének beavatásait az élet járatain, gyalogösvényein át, vagy bármilyen általuk választott úton-módon, akkor ők tiszta, akadálymentes hozzáférést nyernek el ehhez a világhoz.

Itt találkoztok az Isteni Tizenkettővel - azokkal, akik a fény tükröződései, az Atya/Anya Isten fénye visszasugárzásai, és itt fogjátok meglátni a fényt kivetülni és kifejeződni magatok számára és rajtatok keresztül az anyag világán belül. A felismerés, ami énetek ezen aspektusainak a megismerésén át jön el, megszabadít benneteket, hogy nekiinduljatok egy még különlegesebb és dinamikusabb utazásnak az én világába. Ez képezi a Kozmosz kollektív ajándékát az emberiségnek.

Minden tervezet egyedi céllal készül, és a ti belső tervetek, amelyre most összpontosítunk, megváltoztat benneteket az én mélyebb értelmében, a szeretet mélyebb érzésében az én iránt, és a dinamikák sokkal jobb megértése érdekében, melyek cselekedeteiteket, gondolataitokat és szavaitokat motiválják.

Érezzétek át a hét Tűz Kapu melegét körülöttetek! Ez a hetedik Tűz Kapu az, ami megmutatja, hogy ha semmit sem kockáztattok, akkor semmit sem nyertek, a lángja most teljesen feloldja a hártyát, és ezzel Őrangyalotok hozzátok lép, úgy fordul, hogy kitárt karjaihoz érjetek, és ezzel beléptek ebbe az új világba, abba a világba, ahol tanúi lehettek megváltozott mintáitoknak, változó félben lévő mintáitoknak, melyek aztán tovább folytatják a változást.

Vegyetek egy mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, engedjétek a Belső Isteni Rajzolat szakrális kódjait összevegyülni ezzel az új világgal, amelybe beléptetek, a helyettetek istenileg megtervezett világba, abba a világba, ami a következő stációja egy létfontosságú utazásnak!

Amikor ez elrendeződött, akkor elkezdjük aktiválni azokat a folyékony rácsokat, melyek addig töltődnek energiával, amíg elérik novemberének 22-ét, mely napon a régi tervezet eltűnik, és az új minta szilárdan a helyére kerül, s ami olyan eseményeket fog eredményezni, amelyek a rákövetkező tizenkét évben fognak bekövetkezni. Azok az energiák pedig arra lesznek hatással, ami a rákövetkező száznegyvennégy év folyamán kerül napvilágra.

Sok eljövendő generáció számára teremtettétek meg az alapzatot, beleértve a saját vérvonalatokat is, már aki ebben a helyzetben van. Azok közületek, akik viszont úgy döntöttek, hogy nem nemzenek saját gyermekeket ebben az életben, ti az őseitek genetikai leszármazási vonalának megváltozásához járultok hozzá, és ez olyan új mintát alkot meg, ami belőletek spirituálisan, intellektuálisan, érzelmileg és fizikailag születik meg.

Vegyetek mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen, ahogy minden dolog újrakalibrálódik bennetek, kiegyensúlyozottan fektetve minden réteget az előzőre, és az Isteni Terv egyenesbe kerül.

Vegyetek még egy mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, engedjétek a test csakráit teljesen megnyílni, hogy fogadhassák azokat a szent kódokat, melyeket ez az egyedülálló Isteni Terv képvisel!

Mondjátok magatokban [utánam]: 'Elengedtem és abbahagytam minden irányítást a szent, isteni ösvény fölött, melyet utamul választottam. Teljes mértékben bízom benne, hogy ez az isteni terv rám szabott, és tökéletes a számomra életem jelenlegi állását alapul véve. Tökéletesen bízom benne, és elhiszem, hogy mindenki más Isteni Terve, aki ezzel összhangban áll, az rátalál és megnyilvánítja magát hibátlan, csodás és mennyei módon, és így legyen!'

Amikor ez elvégeztetett, a kódok következő szintje a testetekben összehangolódik a női harcos bíbor lila és narancs lángjaival, az Istennő szent sárkányával. Lélegezzétek be ezt a lángot a testetekbe, a sejtekbe és a DNS-be, tegyétek lehetővé, hogy végleg elrendeződjék a szívetekben, a testetekben, az elmétekben, a szellemetekben és a lelketekben, tudva, hogy minden úgy van, ahogy lennie kell és minden tökéletes időzítés szerint nyilvánul meg!

Fogjátok meg most Őrangyalotok kezét és sétáljatok be ebbe a világba, ahová csak épp beléptetek, tudva, hogy ez teljesen biztonságos és az is marad! Adjatok hálát a Minden Létezőnek, azért, ami! Köszönjétek meg vezetőiteknek, Őrangyalotoknak állandó jelenlétüket és adjatok hálát magatoknak a döntésetekért, amelyet ma hoztatok, és amikor a feltétel nélküli szeretet és bölcsesség áldásai záporoznak rátok Kozmikus Teremtőinktől, akkor megáldattok a békével, és annak belső tudásával, hogy megvannak az eszközeitek ahhoz, hogy teljesen megértsétek saját Belső Isteni Elképzeléseteket, és azzá is váljatok!

Vegyetek mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen, miközben leföldelitek magatokat a fizikai testetekben, hozzátok vissza a tudatosságotokat erre az idővonalra!

Lazítsatok, egyenesítsétek ki a gerinceteket, tudatosuljon bennetek teljesen a környezetetek és erősítsétek meg, hogy teljesen rögzültök a Földanyához, bár még mindig kapcsolódtok ahhoz, amit megtapasztaltatok!

A Földanya szívének és szent lényének Belső Isteni Rajzolata Washington DC-ben és a Bermudákon találhatók - jelen aktiválás földrajzi helyszínein. Azok közületek, akik ezeken a területeken tartózkodnak, ti vagytok a kapuk őrzői ezekhez az isteni tervezetekhez, minden más résztvevő a többi helyszíneken a támogató hálózatot képezi, ami biztosítja ezeket a rácsokat, ezeket az isteni terveket őrzi a feltétel nélküli szeretet és szent bölcsesség tisztaságában.

Legyen áldott legvadabb képzeletét meghaladó mértékben mindenki, aki összekerült ezekkel az energiákkal, és töltse ki ez az áldás a szíveteket és a szellemeteket is! Megtiszteltetésnek vesszük, hogy veletek járhatjuk az utatokat, és örvendezünk, mert tudjuk, hogy mennyi minden megváltozott, pedig sokan, ha nem a legtöbben, nem is látjátok még a nagyobb képet, de nem fogtok csalódni! Ez a mi ajándékunk, elismerve a bátorságotokat, hogy szembenéztek legnagyobb félelmetekkel - a félelemmel, hogy szembesüljetek önmagatokkal.

Mária Magdolna vagyok és átnyújtom nektek az új élet csókját. Au revoir.

Mária Magdolna – A Mértékletesség 7 Oszlopa és 90-96 Tűz Kapu 2009. július 27

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-mertekletesseg-7-oszlopa.html?m=0

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...