Mária Magdolna - 8:18 - 118-124. Tűz Kapu

Michelle Eloff (09.08.04) - Mária Magdolna: 8:18 - 118-124. Tűz Kapu


Fordította: Borsos Árpád

Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika

2009.08.04

Forrás: lightweaver

Előző Tűz Kapus közvetítés:

Mária Magdolna – Az Istennő 7 Szelleme és a 111-117. Tűz Kapu

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-az-istenno-7-szelleme-es.html?m=0

Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a csatornázott lénnyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

__________________________________________________________________

Mária Magdolna vagyok, köszöntelek és üdvözöllek benneteket a mennyei fény, szeretet és igazság jelenlétében.

Utazásotok az én fényébe megvilágítja az együttműködés fontosságát a fény megtestesüléseként, az Egyetlen Szív ott él a fizikai testben - egyelőre elkülönült egyénként az Isteni Anya méhének Szent Gráljában.

Ez az anyaméh olyan hely, ami a Kozmikus Teremtők kreatív (nőies) esszenciájával összhangban őriz benneteket és kezdi megnyilvánítani előttetek bizonyos esetekben lassan, de biztosan, hogy ahová és ami felé tartotok, ott az isteni terv és a ti célotok valójában egy.

Az élet célja a kifejlődés, a túllépés az anyagi világ azon elerőtlenítő szorításán túlra, ami az illúzió és hamisság, a tudatlanság és kapzsiság alapjaira épült. Amikor már az összes ilyen alapzat lerombolódott, akkor a helyükbe léphet a fény, az igazság és a szeretet.

Valamennyien a fény, a szeretet és az igazság talapzatai vagytok. Ti vagytok a tűz, a levegő, a víz és a föld pillérei - ezek átjáróinak őrzői, melyek támogatják annak a fizikai világnak a helyreállítását, amiben az anyag létezik.

Az anyag szíve a szeretet célja teljes megértésének a felélesztése és az, ahogy ez kommunikál. A szeretet az egyetlen esszencia a létezésben, ami tevőlegesen, maradéktalanul teremt és soha nem pusztítható el.

Ma mindannyiótoknak átadunk egy Szent Grált, az élet kelyhét, végtelen mennyiségű mennyei bölcsességgel színültig telve, és azzal a fénnyel, ami megnyilvánítja nektek, hogy ti vagytok a szeretet esszenciája.

A 18:8 átjáró olyan energiákat teremt, melyek aktiválják a Szoláris Arkangyalok hét Tűz Kapuját. Ez a Tűz Fényében és az Igazság Szavaiban található hét arkangyal sok szívet és elmét szabadít fel. Ezek az arkangyalok a Galaxis Magjából hatnak, energiát és a fény sugarait vetítik ki mindazok felé, akik együttműködnek, együtt dolgoznak azzal a szándékkal, hogy kialakítsák azokat a tereket, melyek befogadnak minden szívet és lelket a biztonság, a veszélytelenség és a szeretet tereiben.

A Szoláris Arkangyalok most közelebb húzódnak a Földhöz, és körbeveszik a Földanyát egy olyan Tűz Ráccsal, amelyik támogatja az elme, a szív, a lélek és a fizikai test fejlődését. Ez a fejlődés azért van jelen, hogy hidakat építsen ki a régi és az új világ között, ezek robusztus hidak, nem számít, hogy mennyire mély a szakadék, mivel valamennyi ilyen híd akkora távolságot ível át, amekkorára éppen szükség van.

Ti magatok vagytok a szivárvány híd, és ezek a hidak a ti csakráitokból a Földanya csakráiba érnek, és azokhoz a lelkekhez, akik a fényt keresik, akik a feltétel nélküli szeretetet és szellemük szabadságát kutatják, hogy az a lelkükön át harmonikus, áldott és megvilágosodott állapotot csatornázzon.

Azok a Tűz Kapuk, melyek a Földhöz közelebb húzódó Szoláris Arkangyalok támogatására nyílnak meg, a Delphoi Jóshelyen, Görögországban, Windhoek-ben, Namíbia fővárosában, és az ausztráliai Sydneyben helyezkednek el. Ez a három hatalmas átjáró kapcsolódik Peruhoz, Oroszországhoz és Kairóhoz Egyiptomban.

Ma egy további átjáróval is szolgálunk és ez az átjáró Szibériában aktiválódik, és itt fogja a Hetedik Szoláris Arkangyal őrizni a mennyei erő, a mennyei fény és isteni igazság lángját.

Amikor valamennyi átjáró üdvözöl titeket a világában, akkor magatokban eldöntitek a követendő irányt, hogy behozzátok a világba a magasabb éberséget, technológiát, tudományt és intelligenciát a személyes erőfeszítéseiteken át, ezért most kérem, hogy hunyjátok le a szemeteket, ha eddig nem tettétek volna meg, vegyetek egy mély lélegzetet, tartsátok benn négyig számolva, és a kilégzéssel lazítsátok a testeteket, a szíveteket és az elméteket!

Amint átadjátok magatokat a feltétel nélküli szeretet ezen zavartalan áramlásának, arra kérünk, hogy nyissátok meg a szíveteket és terjesszetek ki egy energia szálat Sydney felé Ausztráliába, egyet Windhoek felé Namíbiába, a harmadikat a Delphoi Jósda felé Görögországba és a negyediket Szibériába!

Amikor ezek a szálak mind áthatolnak ezeknek a helyeknek a portáljain, szeretném, ha elképzelnétek egész lényeteket, amint a mennyei és feltétel nélküli szeretet végtelen forrását [be]fogadja, ha belélegeznétek ezt a testetekbe, és engednétek erre a négy helyszínre folyni!

Az ezen a négy területen a testében tartózkodó valamennyi lélek képes lesz befogadni ezt a szent energiát, fényt és lehetőséget hozva a szívükbe, a gondolataikba és az életükbe.

Most pedig képzeljetek magatok köré hét felséges lángot manifesztálódni, és észrevehetitek, amint a Tűz angyalok, a Szoláris Arkangyalok előlépnek ezekből a lángokból és amikor kilépnek a lángok közepéből, a szívük tüze összekapcsolódik a ti szívetekkel.

Az első Szoláris Arkangyal, Mashuel arkangyal mögétek áll, és kihúzza rubin vörös kristály fény kardját. A karját és a szárnyát körétek fonja és ezt a rubin pengét a csakráitok mentén a testetekhez szorítja, és érzitek az igazság ezen pengéjének a lüktetését, ahogy átjár benneteket. Az igazság ezen pengéjének valamennyi lüktetése kommunikál a gyökér csakrátokkal. Érezzétek meg a szoláris fény jelenlétét hozzátok kapcsolódni, kiterjedni a gyökér csakrátokon keresztül és összekötni a négy földrajzi hellyel, melyeket ezeknek a frekvenciáknak az őrzésére jelöltek ki!

Amikor az első láng felizzik ezeken a helyszíneken, képzeljétek el apró lángocskák milliárdjait kilépni belőlük, átvándorolni a Földanya testébe és beizzítani mind az összes olyan átjárót, ami összhangban áll ezzel a vibrációval, és ugyanazt az erőt biztosítani nekik!

Lélegezzetek be és lazítsatok!

A Szoláris Arkangyal most hátrább húzódik, és a második elétek lép az igazság egy csodálatos smaragd kardjával. Ennek az arkangyalnak a neve Zamuelle, aki nőies. Ő jelképezi az anya teremtőkészsége, a szoláris tűz, a Fény Arkangyala felsőbb jelenlétét, ami megérteti magát a keresztcsonti/szex csakrátokkal.

Most éppen szembeáll veletek, a pengéjét a csakráitoknál a testetekhez szorítja. A karját és a szárnyát körétek fonja, belétek ereszti a feltétel nélküli szeretet, bizalom és hitelesség folyékony energiáját. A teste minden lüktetése kapcsolatba lép a DNS-etekkel, és aktivál egy olyan energia folyamot, ami lehetővé teszi a Földanya DNS-e hetedik szálának, hogy elkezdjen lüktetni, beérkezni a Galaktikus Magból ezen a smaragd pengén át a keresztcsonti/szex csakrátokba. Ez aktiválja a ti DNS-etek hetedik szálát és szeretném, ha most elképzelnétek ezt lerohanni a Földbe, arra a négy helyszínre, ahol a második láng aktiválódott. Ebből a lángból milliárdnyi lángocska szabadul ki azokra a területekre, melyek ezt az energiát őrzik. Ez a bizonyos láng az átjáró a Földanya új DNS-ének hetedik szintjéhez, és belefolyik a testének minden atomjába.

Ez az arkangyal most visszavonul, és a harmadik arkangyal mögétek lép, a hátatoknak feszít egy remek arany kardot a csakráitok mentén és ennek az arkangyalnak a neve Hanathiel, aki férfias, ha valamilyen nemmel szeretnétek összefüggésbe hozni. Hanathiel adja át ezt a bölcsességet és az erő igazságát, a felszabadultak erejét és ez a penge szeli át az illúzió valamennyi fátylát, ami megakadályozta az érett lelkeket abban, hogy merítsenek a megvilágosodás és az igazság bőségének világaiból, és ezzel a tudatlanság mátrixai tovább morzsolódnak, pusztulnak, szabadon engedve ezzel az isteniség szent világát.

Hanathiel tizenkét szakrális geometriai díszítőelemet vetít ki a napfonat csakrátokba, ami összhangban áll minden idők Tizenkét Szent Bölcsével. Ez a tizenkét bölcsesség az Atya/Anya Isten DNS-e tizenkét kulcsának összevegyülése a fény Minden Létezője kollektív szívdobbanásának egyetlen formájával, egyetlen lélegzetével, egyetlen kifejeződésével.

Vizualizáljátok ezt az energiát lefelé tartani a Földanya testébe a négy helyszínen, a harmadik láng biztonságosan rögzül és kibocsát milliárdnyi lángocskát, hogy kapcsolódjék a Földanya testéhez az ezeknek megfelelő kiegészítő frekvenciákon!

Lélegezzetek be, és amikor kilélegeztek, adjátok át magatokat!

Ez a három láng aktiválja a Szent Grálban, az élet kelyhében, a szeretet és bölcsesség serlegében őrzött tudatosság nőies alapelvét.

Hanathiel hátralép, és a negyedik arkangyal áll elétek. Ez az arkangyal minőségében nőies és magával hozza az igazság magenta kardját, a csakráitokhoz szorítja, a karját és a szárnyát körétek fonja, a neve pedig Ignatia. A jelenléte jelképezi a Kozmosz folyékony feltétel nélküli szeretetének szabad beáramlását a szív csakrátokba, ahol felizzítja a negyedik lángot. Ez a láng egyetlen hatalmas szívdobbanásban, a Kozmikus Szív dobbanásában egyesít mindent. Érezzétek át az erejét és képzeljétek el, hogy lefelé tart a Földanya szívébe, a négy helyszínen fellobbantja a negyedik lángot és ismét csak milliárdnyi lángocska egyesül a Földanyával!

Lélegezzetek be és lazítsatok!

Ez a negyedik láng felhevít egy felséges szivárvány hidat szent drágakövekből. Ezeknek a drágaköveknek az összes színe a bennetek található DNS hetedik szálának mélyebb bölcsességét közvetíti, ami összhangban áll Merlin nagyúr és a ti belső isteni gyermeketek tudatosságával. Ez aztán újabb kicsiny lángokat gyújt fel ugyanebben a magenta színben, melyek közvetlenül belekódolódnak belső isteni gyermeketek csakráiba, felébresztik azokat a még mindig szendergő aspektusokat, melyek már készek összehangolódni emberi lényetek azon tudatos éberségével, ami a szellem bölcsességének csatornája.

Érezzétek, ahogy ezeknek a Szoláris Arkangyaloknak a fénye és a jelenléte megerősíti a hiteteket az életben, a szeretetben és az igazságban!

Még egy kicsit tovább tart benneteket a negyedik arkangyal, majd Maitreya nagyúr áll mögé és a jobb tenyerét a szívére helyezi, ettől a szárnyai hatalmas lángokká válnak és a nagyúr kivetíti a Tizenkét Szent Bölcs kódjait, melyek kommunikálnak a szívetekkel, megnyilvánítják számotokra a szent bölcsességet, amelyet már készek vagytok befogadni.

A negyedik hátralépésével az ötödik arkangyal mögétek áll, esszenciáját tekintve férfias, az energiája őrzi a fény szakrális nyelvét, azt a nyelvet, ami az Atya/Anya Isten hangján át érkezik, s ami kifejezetten a Szanszkrit tűz nyelvében található meg. A kezében egy gyémánt kardot tart, amit a csakráitokhoz feszít, a karja és a szárnya átölel titeket. Elkezdi a csak nektek szánt mantrát énekelni, ez a mantra a torok csakrátok rejtett aspektusait aktiválja, az emígy felemlített aspektusok a torkotok olyan részei, melyet lekapcsolt az attól való félelem, hogy autentikus éneteket kifejezzétek.

És fellobban az ötödik láng. Küldjétek ennek az energiáját a Földbe, a négy helyszínen, az ötödik láng aktivál és kiküld milliárdnyi lángocskát, hogy egyesüljenek a Földanya azon területeivel, melyek a párjukat őrzik.

Lélegezzetek be mélyen, tartsátok benn, amíg hatig számoltok és a kilégzéskor lazítsatok és adjátok át magatokat!

Jézus mester, akit Yeshuaként is ismertek, a Szoláris Arkangyal mögé áll, a csakráit ehhez a lényhez szorítja, és ez felizzít további hét lángot, ami a nyak hét csigolyájába kerül. Az arkangyal szárnyai maguk is bámulatos lángokká válnak, és ez úgyszólván megolvasztja a jeget, a megfagyott szavak jegét.

Most képzeljétek el ezeket a lángokat rajtatok túlra is kiterjedni, túl téren és időn, és összehangolódni az Atya/Anya Isten kozmikus hangjával!

A vibrációk egyesülnek és visszatérnek hozzátok. Ezek is elkezdik aktiválni a hét nyaki csigolyátokban őrzött mennyei igazság szent emlékeit, és néhány frekvenciát bocsátanak ki az agyalapi és a tobozmirigy felé.

Lélegezzetek be, fújjátok ki és engedjetek ki!

Yeshua mester és ez az arkangyal is hátralép és a hatodik arkangyal áll elétek, aki nőies. A kezében egy hibátlan tanzanit kardot tart, amelyet elölről a testetekhez szorít. A Szoláris Arkangyal neve Gabriella. Szárnyait körétek fonja, a homlokát a tiétekhez nyomja és ezzel a hatodik láng felgyullad, ez a láng azért van, hogy tisztánlátást biztosítson és feloldozzon titeket azok alól a gondolkodási és hiedelem minták alól, melyek megakadályoztak benneteket abban, hogy meglássátok a bennetek lévő fény teljességét és szentségét.

Engedjétek ezt a lángot magatokon átfolyni a Földanyába, a négy helyszínen fellobbanni a hatodik lángot, szabadon bocsátani a milliárdnyi lángocskát a testén keresztül a kiegészítőikhez!

Ezek a lángok aktiválják a Kozmikus Kódok azon részeit, melyek az ő és a ti DNS-etek hetedik szálában őrzött atlantiszi bölcsességhez kapcsolódnak.

A Szent Bölcsek most engedélyt adnak mindannyiótoknak, akik hallgatjátok a szavamat, akik olvassák ezeket a sorokat, és ezt az engedélyt azért adják, mert tiszták vagytok és szándékotokban áll terjeszteni a feltétel nélküli szeretetet.

Lélegezzetek be mélyen, fújjátok ki teljesen, mialatt kiengedtek és átadjátok magatokat!

Az arkangyal most hátralép és ezzel a hetedik arkangyal is szembe áll veletek, aki férfias. A kezében egy csillogó rózsakvarc kardot tart, a pengéjét a korona csakrátok fölé helyezi, a szárnyai úgy terjednek ki, mint káprázatos rózsaszín lila lángok és az ő neve Soltec Szoláris Arkangyal.

Képzeljétek el ennek a mennyei és feltétel nélküli szeretetnek a lüktetését, ahogy megváltoztatja a korona csakrátok frekvenciáját, megnyitja, hogy fogadhassa az isteni tudás Szoláris Igéit és a Galaxis Magja korona csakrájának szakrális díszítőelemei ezzel most belekerülnek a ti korona csakrátokba, és felobbantják a hetedik és végső lángot.

Mélyen belélegezve képzeljétek el ezt a lángot kiterjedni a koronátok fölé, a fejeteken túl, amíg teljesen be nem borít benneteket! Aztán terjesszétek ki ezt a lángot a Földanyába és Szibériába, ahol is hatalmas dühöngő lánggá lobban, és ez a láng tovább terjed, hozzákapcsolódik a Delphoi Jósdához, Windhoek-höz és Sydneyhez és ez a négy helyszín mindegyike elkezd kibocsátani száznegyvennégy milliárd lángot, melyek elindulnak a négy irány felé és biztonságba helyezik magukat a Földanya testében.

Vegyetek egy mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, Soltec arkangyal egy újabb energia frekvenciát terjeszt ki a rózsakvarc pengén keresztül a korona csakrátokba, ami az agy valamennyi sejtjébe behatol, az agy valamennyi területén és átalakítja azt a módszert, ahogy integráljátok a magasabb bölcsességet, a szent fényt, a folyékony szeretetet és az isteni igazságot.

Ez azután továbbhalad az agyatokból a gerinc felé, az első nyaki csigolyához, és elindul a gerinc csontjain át az agyi-gerinc folyadékban, és aktivál egy mennyei spirál lépcsőt a gerinc körül.

Soltec rózsaszín lila lángú szárnya most körbeölel benneteket, ő maga előrébb lép és az élet csókjával illeti a korona csakrátokat. Majd hátrébb lép és üdvözöl benneteket a Szoláris Arkangyalok világában.

Ti valamennyien, akik ma megkaptátok ezeket az energiákat, arra szövetkeztetek, hogy ezekkel az arkangyalokkal dolgozzatok, hogy őket hívjátok, és arra használjátok az energiájukat, hogy másokat segítsetek. Azok a lángok, melyeket megidéztek, segíteni fognak helyreállítani az örök élet fényét az emberiség szívében, hitet, reményt és isteni bölcsességet hozva el.

Dolgozzatok ezekkel a Szoláris Arkangyalokkal nap mint nap, és ők ki fogják nyilvánítani nektek egyedi viszonyukat hozzátok, mint egyéniségekhez, és hogy miként tudjátok hasznosítani azt a Szoláris Tűz Energiát, amelyet a számotokra idéztek meg.

A négy földrajzi helyen őrzött energiák hasonló frekvenciákat hoznak napvilágra ezeknek a helyszíneknek az őrzői számára és számotokra mindenkinek, akik támogató hálózatként álltok helyt ezekhez a felséges rácsokhoz.

Vegyetek egy mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, csak engedjétek az összes energiát újrakalibrálódni a testetekben, és ezáltal ennek a tüzes fénynek a szent harmonikus áramlása megalapozódik bennetek!

Itt az ideje hálát adni a Szoláris Arkangyaloknak, hálát adni a bennetek lobogó lángoknak, és annak a hét pengének, melyekkel egyesültetek!

Soltec arkangyal most a szivárvány híd felé mutat, egy korábban aktivált drágakőre. Kézen fog benneteket, és a híd felé irányít. Előttetek halad, a többi hat arkangyal pedig mögöttetek és kíséretükben keltek át a drágakő hídon a régi világból abba az új paradigmába, ahová épp az imént nyertetek bepillantást.

Az előttetek elterülő világ olyan, ami tele van csodálatosan kedvező alkalmakkal, és korlátlan lehetőségekkel, ami a szent igazság mélyebb aspektusait tárja fel, s ami elvezet olyan fizikai tapasztalatokhoz, melyekben jogutódként fedezhetitek fel az atlantisziak eredeti igazságait, és ahol a Tizenkét Szent Bölcs üdvözöl benneteket a világában, ahol ők a személyes tanítóitok és vezetőitek ennek a világnak a tanításaiban.

Ennek a világnak a tanításait eredetileg csak olyanok kapták meg alvó állapotukban, akik közel álltak hozzá, hogy Avatárokká legyenek, ezért bízunk benne, hogy megértitek (akár csak leheletnyire is), hogy mennyire hihetetlen ez a lehetőség, és nemcsak ezt, hanem azt is felismeritek, hogy mennyire messzire jutottatok, hogy mennyire hatalmas a ti küldetésetek, és még egyszer, hogy mennyire fontos a szerepetek, amit abban játszotok, hogy visszatérítsétek a Földre és a tudatos, felelős egyének éber elméjébe az igazságot.

Miközben átkeltek ezen a világon, kezdjétek el visszahúzni a tudatosságotokat a fizikai testbe, biztosítsátok, hogy megfelelően leföldelődjetek! Tudatosuljon bennetetek a környezetetek, mialatt még emlékeztetitek magatokat azokra a lángokra, melyek fényesen ragyognak bennetek, hogy a DNS hetedik szála összhangban áll a Földanya új DNS-ének hetedik szintjével, és hogy minden rendben van és továbbra is rendben lesz a szeretet világaiban!

Vegyetek még egy mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, ha lehet, helyezzétek a tenyereteket a Földre! Ez a szent tűz áldása, ami elvegyül az emberen keresztül a föld elemmel és Mindenható Teremtőink bölcsességén át.

A szeretet isteni, ti vagytok ez a szeretet, és továbbra is emlékeztetni fogunk titeket erre a tényre. Haladjatok tovább az életutatokon egymást őrizve ennek a szent vibrációnak a tisztaságában, és amikor egymást támogatjátok, egyesítve bölcsességeteket, a szándékaitokat és a tudásotokat, akkor bámulatos megoldás adódik minden problémára, az akadályok eltűnnek és az isteni időzítés felfedi magát. Teljesebb képet láttok kibontakozni, amikor számosan összegyűltök testileg, érzelmileg, mentálisan, kreatívan, intellektuálisan és spirituálisan.

Ti vagytok, szeretett Fénymunkások, az Anya/Atya Isten szeretete erejének felsőbb megnyilvánulásai, akik teljesen az anyag világába rögzültetek, és azon a munkán át, amelyet a mi csapatunk veletek kifejt, támogatjuk minden fivérünket és nővérünket, akik csoportot alkotnak, egyesülve más Fénymunkásokkal aktiválják feladataikat, és bár együttműködve dolgozunk, a csoportjainkat stratégiailag eltérő helyekre helyezzük, mivel valamennyi tervezetünk összekapcsolódik, és tényleg megtiszteltetés és mennyei öröm mindannyiótokkal együtt dolgozni. Legyen az életetek bőségben megáldott!

Mária Magdolna vagyok és a szeretetem örökké veletek van, au revoir.

Soron következő Tűz Kapus közvetítés:

Mária Magdolna – A bölcsesség 7 Oszlopa és a 125-131. Tűz Kapu 2009. augusztus 6

https://szivtanc.blogspot.com/2022/11/maria-magdolna-bolcsesseg-7-oszlopa-es.html?m=0

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk

Mária Magdolna – Az éber Tudat Törvénye és a 8-14. Föld Kapuk   Csatornázta: Michelle Eloff© Dél-Afrika, Johannesburg, 2010. május 3 Fordíto...